Holocén

geologická epocha

Holocén je druhá a poslední epocha (oddělení) kvartéru známá také jako mladší čtvrtohory. Představuje nejmladší geologické období, které začalo s koncem poslední doby ledové přibližně 11 700 let před současností[1] (tedy kolem roku 9700 př. n. l.) a stále trvá. Holocénu přecházel pleistocén, jehož poslední období se nazývá mladší dryas. Konec doby ledové charakterizovala rozsáhlá klimatická změna – postupné oteplování.[2] Před 10 000 lety tak bylo například v Kanadě tepleji než nyní.[3] To umožnilo přechod (neolitická revoluce) lidstva od sběračství a lovectví k pastevectví a zemědělství a tím vytvořilo podmínky pro vznik prvních civilizací. Lesy se rozšířily více na sever.[4] Jsou různé hypotézy o příčinách změn v mladším dryasu. Roku 2018 byl v Grónsku objeven velký kráter z doby před 12 tisíci lety[5][6] a roku 2020 v Sýrii jeden z mnoha předpokládaných fragmentů dopadu.[7] Hypotéza impaktu v mladším dryasu se zdá prevděpodobná.[8] Ovšem přechod začal již dříve a byl složitější.[9] Roli hrál i vulkanismus.[10]

Kráter Hiawatha o průměru 31 km je v Grónsku ukrytý pod ledovcem. Vznikl při dopadu, který patrně způsobil počátek holocénu.
Odvozené změny lokálních teplot v Grónsku v tisících letech před současností. Počátek holocénu je tam charakterizován prudkým oteplením v Grónsku.
Teploty v Antarktidě (EPICA) nevykazují tak velké a náhlé změny jako v Grónsku.
Nárůst hladiny moří po konci poslední doby ledové byl více než 100 metrů

Toto období se někdy označuje také jako doba poledová (postglaciál). S vědomím skutečnosti, že doby ledové se opakují (trvají cca 100 000 let) a jsou střídány kratšími dobami meziledovými, je holocén pravděpodobně nejnovější dobou meziledovou.

Na počátku holocénu vyhynulo mnoho druhů velkých savců (například šavlozubí tygři a mamuti).

ČleněníEditovat

Holocén se dělí na 3 pododdělení: raný (spodní), střední a pozdní (svrchní) holocén.[11] Ta odpovídají stupňům greenland, northgrip a meghalay, které zavedla Mezinárodní komise pro stratigrafii v roce 2018.[12] Toto členění je ale kritizováno.[13]

epocha /

oddělení

pododdělení[12][1] věk

/ stupeň[1]

počátek[14]v rocích B2k[pozn. 1] délka trvání

v rocích B2k

holocén svrchní / pozdní meghalay 4250 4250
střední northgrip 8326 4076
spodní / raný greenland 11 700 3374

Na základě změn klimatu v Evropě a Severní Americe se holocén na severní polokouli dělil do pěti období či chronozón:

V současnosti je některými vědci prosazováno ještě kratší a mladší geologické období, antropocén, které by bylo definováno jako období, kdy začalo mít lidstvo globální vliv na Zemi. To by bylo mladší částí dnešního holocénu.[16]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c INTERNATIONAL CHRONOSTRATIGRAPHIC CHART v 2018/07 [online]. International Commission on Stratigraphy [cit. 2018-10-01]. Dostupné online. 
 2. https://phys.org/news/2021-01-holocene-temperature-affirms-role-greenhouse.html - Revised Holocene temperature record affirms role of greenhouse gases in recent millennia
 3. https://phys.org/news/2017-05-canadian-ice-core-samples-holocene.html - Canadian ice core samples show Holocene temperatures were higher than today
 4. http://earthobservatory.nasa.gov/Features/BorealMigration/boreal_migration3.php - Changes Since the Last Ice Age
 5. https://phys.org/news/2018-11-huge-crater-greenland-impact-northern.html - Huge crater discovered in Greenland from impact that rocked Northern Hemisphere
 6. https://phys.org/news/2019-03-geologic-evidence-theory-major-cosmic.html - Geologic evidence supports theory that major cosmic impact event occurred approximately 12,800 years ago
 7. https://phys.org/news/2020-03-evidence-cosmic-impact-destruction-world.html - Researchers find evidence of a cosmic impact that caused destruction of one of the world's earliest human settlements
 8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825221001781 - The Younger Dryas impact hypothesis: Review of the impact evidence
 9. https://www.pnas.org/content/109/19/E1134 - Global climate evolution during the last deglaciation
 10. https://phys.org/news/2020-07-texas-cave-sediment-upends-meteorite.html - Texas cave sediment upends meteorite explanation for global cooling
 11. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jqs.2565 - Formal subdivision of the Holocene Series/Epoch: a Discussion Paper by a Working Group of INTIMATE (Integration of ice‐core, marine and terrestrial records) and the Subcommission on Quaternary Stratigraphy (International Commission on Stratigraphy)
 12. a b http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-news-and-meetings/120-ics-chart-containing-the-quaternary-gssps-and-new-stages-v-2018-07-is-now-released - ICS chart containing the Quaternary and Cambrian GSSPs and new stages (v 2018/07) is now released!
 13. https://phys.org/news/2018-09-historian-angers-group-late-holocene.html - Historian angers group who proposed labeling late Holocene as Meghalayan Age
 14. ASCH, Kristine; KÖSTERKE, Susanna; MARKER, Brian. International Commission on Stratigraphy: New Subdivisions of the Holocene. S. 1–2. IUGS E-Bulletin [online]. International Union of Geological Sciences, červen 2018 [cit. 2018-10-01]. Čís. 43, s. 1–2. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-16. PDF [1]. (anglicky) 
 15. MANGERUD, Jan; ANDERSON, Svend T.; BERGLUND, Bjorn E.; DONNER, Joakim J. Quaternary stratigraphy of Norden: a proposal for terminology and classification. Boreas. October 1, 1974, s. 109–128. Dostupné online. DOI 10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x. (anglicky) 
 16. Věk člověka. Respekt. 2011, roč. XXII, čís. 38/39, s. 60–66. Přeloženo z The Economist. Dostupné online. ISSN 0862-6545. 

PoznámkyEditovat

 1. Počátek jednotky, resp. stáří její báze (dolní hranice), se uvádí v miliónech let před dneškem (přesněji před rokem 2000). Data jsou nepřesná s odchylkou až několik procent. To je způsobeno převážně nejistotou použitého měření.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat