Skandinávie

region v severní Evropě

Skandinávie označuje kulturní, historickou a etno-lingvistickou oblast v severní Evropě, která zahrnuje království dánské, švédské a norské, země vymezené svým společným etno-kulturním dědictvím a jazykem. Novodobé Norsko a Švédsko se rozkládají na Skandinávském poloostrově, zatímco Dánsko je tvořeno Jutským poloostrovem, ostrovy Fyn, Sjælland a stovkami dalších menších ostrovů. Název Skandinávie se obvykle používá coby kulturní termín, občas je však zaměňován s čistě zeměpisným názvem Skandinávský poloostrov. Někdy se za součást Skandinávie považuje také Island, Faerské ostrovy a Finsko, země historicky spjaté se Skandinávskými zeměmi. Takové označení je ale v samotné Skandinávii považováno za nepřesné a namísto něj se používá termín Severské země, který zahrnuje jak Skandinávii, tak ostatní zmíněné země.

     Tři monarchie, které Skandinávii tvoří podle „nejpřísnější“ definice
     Možné rozšíření pojmu
     Maximální rozšíření, které se ve Skandinávii používá jako synonymum pro severské státy

OsídleníEditovat

Jižní oblasti Skandinávie jsou vzhledem ke svému mírnému podnebí zdaleka nejvíce osídlené. Území Skandinávie zasahuje až k severnímu polárnímu kruhu, díky Golfskému proudu má však relativně mírné podnebí. Většina skandinávských hor má podnebí horské tundry. Nachází se zde množství jezer a morén, které představují pozůstatky poslední doby ledové.

Převážnou většinu lidské populace Skandinávie tvoří Skandinávci, potomci několika severogermánských kmenů, které původně obývaly jižní část Skandinávie a dnešní severní Německo. Příslušníci těchto kmenů používali germánské jazyky, které se vyvinuly do staré severštiny, a v raném středověku byli známí jako Seveřané. Severská kultura tohoto období je často spojována s Vikingy.

Politické rozděleníEditovat

Na konci raného středověku se různá drobná království a náčelnictví spojila do tří království, Dánska, Norska a Švédska.

NáboženstvíEditovat

Skandinávské země pak přijaly křesťanství, které tak nahradilo severskou mytologii, jež byla pozůstatkem germánského pohanství. V současnosti jsou nejvíce zastoupeny luteránské církve (Švédská církev, Norská církev, Danská církev, Islandská církev, Faerská církev, Finská církev).

JazykEditovat

Dnešní jazyky dánština, norština a švédština tvoří nářeční kontinuum a jsou mezi sebou vzájemně srozumitelné.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat