Chorvatské království (1102–1526)

nekdejší státní útvar v Evropě
Tento článek je o středověkém království v letech 1102–1526. O království obecně pojednává článek Chorvatské království.

Chorvatské království (latinsky Regnum Croatiae, chorvatsky Kraljevina Hrvatska nebo Hrvatsko kraljevstvo, Hrvatska zemlja) byl státní útvar Chorvatů (dědičná monarchie) na březích Jaderského moře, který byl v letech 11021526 spojený s Uherským královstvím v personální unii. Chorvatské království bylo v roce 1102 ovládnuto uherským králem Kolomanem, takto se zrodila dlouhotrvající unie Uherska a Chorvatska. Tento uherský panovník se nechal téhož roku korunovat v Biogradu na „krále chorvatského a dalmátského“, čímž mimo jiné formálně rozšířil název království o Dalmácii. Takto vešlo království ve známost jako chorvatsko-dalmátské (latinsky Regnum Croatiae et Dalmatiae, chorvatsky Kraljevina Hrvatska i Dalmacija).

Království chorvatské (a dalmátské)
Regnum Croatiae (et Dalmatiae)
Kraljevina Hrvatska (i Dalmacija)
 Chorvatské království (925–1102) 11021526 Chorvatské království (1527–1868) 
Benátská Dalmácie 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Chorvatsko-dalmátské království v roce 1260
Biograd (do roku 1125)
Knin (do 1522)
Bihać
Obyvatelstvo
Národnostní složení
Státní útvar
Státní útvary a území
Předcházející
Chorvatské království (925–1102) Chorvatské království (925–1102)
Následující
Chorvatské království (1527–1868) Chorvatské království (1527–1868)
Benátská Dalmácie Benátská Dalmácie

Úzké vazby s Uherskem později v 19. století vyvrcholily zapojením obou celků do Zemí Koruny svatoštěpánské, ze strany Chorvatska zcela zákonně a dobrovolně.

Chorvatské království přetrvalo a definitivně zaniklo až v roce 1918, kdy se rozpadlo Rakousko-Uhersko a chorvatské země se připojily ke Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů resp. ke království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Unie s Uherským královstvím editovat

V roce 1102 ovládl Chorvatské království uherský král Koloman, syn krále Gejzy I. Koloman nechal Uherskem znovu obsadit oblast Chorvatska a roku 1102 se korunovat na chorvatského (a dalmátského) krále, čímž došlo k připojení chorvatského území k Uhersku, avšak to vše po dohodě s vládnoucími chorvatskými rody. Takto se zákonně (a dobrovolně) Chorvatsko spojilo personální unií s Uherským královstvím (když šlo spíše o unii reálnou). Zrodila se dlouhotrvající unie Uherska a Chorvatska.

Dalmácie byla v té době kontrolována Byzantskou říší, od roku 1409 Benátskou republikou. Na jihu Dalmácie od 14. století existovala nezávislá Republika Dubrovník.

Po vymření dynastie Arpádovců Ondřejem III. (12901301) v rámci personální unie s Uherskem střídalo Chorvatsko panovníky a dynastie, takže v letech 13011386 vládli Anjouovci, po nich v letech 13871526 postupně Lucemburkové, Jagellonci, Matyáš Korvín a Jan Zápolský, který byl vzdorokrál posledního Jagellonce Ludvíka II. a nechal se králem zvolit od slavonské šlechty. Od poloviny 15. století bylo také Chorvatsko a především jeho východní část Slavonie vystaveno tureckému výboji. Mladý Ludvík Jagellonský ovšem zahynul v bitvě u Moháče a uhersko-chorvatské soustátí se opět ocitlo bez panovníka a dynastie.

Symbolika editovat

Odkazy editovat

Související články editovat

Literatura editovat

  • ŠESTÁK, Miroslav, a kol. Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 758 s. ISBN 978-80-7106-375-9. 

Reference editovat

Externí odkazy editovat