B. P.

(přesměrováno z B2k)

B. P. nebo BP je zkratka z anglického Before Present, česky „před současností“, a znamená stáří. Používá se například pro radiokarbonové údaje o stáří velmi starých vzorků v archeologii a geologii, kde zkratka př. n. l. vzhledem k chybě měření ztrácí význam.

Protože význam „současnosti“ se mění, je tato „současnost“ stanovena dohodou jako 1. leden 1950. Například 1500 BP tedy znamená 1500 let před rokem 1950, tedy rok 450 n. l. V geologických oborech (geochronologii a chronostratigrafii) se nově za „současnost“ považuje rok 2000. Pro zamezení chybných interpretací se používá jednoznačná zkratka b2k (z anglického before 2 kilo).[1]

Používání editovat

Čas vyjádřený v B. P. se obvykle používá v oblasti radiokarbonového datování, přičemž se používá referenční vzorek kyseliny šťavelové z roku 1950. Tento rok byl zvolen jako světová reference, protože v prosinci 1949 byly publikovány první výsledky radiokarbonového datování a protože mu předcházely větší testy atomových zbraní, které ovlivnily světový poměr uhlíku 12 a 14.

Reference editovat

  1. POKORNÝ, Petr. Skrytý půvab klasifikace. S. 504–507. Vesmír [online]. 5. září 2013. Svazek 92, čís. 2013/9, s. 504–507. (pro předplatitele). Dostupné online. PDF [1]. ISSN 1214-4029.