Panoramatický pohled na baziliku sv.Petra a na svatopetrské náměstí
Portál Vatikán

Vatikán (Městský stát Vatikán, latinsky Status Civitatis Vaticanae) je ministát ležící uprostřed Říma na Apeninském poloostrově. Je nejmenším státem na světě o rozloze 0,44 km2, jeho hlavou je papež.

Státní znak

ZAJÍMAVOSTI

Víte že...

... Vatikán je nejmenším státem světa?
... na stavbě Baziliky svatého Petra se podíleli slavní umělci počínaje Michelangelem Buonarottim a Gianem Lorenzem Berninim konče?
... Vatikánská muzea jsou jedním z největších komplexů uměleckých sbírek na světě?

... Vatikán má vlastní banku, rádio, kuchyni, heliport a televizi?

OBRÁZEK

Ceremoniál k 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Koreou a Svatým stolcem dne 11. prosince 2023.

Archiv

ČLÁNEK

Vatikánský pahorek (latinsky Mons Vaticanus, italsky Monte Vaticano) je nevysoký kopec nacházející se v Římě, respektive na území městského státu Vatikán.

Pahorek leží na protější straně řeky Tibery než tradičních sedm Římských pahorků a dal jméno státu Vatikán. Nachází se zde bazilika svatého Petra.
CELÝ ČLÁNEK

Archiv

PAPEŽ

Svatý Anterus (Anteros, Anter) byl 19. papežem katolické církve. Jeho pontifikát trval od 21. listopadu 235 do 3. ledna 236.

Anterus byl římským biskupem pouhých 43 dnů a o jeho životě existuje jen velmi málo zpráv. Jeho pontifikát spadá do doby vlády císaře Maximina Thráka. Uvádí se, že byl řeckého původu a jeho jméno by mohlo nasvědčovat tomu, že byl propuštěným otrokem. Podle Liber Pontificalis byl umučen, protože sbíral a archivoval potvrzená svědectví o případech pronásledování a mučení křesťanů.


CELÝ ČLÁNEK

KATEGORIE

LATINA

Víte že…

INFORMACE

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Vatikán na Wikimedia Commons

SVATÝ MĚSÍCE

Svatý Gorazd (asi 840?900?) patří spolu se sv. Cyrilem, sv. Metodějem, sv. Klimentem, sv. Angelárem, sv. Naumem a sv. Sávou k tzv. sv. Sedmipočetníkům. V křesťanském církevním kalendáři připadá jeho svátek na 27. července.

Pocházel z významné rodiny žijící pravděpodobně poblíž Nitry (snad v místě dnešní vesnice Močenok). Stal se žákem Soluňských bratří a v roce 868 byl v Římě spolu s dalšími jejich učedníky vysvěcen na kněze. Pro jeho mimořádné vzdělání a diplomatické schopnosti si jej před svou smrtí arcibiskup Metoděj vyvolil za svého nástupce v čele moravské církve. To však bylo v rozporu s kanonickým právem, neboť nového arcibiskupa mohl jmenovat pouze papež, a Metoděj zemřel dřív, než mohl svůj postup obhájit. Nitranský biskup Wiching volbu neuznal a u nového papeže Štěpána V. navíc dosáhl zákazu slovanské liturgie. Žáci Cyrila a Metoděje byli pronásledováni, mučeni, vězněni a roku 886 vyhnáni z Velké Moravy.

Jeho svátek se slaví 27. července.


CELÝ ČLÁNEK

Pata

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Vatikán}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.Zakladatel: El Barto
Správce: Pasingr