Korutanské vévodství

historický státní útvar

Vévodství korutanské (německy Herzogtum Kärnten, slovinsky Vojvodina Koroška) bylo vévodství na území, které se dnes nachází v jižní části Rakouska a na severu Slovinska. Oddělilo se roku 976 od Bavorského vévodství jako první nově vytvořený říšský stát po původních německých vévodstvích (bavorského, lotrinského, franckého, saského a švábského). Korutany byly až do jejího zrušení roku 1806 součástí Svaté říše římské, ale od roku 1335 byly řízeny Habsburky v rámci jejich rakouských držav. V Rakousku resp. Rakousko-Uhersku také zůstaly jako jedna z korunních zemí až do rozpadu monarchie roku 1918. Na základě korutanského plebiscitu roku 1920 pak hlavní část bývalého vévodství vytvořila rakouskou spolkovou zemi Korutany.

Korutanské vévodství
Herzogtum Kärnten
Vojvodina Koroška
 Korutanská marka 9761918 Německé Rakousko 
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 
Italské království 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Korutanské vévodství v rámci Rakouska-Uherska
obyvatelstvo
národnostní složení:
jihobavorská němčina, karantánština
státní útvar
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská (do 1806)
Habsburská monarchieHabsburská monarchie Habsburská monarchie
(od 1526)
Rakouské císařstvíRakouské císařství Rakouské císařství
(18041867)
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
(od 1867)
státní útvary a území
předcházející:
Korutanská marka Korutanská marka
následující:
Německé Rakousko Německé Rakousko
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
Italské království Italské království
Mapa Rakouska se (žlutě) Korutanského vévodství

Externí odkazyEditovat