Panoramatický pohled na baziliku sv.Petra a na svatopetrské náměstí
Portál Vatikán

Vatikán (Městský stát Vatikán, latinsky Status Civitatis Vaticanae) je ministát ležící uprostřed Říma na Apeninském poloostrově. Je nejmenším státem na světě o rozloze 0,44 km2, jeho hlavou je papež.

Státní znak

ZAJÍMAVOSTI

Víte že...

... Vatikán je nejmenším státem světa?
... na stavbě Baziliky svatého Petra se podíleli slavní umělci počínaje Michelangelem Buonarottim a Gianem Lorenzem Berninim konče?
... Vatikánská muzea jsou jedním z největších komplexů uměleckých sbírek na světě?

... Vatikán má vlastní banku, rádio, kuchyni, heliport a televizi?

OBRÁZEK

Svatopetrské náměstí o Vánoce roku 2010.

Archiv

ČLÁNEK

Palatinská garda (italsky Guardia palatina d'onore) byla vojenská jednotka Vatikánu a jedna ze čtyř papežských gard (společně se Švýcarskou, Vznešenou gardou a Corpo della Gendarmeria).

Členové sboru byli dobrovolníci, kteří za svou službu nebyli placeni, ale dostávali příspěvek na údržbu nebo opravu uniforem. Rekrutovali se z mladých Římanů vyššího společenského postavení ve věku 20 – 30 let.

Po svém založení v roce 1850 měl sbor kromě velitelů dvě roty po 80 mužích. Po vypuknutí druhé světové války v roce 1939 se garda rozrostla asi na 500 mužů, ale německá okupace Říma si vyžádala další rozšíření, takže do roku 1944 tvořilo gardu na 2000 osob. Po skončení války však většina těchto mužů odešla a velikost jednotky se vrátila na předválečnou úroveň.

bor byl spolu s papežským četnictvem a vznešenou gardou zrušen papežem Pavlem VI. dne 14. září 1970 v rámci církevních reforem po 2. vatikánském koncilu. Bývalí gardisté ​​však byli vyzváni, aby se připojili k nové skupině s názvem Asociace svatých Petra a Pavla (italsky Associazione SS. Pietro e Paolo). Toto sdružení podporuje charitativní, vzdělávací a náboženské programy v Římě. Pomáhají například s organizací velkých událostí v bazilice sv. Petra. Spolek je přímo podřízený Státnímu sekretariátu římské kurie a své sídlo má – stejně jako původní Palatinská garda – v Apoštolském paláci.
CELÝ ČLÁNEK

Archiv

PAPEŽ

Svatý Soter, latinsky Soterius, zvaný Dobročinný (Concordius) byl dvanáctým papežem katolické církve. Jeho pontifikát se datuje do let 166/167174/175.

Narodil se ve Fondi v Kampánii. O jeho životních osudech není mnoho známo.

Ujímal se uvězněných křesťanů, zejména odsouzených k nuceným pracím v dolech. Dochoval se dopis svatého Dionýsa vysoce oceňující tuto činnost.


CELÝ ČLÁNEK

KATEGORIE

LATINA

Víte že…

INFORMACE

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Vatikán na Wikimedia Commons

SVATÝ MĚSÍCE

Svatý Silvestr I. (také Sylvestr) byl 33. papežem katolické církve, která jej uctívá jako světce. Jeho pontifikát trval od 31. ledna 314 do 31. prosince 335. Za jeho pontifikátu si katolická církev upevnila své postavení ve světě, kterého se již nikdy nemusela vzdát. Je osmým nejdéle vládnoucím papežem (21 let, 11 měsíců a 1 den).

Jeho svátek se slaví 31. prosince.


CELÝ ČLÁNEK

Pata

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Vatikán}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.Zakladatel: El Barto
Správce: Pasingr