Tengrismus

náboženství

Tengrismus či tengriánství je šamanistické domorodé náboženství národů mongolských a turkických národů, jehož nejvyšším božstvem je nebeský Tengri. Díky důrazu na toto božstvo má rysy monoteismu, zahrnuje však také polyteismus a animismus. Vztah k šamanismu je předmětem sporů, podle některých názorů jsou tengristický kult nebes a šamanismus dvě rozdílné tradice, podle jiných existoval tento kult uvnitř šamanismu.[1]

Šangrak (představující vrchol jurty) je symbolem tengrismu
Půlměsíc protnutý tyčí, symbol zejména jakutských tengristů

Novodobý tengrismus vznikl v době rozpadu Sovětského svazu v intelektuálních kruzích turkických národů střední Asie, především mezi Tatary, Burjaty, Kyrgyzy a Kazachy.[2] Organizované obrození přežívajících tradic probíhá také v Jakutsku, Tuvě a Chakasii. Mezi podobná hnutí patří barchanismus z Altajské republiky a Vattisen Jali z Čuvašska.

Tengrismu se podobají domorodá náboženství uralských národů jako Samojedů, Marijců nebo Chantů, ale také Ainuů nebo paleoasijských Korjaků.[3]

Reference editovat

  1. DULSKAIA, Elvira. Synkretismus tradičních šamanských prvků v burjatském buddhismu. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav etnologie. Vedoucí práce Petr Janeček. s. 14–15. Dostupné online.
  2. SAUNDERS, Robert A.; STRUKOV, Vlad. Historical Dictionary of the Russian Federation. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2010. Dostupné online. ISBN 978-0-81085475-8. S. 421-413. 
  3. ELIADE, Mircea. Pojednání o dějinách náboženství. Praha: Argo, 2004. ISBN 80-7203-589-4. S. 79–80. 

Externí odkazy editovat