4. tisíciletí př. n. l.

tisíciletí mezi roky 4000 a 3001 před naším letopočtem

Ve 4. tisíciletí př. n. l. se v lidské kultuře dějí podstatnější změny – začíná doba bronzová, vzniká písmo. Vznikají městské státy v Sumeru a království v Egyptě, stávají se čím dál významnějšími. Zemědělství se šíří do celé Eurasie. Člověk využívá svalové energie domácích zvířat. Světová populace se v průběhu tisíciletí zdvojnásobuje, z asi 7 milionů na asi 14 milionů lidí.

Na území České republiky

editovat

Archeologické nálezy – Chrudim.

Koncem tohoto tisíciletí vzniká Minojská civilizace na Krétě.

Externí odkazy

editovat