Rakouské císařství

historický státní útvar

Rakouské císařství byl poloúřední název užívaný v období od 11. srpna 1804 do 21. prosince 1867 pro souhrn dědičných zemí pod vládou rodu habsbursko-lotrinského (do porážky uherské revoluce v letech 1848/9 zahrnovalo pouze území původně náležející ke Svaté říši římské, po tomto datu pak i Uherské království).

Rakouské císařství
Kaisertum Österreich
18041867
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna Gott erhalte Franz den Kaiser
(„Zachovej nám, Hospodine, Františka císaře“)
Motto Alles Erdreich ist Österreich untertan
Geografie
Mapa
Rakouské císařství roku 1815
Rozloha
622 321 km²
Nejvyšší bod
Ortler (3905 m n. m.)
Nejdelší řeka
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
30 000 000 (v roce 1815)
Národnostní složení
Státní útvar
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská (18041806)
Německý spolekNěmecký spolek Německý spolek (18151866)
císař
Vznik
římský císař František I. se prohlásil rakouským císařem
Zánik
Státní útvary a území
Předcházející
Habsburská monarchie Habsburská monarchie
Svatá říše římská Svatá říše římská
Rakouské arcivévodství Rakouské arcivévodství
Uherské království Uherské království
Salcburské kurfiřtství Salcburské kurfiřtství
Benátská republika Benátská republika
Milánské vévodství Milánské vévodství
Země Koruny české Země Koruny české
Chorvatské království Chorvatské království
Slavonské království Slavonské království
Sedmihradské velkoknížectví Sedmihradské velkoknížectví
Bukovinské vévodství Bukovinské vévodství
Italské království Italské království
Federace sedmi obcí Federace sedmi obcí
Varšavské vévodství Varšavské vévodství
Následující
Rakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
 Předlitavsko  Předlitavsko
 Zalitavsko  Zalitavsko
Italské království Italské království
Varšavské vévodství Varšavské vévodství
Dějiny Rakouska

Znak Rakouska
  • Prehistorie
  • Habsburská éra
  • Rakousko po 1. světové válce
  • Rakousko po 2. světové válce

Název editovat

Název vychází z titulu dědičného císaře rakouského (Erbkaiser von Österreich), přijatého Františkem II., posledním císařem Svaté říše římské jako název habsbursko-lotrinského arcidomu — …den Titel und die Würde eines erblichen Kaisers von Österreich (als den Nahmen Unsers Erzhauses)… — nejednalo se tedy o zřízení nové dědičné monarchie a postavení jednotlivých států/panství/území zůstalo nezměněno.

Historie editovat

František II. tak chtěl chránit rodové zájmy v okamžiku, kdy byl Napoleon prohlášen, na základě plebiscitu, císařem Francouzů. V roce 1805 vzhledem k ohrožení Vídně napoleonskými vojsky (válka třetí koalice proti Francii) byl přenesen císařský dvůr a vláda rakouské monarchie na čas do města Těšína.

Po dvou letech „dvojitého“ císařování se s ohledem na politický vývoj v Evropě (zejména vznik Rýnského spolku) František II./I. vzdal 6. srpna 1806 koruny Svaté říše římské, prohlásil římskou císařskou hodnost za zrušenou a zbavil zbylé říšské stavy povinností vůči sobě jako římskému panovníkovi.[1] Jeho vláda se tak formálně omezila pouze na rodové državy rakouské, království české a uherské.

Poněvadž nebylo z hlediska procesní ekonomie udržitelné vypočítávat všechna samostatná území pod panovníkovou vládou, začalo se původně dynastického titulu císaře rakouského poznenáhlu v praxi užívat i v teritoriálním smyslu císařství rakouského.

Během své existence bylo Rakouské císařství třetím nejlidnatějším státem Evropy, po Rusku a Británii, a územně druhým největším státem, po Rusku. Spolu s Pruskem bylo nejdůležitějším prvkem Německého spolku.

V důsledku porážky v prusko-rakouské válce a selhání státní reformy bylo rakouské císařství v roce 1867 přeměněno Františkem Josefem I. na Rakousko-Uhersko, čímž uherské země získaly v rámci říše rovnoprávnost.

Území Rakouského císařství editovat

 

Galerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Vznik Rakouského císařství. 100+1 zahraniční zajímavost [online]. 2016-08-06 [cit. 2020-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat