Západní Evropa

oblast v Evropě

Západní Evropa je region rozprostírající se v západní části Evropy. Přestože je toto označení často používáno, neexistuje jeho jednoznačná definice.

Návrh Stálého výboru pro zeměpisná jména na vymezení západní Evropy

V průběhu dějin se totiž vnímání západní Evropy měnilo v závislosti na okolnostech. V antických dobách mezi 3. a 5. stoletím n. l. byla jakožto západní Evropa vnímána Západořímská říše, která spolu s Východořímskou říší představovala dva hlavní útvary rozprostírající se na území tehdejšího Římského impéria. Jejich rozpad v roce 476/480[p 1] a dlouhodobé náboženské rozkoly předznamenaly Velké schizma, které v 11. století rozdělilo evropské křesťanství na západní (katolický) proud a východní (pravoslavný, ortodoxní) proud. V souvislosti se čtyř dekád trvající studenou válkou představovalo označení západní Evropa protiváhu vůči Východnímu bloku. Po pádu železné opony a přeměně Západoevropské unie na Evropskou unii začaly být pro Evropu uplatňována nová rozdělení. V rámci nich západní Evropu tvoří země Beneluxu, Francie, Irsko, Monako a Spojené království. Do klasifikace západní Evropy je též někdy zahrnováno Německo, Španělsko a Itálie.[1]

Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu, v reliéfu převažuje nížina.

SpolečnostEditovat

Obyvatelstvo mluví románskými, germánskýmikeltskými jazyky. Z hlediska náboženské vyznání tradičně převažuje křesťanství (katolíciprotestanti), které vyznává zhruba 70 % tamější populace,[2] početné zastoupení zde ale má i islám, judaismus a další náboženství (třeba buddhismus, hinduismus nebo džinismus).[3]

Politickým systémem států západní Evropy je zastupitelská demokracie.

EkonomikaEditovat

Z hlediska ekonomického systému je uplatňována regulovaná tržní ekonomika. V hospodářství převažují služby (terciární sektor) nad průmyslem a zemědělstvím. Jedná se o hospodářsky vyspělou oblast Evropy; hrubý domácí produkt západoevropských států je v rámci kontinentu nadprůměrný.[4]

V Severním moři se nacházejí významná ložiska ropy a zemního plynu. Většina států západní Evropy jsou členskými zeměmi Evropské unie a eurozóny.

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. O přesném datu se vedou sporu.

ReferenceEditovat

  1. Field listing: Location [online]. CIA World Factbook [cit. 2011-05-24]. Dostupné online. 
  2. Being Christian in Western Europe [online]. Pew Research Center, 2018-05-29 [cit. 2020-04-05]. Dostupné online. 
  3. Migration and Religion in Europe. Příprava vydání Gallo Ester. Londýn: Routledge, 2016. 272 s. ISBN 9781409429739. (anglicky) 
  4. List of European countries by GDP per capita 2016 - StatisticsTimes.com. statisticstimes.com [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat