Dnešní rozšíření Evropě: Severogermánské jazyky
     islandština
     faerština
     norština
     švédština
     dánština
Západogermánské jazyky
     skotština
     angličtina
     fríština
     nizozemština
     dolnoněmčina
     němčina

Germánské jazyky představují jednu z větví indoevropských jazyků. Mluví jimi přes 450 miliónů osob a jsou i zeměpisně jedny z nejrozšířenějších.

Obsah

HistorieEditovat

Lingvisté se domnívají, že se větev germánských jazyků začala osamostatňovat již kolem roku 2000 př. n. l. Nejsou však žádné důkazy o tom, zdali někdy existoval germánský prajazyk, z něhož se postupem času odčlenily jednotlivé germánské jazyky, jak to známe u románských jazyků, jejichž původní jazyk latina je nám dobře známá, což též platí o způsobu a historických okolnostech vývoje jednotlivých románských jazyků. Někteří vědci dokonce popírají existenci germánského prajazyka. Vycházejí spíš z toho, že se některé jazyky sblížily a navzájem se ovlivňovaly.

Nejstarším souvislým germánským textem a zároveň jediným dokladem východogermánského jazyka jsou fragmenty gótského překladu Bible, pořízené biskupem Wulfilou ve 4. století.

Nejdůležitější kritéria vznikuEditovat

 1. ustálení přízvuku na první slabice;
 2. první posouvání hlásek:
  • p, t, k > f, þ, χ
  • b, d, g > p, t, k
  • bh, dh, gh > b, d, g;
 3. Přestavba gramatiky:
  • redukce původních osmi pádů na čtyři;
  • vznik „slabých“ adjektivních tvarů zakončujících na -n (např. něm.: dem schönen Mädchen '[tomu] hezkému děvčeti');
  • zánik většiny slovesných časů, mimo přítomný čas a minulý čas;
  • vznik slabých sloves s dentální příponou, např.:
   • angl. ask-ed,
   • něm. frag-t-e,
   • švéd.: fråga-d-e.

RozděleníEditovat

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

 • Haugen, Einar: Die skandinavischen Sprachen. Hamburg 1984, ISBN 3-87118-551-5
 • Hutterer, Claus-Jürgen: Die germanischen Sprachen. VMA-Verlag, Wiesbaden 4. vyd. 2002, ISBN 3-928127-57-8
 • Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Stuttgart/ Leipzig 6. vyd. 1993, ISBN 3-7776-0501-8
 • Wessén, Elias: Die nordischen Sprachen. Berlin 1968