Velkoněmecká koncepce

(přesměrováno z Velkoněmecké řešení)

Velkoněmecká koncepce byla jedna ze dvou variant sjednocení Německa v letech 18481849. Měla zahrnovat všechny státy mluvící německy, Země koruny české, západní část Rakouského císařství. To se však nelíbilo Rakousku. Proto byla zvolena maloněmecká koncepce. Ta nezahrnovala Rakousko. Avšak ani maloněmecká koncepce se neujala, jelikož pruský král Fridrich Vilém IV. odmítl přijmout císařský titul.