Mapa
Mapa

Kosovo je území na Balkánském poloostrově. Podle jednostranné deklarace nezávislosti tvoří stát Kosovská republika (albánsky: Republika e Kosovës, srbsky: Република Косово, Republika Kosovo). Ostatní státy se v současné době k nezávislosti tohoto území vyjadřují; některé tak již učinily. Podle ústavy Srbska tvoří Autonomní oblast Kosovo a Metochie (srbsky: Аутономна покрајина Косово и Метохија, Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, albánsky: Krahina Autonome e Kosovës dhe Metohisë) a je nedílnou součástí Srbska. Hlavním městem je Priština.
Od 12. června 1999 byla oblast na základě statusu chráněného rezolucí OSN č. 1244 spravována OSN a Kosovu byla v rezoluci přiznána autonomie v rámci Srbska, fakticky ale Srbsko ztratilo nad Kosovem kontrolu. Zdejší Albánci zde záhy vytvořili místní parlament, vládu, jakož i další nezávislé instituce. Kosovský parlament vyhlásil dne 17. února 2008 nezávislost na Srbsku. Oficiální orgány a představitelé Srbska však nezávislost odmítají uznat a považují oblast nadále za součást Srbska, postoj jiných států není jednotný.

Země sousedí s Albánií, Severní Makedonií, Černou Horou a Srbskem.

Zajímavosti

Víte, že...

Článek

Bitva na Kosově poli (Kosovo polje, Campus Turdorum, někdy také bitva na Kosovu rovném), odehrávající se 15. června roku 1389 (podle Gregoriánského kalendáře 28. června), byla okamžikem, kdy se asi 100 kilometrů severně od Skopje, svého času korunovačního města srbského cara a krále Dušana (1331 - 1355, car od 1345), Dušan se za cara prohlásil o Vánocích roku 1345, ale korunován byl až v dubnu 1346. Jeho carský titul zněl basileus kai autokrator Serbon kai Romaion - car a samovládce Srbů a Římanů (Řeků, Byzantinců).

V křesťanské armádě byly oddíly srbských knížat Lazara Hrebeljanoviće, Vuka Brankoviće, a také bosenského krále Tvrtka I. Kotromaniće, jehož oddíly vedl Vlatko Vuković. Křesťané byli posíleni o spoustu pomocných oddílů z Albánie, Bulharska a Uher. V čele osmanské armády, které pomáhaly vazalské státy Osmanů, stanul samotný sultán Murad I.. Výsledek samotné bitvy byl sice nerozhodný (padli i oba hlavní vůdci - kníže Lazar a sultán Murad), ale pozdější činy uherského krále znamenaly oslabení křesťanských spojenců, zatímco Osmané si upevnili pozici na Balkáně, kde zakrátko vyvrátili i druhou bulharskou říši (definitivně roku 1396). I přes prohru Osmanů u Ankary roku 1402 a následné anarchii se Muradovu prapravnukovi Mehmedovi II. podařilo roku 1453 dobytím Konstantinopole vyvrátit byzantskou říši.

Archiv

Kategorie

Obrázek

Národní veřejná knihovna v Prištině
Národní veřejná knihovna v Prištině

Národní veřejná knihovna v Prištině

Archiv

Pomozte

Šablony

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Kosovo}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.