Země Koruny uherské

Tento článek je o uherském svazku zemí. O uherské části Rakousko-Uherska pojednává článek Země Koruny svatoštěpánské.

Země Koruny uherské (svatoštěpánské) je souhrnné pojmenování svazku zemí, které byly podřízeny svrchovanosti uherského krále, resp. uherské koruně sv. Štěpána. Tvořily je zejména tria regna Uhersko, Chorvatsko a Sedmihradsko. V roce 1867 byl tento svazek obnoven rakousko-uherským vyrovnáním v pevnější a konkrétnější podobě coby Země Koruny svatoštěpánské v rámci Rakouska-Uherska, kdy oba celky disponovaly vlastními parlamenty a právními řády, ale sdílely některá společná ministerstva a instituce. Do té doby spojovala země pouze osoba uherského krále, který jim reálně vládl nebo je jen formálně ovládal.

Země Koruny uherské
11. století1848 Země Koruny svatoštěpánské 
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Rozsah zemí Koruny uherské ve 14. století
žádné,
Stoličný Bělehrad (sídlo panovníků, místo sněmů a korunovací)
Obyvatelstvo
Národnostní složení
Státní útvar
Vznik
11. stoletíLadislav I. se stává králem slavonským
Zánik
Státní útvary a území
Předcházející
Uherské království Uherské království
Chorvatské království Chorvatské království
Srbská velká župa Srbská velká župa
Haličsko-volyňské království Haličsko-volyňské království
Druhá Bulharská říše Druhá Bulharská říše
Sedmihradské knížectví Sedmihradské knížectví
Následující
Země Koruny svatoštěpánské Země Koruny svatoštěpánské

Seznam zemí Koruny uherské editovat

Tria regna editovat

 
Koruna sv. Štěpána

Další země koruny editovat

  •   Slavonské království – v 11. století si král Ladislav I. přisvojil titul „slavonského krále“
  • Bosenský banát  Bosenský banát – v roce 1136 král Béla II. poprvé vpadl do Bosny a formálně ji podřídil uherské koruně, nadále zůstává nezávislým státem
  •   Ráma – v roce 1137 se král Béla II. prohlásil „králem Rámy“ (Rex Ramae), tj. myšlena Bosna
  •   Srbské království – v roce 1202 se král Emerich prohlásil „králem srbským“ (Rex Serviae)
  •   Vladiměřské království – v roce 1205 se král Ondřej II. prohlásil „králem vladiměřským“
  •   Haličské království – král Ondřej II. se prohlásil „králem haličským“, přestože jsou Uhři v roce 1221 z Haliče vyhnáni, další uherští králové si přisvojují titul „král haličsko-vladiměřský“
  •   Kumánie – uherský král je mezi Kumány v roce 1233 přezdíván „králem kumánským“ (Rex Cumaniae)
  • Bulharské království – král Štěpán V. dobývá část bulharského území a bulharská aristokracie mu uděluje titul „bulharského krále“
  • Volyňské knížectví
  • Sikulské hrabství

Ostatní území editovat

Reference editovat

Související články editovat