Secesní budova v Bělehradu Srbsko (srbsky Србија / Srbija) je stát ve středu Balkánského poloostrova. Hlavním městem je Bělehrad (srbsky Београд / Beograd), dalšími většími městy jsou pak Niš, Subotica, nebo Novi Sad. Jako samostatný stát vzniklo 5. června 2006 po rozpadu soustátí Srbsko a Černá Hora. Černohorci se rozhodli pro vystoupení ze společného státu v referendu konaném 21. května 2006.

Sousedy Srbska jsou (od severozápadu po směru hodinových ručiček): Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Severní Makedonie, Kosovo a Černá Hora.

Státní znak
Státní znak Srbska
Srbská vlajka

Vlajka Srbska


Národní hymna
Geografie upravit
Celý článek…

Administrativně se Srbsko se skládá z tzv. Centrálního Srbska (netvoří správní celek) a historického území Vojvodiny.

Sever země je nížinný, neboť sem zasahuje Panonská nížina, jih a střed pak hornatý (zasahují sem tzv. Dinárské hory). Téměř celou jižní část však zabírají pouze hory. Skrz Srbsko také protéká Dunaj, nejdelší řeka v zemi, v Bělehradě se do něj vlévá Sáva. Dalším významným vodním tokem je Morava.

V dobách SFRJ, do roku 1989, byla Vojvodina spolu s Kosovem srbskou autonomní oblastí (tzv. pokrajinou) s velice širokou autonomii, poté však následovalo omezení. Nyní je Vojvodina i nadále autonomní oblastí, Kosovo se ale 17. února 2008 jednostranně osamostatnilo. Srbsko a některé další země ale považují Kosovo stále za srbské území.

Hospodářství upravit
Celý článek…

Srbská ekonomika je založena na různých odvětvích služeb, průmyslu a zemědělství.

Na přelomu 80. a 90. let 20. století, na začátku ekonomické transformace, byl stav příznivý, avšak na hospodářství měly velmi negativní dopad jak ekonomické sankce OSN z let 19921995, tak i válka a pozdější poničení infrastruktury a průmyslu během leteckých útoků NATO v roce 1999. Hlavní problémy ekonomiky jsou vysoká nezaměstnanost (20 % v roce 2005) a stále nedostačující ekonomické reformy.

Po svrhnutí bývalého jugoslávského federálního prezidenta Slobodana Miloševiće v říjnu 2000 zažila země zrychlení ekonomického růstu (k roku 2006 byl meziroční nárůst ekonomiky 6,3  %), a začala se připravovat na členství v Evropské unii, která je jejím nejdůležitějším obchodním partnerem. Srbsko trpí příliš vysokým exportním deficitem a nemalým státním dluhem.

Automobily Zastava patřily po dlouhou dobu k důležitém vývoznímu artiku Srbska, a to jak v rámci Jugoslávie, tak i po jejím rozpadu
Automobily Zastava patřily po dlouhou dobu k důležitém vývoznímu artiku Srbska, a to jak v rámci Jugoslávie, tak i po jejím rozpadu

Srbsku se také někdy říká „Balkánský tygr“ (odvozeno od asijských tygrů), díky jeho nedávnému rychlému růstu.

Mezi významné srbské firmy patří:

Obyvatelstvo upravit
Celý článek…

Srbové (srbsky Срби) tvoří dominantní podíl obyvatel Srbska (cca 6,8 milionu, tj. 82,86 %). Jejich předkové začali přicházet na Balkán od 6. století, postupně si podmanili místní romanizované ilyrské a trácké kmeny, které byly před příchodem Slovanů ovlivněny i Vizigóty.

V Srbsku se také ale nacházejí i národnostní menšiny, z kterých je největší albánská, hlavně v Kosovu, kde zdejší obyvatelstvo tvoří asi až z 90 %. Sever země pak obývají také i menšiny Maďarů, Čechů, Slováků a Romů. V pohraničí s Bulharskem žijí Bulhaři a po celém Srbsku jsou roztroušené menšiny národů bývalé Jugoslávie.

Obrázek upravit
Radnice hlavního města Vojvodiny
- Novi Sad (Нови Сад).
Architektura upravit
Celý článek…
Soutok Dunaje a Sávy
Soutok Dunaje a Sávy

Bělehrad je jako hlavní město nejvýznamnější v Srbsku a má velké množství pamětihodností. Z náboženských se jedná se o stavby jednak křesťanské, kde dominují pravoslavné chrámy (například chrám Crkva svetog Marka), lze však nalézt i stavby jiného původu (islámského, například Mešita Bajrakli, či židovského).

Rozkvět Bělehradu, ale i dalších měst v zemi, nastal v 19. století, po získání nezávislosti na Osmanské říši. V této době vznikala po celé zemi mnohá výstavní muzea, divadla, galerie a v Bělehradě rovněž i budova parlamentu.

Zdobenost 19. století pak vystřídala funkcionalistická strohost ve století dvacátém. Jugoslávské časy přinesly nové velkolepé budovy, jako je například Věž Ušće nebo dvojčata budovy Genex. V 21. století pak přibyla budova moderní centrální banky a též byl i znovuobnoven Chrám svatého Sávy.

Nové články upravit

Pokud založíte nový článek týkající se Srbska, vložte prosím sem odkaz na článek.

Související upravit
Portály

Balkán · Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina · Černá Hora Černá Hora · Chorvatsko Chorvatsko · Kosovo Kosovo · Severní Makedonie Severní Makedonie · Slovinsko Slovinsko · Maďarsko Maďarsko · Albánie Albánie · Bulharsko Bulharsko


Wikimedia
Logo Wikimedia Commons Srbsko na Commons ·  Srbsko na Wikislovníku ·  Srbsko na Wikizprávách