Západní Evropa

oblast v Evropě

Západní Evropa je region rozprostírající se v západní části Evropy. Přestože je toto označení často používáno, neexistuje jeho jednoznačná definice.

Návrh Stálého výboru pro zeměpisná jména na vymezení západní Evropy

V průběhu dějin se totiž vnímání západní Evropy měnilo v závislosti na okolnostech. V antických dobách mezi 3. a 5. stoletím n. l. byla jakožto západní Evropa vnímána Západořímská říše, která spolu s Východořímskou říší představovala dva hlavní útvary rozprostírající se na území tehdejšího Římského impéria. Jejich rozpad v roce 476/480[p 1] a dlouhodobé náboženské rozkoly předznamenaly Velké schizma, které v 11. století rozdělilo evropské křesťanství na západní (katolický) proud a východní (pravoslavný, ortodoxní) proud. V souvislosti se čtyř dekád trvající studenou válkou představovalo označení západní Evropa protiváhu vůči Východnímu bloku. Po pádu železné opony a přeměně Západoevropské unie na Evropskou unii začaly být pro Evropu uplatňována nová rozdělení. V rámci nich západní Evropu tvoří země Beneluxu, Francie, Irsko, Monako a Spojené království. Do klasifikace západní Evropy je též někdy zahrnováno Německo, Španělsko a Itálie.[1]

Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu, v reliéfu převažuje nížina.

StátyEditovat

Státy západní Evropy
Stát Počet obyvatel (2019) Rozloha (km²) Hlavní město
Francie 66 990 000 643 801 Paříž
Spojené království 66 650 000 242 495 Londýn
Nizozemsko 17 280 000 41 543 Amsterdam
Belgie 11 460 000 30 689 Brusel
Irsko 4 904 000 70 273 Dublin
Lucembursko 613 894 2 586 Lucemburk

SpolečnostEditovat

Obyvatelstvo mluví románskými, germánskýmikeltskými jazyky. Z hlediska náboženské vyznání tradičně převažuje křesťanství (katolíciprotestanti), které vyznává zhruba 70 % tamější populace,[2] početné zastoupení zde ale má i islám, judaismus a další náboženství (třeba buddhismus, hinduismus nebo džinismus).[3]

Politickým systémem států západní Evropy je zastupitelská demokracie.

EkonomikaEditovat

Z hlediska ekonomického systému je uplatňována regulovaná tržní ekonomika. V hospodářství převažují služby (terciární sektor) nad průmyslem a zemědělstvím. Jedná se o hospodářsky vyspělou oblast Evropy; hrubý domácí produkt západoevropských států je v rámci kontinentu nadprůměrný.[4]

V Severním moři se nacházejí významná ložiska ropy a zemního plynu. Většina států západní Evropy jsou členskými zeměmi Evropské unie a eurozóny.

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. O přesném datu se vedou sporu.

ReferenceEditovat

  1. Field listing: Location [online]. CIA World Factbook [cit. 2011-05-24]. Dostupné online. 
  2. Being Christian in Western Europe [online]. Pew Research Center, 2018-05-29 [cit. 2020-04-05]. Dostupné online. 
  3. Migration and Religion in Europe. Příprava vydání Gallo Ester. Londýn: Routledge, 2016. 272 s. Dostupné online. ISBN 9781409429739. (anglicky) 
  4. List of European countries by GDP per capita 2016 - StatisticsTimes.com. statisticstimes.com [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat