Portál:Slovensko

Portál Slovensko.png

Slovensko (celým jménem Slovenská republika) je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Slovensko hraničí s Českem (252 km) a Rakouskem (91 km) na západě, s Maďarskem (677 km) na jihu, s Ukrajinou (97 km) na východě a s Polskem (444 km) na severu. Slovensko je členskou zemí Evropské unie.

Slovensko je sice Česku země blízká, avšak její dějiny se mnohdy neshodují s těmi českými. Na rozdíl od Česka bylo Slovensko po tisíc let pod útlakem Maďarska. Až ve 20. století se Slovensko opět spojilo se zeměmi koruny české a vzniklo Československo, které se rozpadlo roku 1993 a od té doby je Slovensko nezávislým evropským státem.


Nuvola Slovakian flag.svg
Článek měsíce:
Nuvola Slovakian flag.svg
Obrázek měsíce:
Socha knížete Pribiny v Nitře

Pribina (Priuuinna, Priwina, Privina) byl první historicky známý nitranský kníže. V letech 825 až 833 byl posledním knížetem nezávislého Nitranského knížectví a asi od roku 840 prvním knížetem Blatenského knížectví, na území dnešního západního Maďarska. Za manželku měl pravděpodobně Bavorku.
Život
Někdy v letech 821/825833/836 salcburský arcibiskup Adalram doprovázel franského krále Ludvíka Němce na jeho výpravě do Potisí proti Bulharům. Navštívil také Nitru a vysvětil tam první kostel (snad na Martinském vrchu v části Nitry zvané Chrenová), který dal Pribina postavit okolo roku 828, i když se předpokládá, že křesťanské jádro tu tvořily jen menší kolonie franských obchodníků. Jednalo se nejen o první křesťanský kostel na území Slovenska, ale také na celém území západních a východních Slovanů. Tento fakt dokládá, že Nitranské knížectví bylo již v té době známo a respektováno ve Franské říši. Není zcela jasné, jestli byl Pribina v dané době již křesťanem, ale dá se předpokládat, že byl pod vlivem své bavorské manželky a stykem s bavorským německým prostředím byl nakloněn křesťanské kultuře.

V roce 833 (836?) se území Nitranského knížectví zmocnil Mojmír I., který tak dovršil sjednocení slovanských kmenů na území Moravy a Slovenska a vytvořil silný státní celek říše Velkomoravské. Podle Dušana Třeštíka byl Pribina podřízen moravskému knížeti, ale usiloval o osamostatnění. Po porážce Pribina utekl do exilu ke správci franské Východní marky Ratbodovi a tam byl také na příkaz Ludvíka Němce v roce 837 v kostele sv. Martina v Traismaueri pokřtěn.

V této době přišel jakýsi Pribina, který byl vyhnán knížetem Moravanů Mojmírem, přes Dunaj k Ratbodovi. Ten ho ihned představil našemu panu králi Ludvíkovi a na jeho rozkaz byl vyučen ve víře a pokřtěn v chrámě sv. Martina v místě zvaném Traismauer, totiž v dvorci náležejícím k stolici solnohradské.
— Obrácení Bavorů a Korutanců na víru

Tento fakt však nevylučuje možnost, že Pribina mohl být pokřtěn již předtím, avšak jiným způsobem (ponořením do vody, bez vyřeknutí křtící formule), který byl v té době používán některými misionáři. Tento způsob křtu však podle ustanovení biskupů z roku 796 nebyl považován za platný, což mohlo být příčinou nového křtu.

Celý článek

Drazovce kostol.jpg

Pohled na kostel svatého Michala Archanděla v Dražovcích, jedné z městských částí Nitry.


Zajímavosti:
Víte, že…
Přečerpávací vodní elektrárna Čierny VáhNuvola Slovakian flag.svg
Historie a společnost:
Nuvola Slovakian flag.svg
Věda a kultura:
Historie:
Politika:
Ekonomika:
Viz také kategorie Dějiny Slovenska, Ekonomika Slovenska a Slovenská politika
Věda:
Kultura:
Hudba:
Viz také kategorie Věda a technika na Slovensku a Slovenská kultura
Nuvola Slovakian flag.svg
Geografie:
Nuvola Slovakian flag.svg
Města:
Geomorfologie:
Chráněná území:
Vodstvo:
Viz také kategorii Geografie Slovenska
Územní členění:
Města:
Viz také kategorii Města na Slovensku


Informace:
Příbuzné portály:
Šablony:
Pomoci můžete například rozšiřováním článků označených jako {{Pahýl}}, přímo správou portálu nebo vybíráním nejlepších článků a obrázků s tematikou Slovenska.

Správci portálu jsou Jan Kovář BK a Mario7, na které se můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy či připomínkami.

Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Slovensko}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.