Švábské vévodství

historický státní útvar

Švábské vévodství (německy Herzogtum Schwaben, latinsky Ducatus Allemaniæ) bylo jedním z pěti kmenových vévodství středověkého Německého království.

Švábské vévodství
Herzogtum Schwaben (de)
Ducatus Allemaniæ (la)
 Alamannie
 Lotharingie
9151313
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Švábské vévodství v rámci Svaté říše římské kolem roku 1004
žádné
Obyvatelstvo
Národnostní složení
Státní útvar
Východofranská říše
Německé královstvíNěmecké království Německé království
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská (od 962)
Vznik
915 – zformováno
Zánik
Státní útvary a území
Předcházející
Alamannie Alamannie
Lotharingie Lotharingie
Následující
Švábský městský spolek Švábský městský spolek
Württemberské hrabství Württemberské hrabství
Švýcarská konfederace Švýcarská konfederace
Bádenské markrabství Bádenské markrabství
Burgundské vévodství Burgundské vévodství
Zollernské hrabství Zollernské hrabství
Fürstenberské hrabství Fürstenberské hrabství
Štrasburské knížecí biskupství Štrasburské knížecí biskupství
Dolnoalsaské lankrabství Dolnoalsaské lankrabství
Hornoalsaské lankrabství Hornoalsaské lankrabství
Přední Rakousy Přední Rakousy
Panství Pappenheim Panství Pappenheim
Stadionské panství Stadionské panství
Kostnické knížecí biskupství Kostnické knížecí biskupství

Historie editovat

Vzniklo v 10. století v jihozápadní oblasti Východofranské říše, které bylo v raném středověku obýváno germánskými kmeny Alemanů, avšak samotný název Švábska coby historického území bylo odvozeno od jiného germánského kmene, a to Svébů, jejichž původní domovina se nacházela zhruba mezi řekami Rýnem a Dunajem. Středověké vévodství pojmenované po tomto starověkém kmeni však tuto oblast daleko přesahovalo.[1]

 
Mapa Švábského vévodství (oranžově) a Horního Burgundska (zeleně) kolem roku 1000.

Švábské vévodství bylo mezi lety 1079 a 1268 úzce spjato s dynastií Štaufů, kteří jej obdrželi v roce 1079 v léno a kteří zvláště prosluli jako císaři Svaté říši římské.[1]

Na rozdíl od jiných kmenových vévodství, se Švábsko bylo nuceno se potýkat s politickými třenicemi vlivných rodů. Důsledkem stoletého boje mezi Štaufy a Zähringy bylo Švábsko připraveno o západní pohraničí, na němž vzniklo nové Bádenské markrabství. Okleštěné vévodství přetrvalo do roku 1268, kdy zaniklo v souvislosti se smrtí vévody Konradina.

[1] Ten byl po prohrané válce na příkaz Karla z Anjou popraven v Neapoli a jeho vévodství bylo nenávratně rozdrobeno do menších státních celků. O obnovení titulu vévody se ještě marně pokusil římský král Rudolf I. Habsburský, ten měl ale v plánu jej přenechat svému nejmladšímu synovi, pozdějšímu rakouskému vévodovi Rudolfovi II., který zas podobně zamýšlel jej přenechat svému synovi Janovi Habsburskému. Jan však zemřel v roce 1312 či 1313, čímž všechny dřívější plány na obnovu vévodství upadly vniveč.

V roce 1500 byla Svatá říše římská Maxmiliánem I. Habsburským rozdělena do územně-správních celků zvaných říšské kraje. Švábsko bylo ustanoveno jako říšský kraj, přestože území bývalého vévodství již bylo tvořeno několika menšími státními celky, jmenovitě například Württemberským hrabstvím či Bádenským markrabstvím, zbytek byl rozdělen mezi jeho okolní sousedy, například západní okraj Švábska připadlo Burgundsku, východní část Bavorsku.

Přehled panovníku editovat

Související články editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b c d MÜLLER, Helmut. Dějiny Německa. 1999. vyd. Praha: Lidové noviny, 1999. 603 s. ISBN 80-7106-188-3.