Královské Uhersko

Královské Uhersko (maďarsky Királyi Magyarország, rumunsky Ungaria Regală, slovensky Kráľovské Uhorsko) je historické označení části území Uherska, které nebylo obsazeno Osmanskou říší během let 15361541, oficiálně Uherské království. Název Královské Uhersko se postupně přestal používat koncem 17. století po znovudobytí bývalého území Uherska, kdy ho vytlačil pojem Uherské království.

Uherské království
Magyar Királyság
Königreich Ungarn
Regnum Hungariae
 Uherské království (1301–1526)
 Hornouherské knížectví
 Maďarský stát (1849)
15261867 Rakousko-Uhersko 
Země Koruny svatoštěpánské 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna Himnusz
Motto Regnum Mariae Patrona Hungariae
Geografie
Mapa
Královské Uhersko (modře) v Karpatské kotlině v roce 1572 a Chorvatsko (červeně)
Obyvatelstvo
Národnostní složení
Státní útvar
Habsburská monarchieHabsburská monarchie Habsburská monarchie (do 1804)
Rakouské císařstvíRakouské císařství Rakouské císařství
Státní útvary a území
Předcházející
Uherské království (1301–1526) Uherské království (1301–1526)
Hornouherské knížectví Hornouherské knížectví
Maďarský stát (1849) Maďarský stát (1849)
Následující
Rakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Země Koruny svatoštěpánské Země Koruny svatoštěpánské

Královskému Uhersku odpovídalo území dnešního Slovenska (bez menších osmanských teritorií na jihu středního Slovenska, jako např. Fiľakovo), Burgenland, západní Chorvatsko (chorvatské Záhoří), a přilehlé části severozápadního a severovýchodního Maďarska, dnešní Zakarpatské Ukrajiny a Rumunska. V důsledku neustálých válek s Osmanskou říší se hranice navíc všemožně posouvaly.

Rozmach habsburských území v Evropě

Dobytá uherská území, mezi které patřila většina současného Maďarska (mimo úzkého pásu na západě země), Baranja, Bačka a značná část dnešního Chorvatska byla spravována jako Budínský pašalík, který byl pod kontrolou Osmanské říše. Sedmihradsko se stalo vazalským státem, formálně nezávislým, nicméně rovněž pod tureckou kontrolou.

Královské Uhersko bylo formálně nepřerušeným pokračovatelem Uherska, ale de facto šlo o provincii habsburské monarchie, tedy Rakouska (Habsburkové se na uherský trůn dostali právě v době vzniku Královského Uherska). Hlavním městem byla Pošeň (dnes Bratislava). Všechny podstatné události, například Protihabsburská stavovská povstání, se odehrávaly na území Slovenska, které tvořilo jeho jádro.

Královské Uhersko bylo vojensky-správně rozděleno na hlavní kapitanáty a území chorvatsko-slavonského bána. Vedle nich existovaly tradiční uherské župy.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kráľovské Uhorsko na slovenské Wikipedii.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat