Korutanské vévodství

historický státní útvar

Vévodství korutanské (německy Herzogtum Kärnten, slovinsky Vojvodina Koroška) bylo vévodství na území, které se dnes nachází v jižní části Rakouska a na severu Slovinska. Zprvu bylo státem Svaté říše římské, později patřilo k Habsburské monarchii, bylo korunní zemí Rakouska a nakonec Rakouska-Uherska.

Korutanské vévodství
Herzogtum Kärnten
Vojvodina Koroška
 Korutanská marka 9761918 Německé Rakousko 
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 
Italské království 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Vévodství v rámci Svaté říše římské roku 1250
Obyvatelstvo
Národnostní složení
jihobavorská němčina, karantánština
Státní útvar
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská (do 1806)
Habsburská monarchieHabsburská monarchie Habsburská monarchie
(od 1526)
Rakouské císařstvíRakouské císařství Rakouské císařství
(18041867)
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
(od 1867)
Státní útvary a území
Předcházející
Korutanská marka Korutanská marka
Následující
Německé Rakousko Německé Rakousko
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
Italské království Italské království

Historie editovat

 
Znak vévodství do roku 1246

Oddělilo se roku 976 od Bavorského vévodství jako první nově vytvořený říšský stát po původních německých vévodstvích (bavorského, lotrinského, franckého, saského a švábského).

 
Mapa Rakouska s Korutanským vévodstvím (žlutě)
 
Korutanské vévodství v rámci Rakouska-Uherska

Korutany byly až do jejího zrušení roku 1806 součástí Svaté říše římské, ale od roku 1335 byly řízeny Habsburky v rámci jejich rakouských držav. V Rakousku resp. Rakousko-Uhersku také zůstaly jako jedna z korunních zemí až do rozpadu monarchie roku 1918.

Na základě korutanského plebiscitu roku 1920 pak hlavní část bývalého vévodství vytvořila rakouskou spolkovou zemi Korutany.

Externí odkazy editovat