Portál:Evropa


Europe topography map.png
Portál:Evropa

Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus).

Jde o druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10 180 000 km² (asi 7 % zemského povrchu), který je však zároveň druhý nejhustěji zalidněný (asi 72 obyvatel/km²), takže asi 718 000 000 obyvatel Evropy představuje přibližně 9,6% podíl na světové populaci (údaje k roku 2009).

Evropa je kolébkou tzv. západní civilizace. Evropské národy hrály dominantní roli ve světovém dění cca od 16. století až po počátek století 20., ve kterém byly zatlačeny do pozadí Spojenými státy americkými. Důvodem byla zejména politická a národnostní roztříštěnost Evropy, na jejímž území se odehrály hlavní boje obou světových válek a kterou po té druhé na čtyřicet let rozdělila železná opona.


Státy v Evropě

     

Kromě těchto samostatných států se v Evropě nachází:

  

čtyři autonomní souostroví:

jedna kolonie:

dva státní útvary, které nejsou všeobecně uznávány
(podrobnosti v příslušných článcích):

  • Kosovo Kosovo – uznáno 71 státy světa
  • Podněstří Podněstří – uznáno všeobecně neuznávanými státy Abcházií a Jižní Osetií

Zajímavosti

Věděli jste, že...
  • ...podnebí Evropy se dělí na oceánský typ, kontinentální typ a přechodný typ
  • ...nejvyšší absolutní teplota byla naměřena v močálu Pantano de Guadamelatto u Cordoby (52 stupňů)

Obrázek

Lucemburský parlament
Lucemburský parlament v Lucemburku, hlavním městě Lucemburska.

Vybrané město

volby

Lublaň (slovinsky Ljubljana, výslovnost [lʲubˈlʲana]IPA) je hlavní město Slovinska, sídlo stejnojmenné městské občiny a je zároveň největším městem ve Slovinsku. Je zeměpisným, kulturním, vědeckým, ekonomickým, politickým a administrativním centrem státu. Během celé historie byla Lublaň ovlivněna několika kulturami, neboť se nachází na křižovatce germánských, románských a slovanských národů, jejich jazyků, zvyků a obyčejů. Město zaujímá plochu 164 km² a v roce 2019 zde žilo okolo 293 000 obyvatel. Centrem města protéká řeka Lublaňka. Lublaň je sídlem slovinské vlády, slovinského Národního shromáždění a prezidenta Slovinska a celé řády administrativních i kulturních institucí. Symbolem města je Lublaňský drak. Je zobrazen na vrcholu věže Lublaňského hradu, ve znaku Lublaně a na Dračím mostě (Zmajski most) přes řeku Lublaňku. Symbolizuje sílu, odvahu a velikost.

Vybraná osobnost

Václav Havel.jpg

Václav Havel (5. října 1936, Praha18. prosince 2011, Vlčice-Hrádeček) byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989–1992) a prvním prezidentem České republiky (1993–2003).

Václav Havel působil v 60. letech 20. století v Divadle Na zábradlí, kde jej také proslavily hry Zahradní slavnost (1963) a Vyrozumění (1965). V době kolem Pražského jara se zapojil do politické diskuse a prosazoval zavedení demokratické společnosti. Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států Varšavské smlouvy byl postižen zákazem publikovat a stal se jedním z prominentních disidentů, kritiků tehdejšího normalizačního režimu. Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo celkem asi pět let věznění. V této době vedle dalších divadelních her také napsal vlivné eseje, například Moc bezmocných (1978).

Aktuálně na Wikinews

Kvalitní články

Vybraný stát

Austria Bundesadler.svg

Rakousko, plným názvem Rakouská republika (německy Republik Österreich) je vnitrozemská federativní republika ležící ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových zemí. Hraničí s Lichtenštejnskem (délka hranice 35 km) a Švýcarskem (164 km) na západě, s Itálií (430 km) a Slovinskem (330 km) na jihu, s Maďarskem (366 km) a Slovenskem (91 km) na východě a s Českem (466,1 km) a Německem (784 km) na severu. Rakousko je členem OSN, Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Eurozóny. Největší města jsou Vídeň, Štýrský Hradec, Linec, Salcburk a Innsbruck. Oblíbenými turistickými cíli jsou Vídeň, Salcburk a Innsbruck, a také Zell am See, Grossglocknerská vysokohorská silnice a Kitzbühel.