Rakouské markrabství

Rakousy byly původně vytvořeny jako východní marka Bavorska na ochranu před Slovany a pro výboje proti nim pod původním názvem Marcha Orientalisbavorsky Ostarrîchi, česky Východní marka. Později bylo její přednostní funkcí ochrana před nájezdy Maďarů a stala se součástí říše římské jako rakouské markrabství. V roce 1156 bylo markrabství povýšeno na rakouské vévodství a během 13. století se začalo dělit na Dolní a Horní Rakousy.

Rakouské markrabství
Ostarrîchi
Marcha Orientalis / Marchia Austriae
 Bavorské vévodství
 Uherská marka
9761156 Rakouské vévodství 
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Rakouské markrabství po roce 1082
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Bavorské vévodství Bavorské vévodství
Uherská marka Uherská marka
následující:
Rakouské vévodství Rakouské vévodství
Bavorské vévodství v 10. století s územním rozdělením: Marcha Orientalis na severovýchodě

České pojmenování Rakúsy, později Rakousy pochází od pohraničního hradu Ratgoz (dnes Raabs na soutoku moravské a německé Dyje), jehož název čeští obchodníci zkomolili na Rakús (nebo Rakuš). Podle něj pak pojmenovali okolní území a později celou zemi.[1]

Východní markaEditovat

 
Dokument z roku 996, na kterém je poprvé dochovaná zmínka o Ostarrîchi

Za vlády Karlovců ve středověku se na místě budoucího Rakouského arcivévodství rozkládalo území dnes známé jako Marcha orientalis („Východní marka“), která ležela na původní Římské Panonské marce. Během 9. a 10. století vytlačovaly germánské kmeny původní slovanské obyvatelstvo. V roce 955 proběhla bitva na Lechu, v které vyhrála Východofranská říše a připojila toto území jako svoji východní marku.

Markrabství pod vládou BabenberkůEditovat

Později toto území přešlo pod Svatou říši římskou jako markrabství okolo roku 960. Od roku 976 se stalo toto území državou rodu Babenberků a bylo známé jako Ostarrîchi („Východní říše“, odtud také německý výraz pro Rakousko Österreich).

ReferenceEditovat