Okupační zóny Rakouska

vojenská okupace Rakouska po druhé světové válce

Okupační zóny Rakouska (německy Österreichische Besatzungszonen, nebo Besatzungszonen Österreichs) byly čtyři sektory vytvořené vítěznými mocnostmi na území Rakouska po porážce ve druhé světové válce.

Rakouská republika
Republik Österreich
 Rakousko v nacistickém Německu
 Mittelberg
 Jungholz
19451955 Druhá Rakouská republika 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Obyvatelstvo
Národnostní složení
Státní útvar
Státní útvary a území
Předcházející
Rakousko v nacistickém Německu Rakousko v nacistickém Německu
Mittelberg Mittelberg
Jungholz Jungholz
Následující
Druhá Rakouská republika Druhá Rakouská republika
Dějiny Rakouska

Znak Rakouska
  • Prehistorie
  • Habsburská éra
  • Rakousko po 1. světové válce
  • Rakousko po 2. světové válce

Historie editovat

Po skončení druhé světové války bylo území Rakouska (které bylo od roku 1938 součástí Německa) rozděleno do čtyř částí, takzvaných okupačních zón, spravovaných obdobně jako okupační zóny v Německu společně vítěznými mocnostmi USA, Velkou Británií, Sovětským svazem a Francií. Vídeň byla (stejně jako Berlín) rozdělena do čtyř sektorů. Toto rozdělení trvalo až do roku 1955.[1]

Podkladem toho rozdělení byla Dohoda o spojenecké kontrole (z 4. července 1945) a Dohoda spojenců o okupačních zónách (z 9. července 1945)[zdroj?]. Dne 11. září 1945 se konstituovala Spojenecká rada, pozůstávající z čtyř vrchních velitelů, později pak ze čtyř vysokých komisařů. Výdaje, spojené s obsazením Rakouska (na počátku 700 000 členů ozbrojených sil, později 60 000), nesl rakouský stát.

Rozdělení Rakouska v jeho hranicích z roku 1938 do okupačních zón bylo provedeno takto:

K rozštěpení Rakouska do dvou státních celků (jak se stalo v Německu) nedošlo, protože Rakousko se přihlásilo k principu neutrality. Dne 15. května 1955 byla pak podepsána Rakouská státní smlouva, vedoucí k odchodu okupačních jednotek z Rakouska (odchod ukončen 25. října 1955) a k získání státní suverenity.[2][3]

Rozdělení Vídně editovat

 

Při rozdělení hlavního města Vídně bylo dohodnuto, že centrum (obvod 1) bude spravováno společně; ostatní obvody byly rozděleny na americký sektor (obvody 7, 8, 9, 17, 18, 19), britský sektor (3, 5, 11, 12, 13), francouzský sektor (6, 14, 15, 16) a sovětský sektor (2, 4, 10, 20, 21). Světlejší okrajové části města spadala pod dolnorakouskou okupační zónu, tzn. pod sovětskou správu.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. HLAVATÝ, Pavel. Žili Rakušané po válce jinak než my? Poslouchejte v pátek večer. Český rozhlas Vltava [online]. ČRo, 2017-05-05 [cit. 2022-05-18]. Dostupné online. 
  2. HOSENSEIDLOVÁ, Petra. Země na potenciální bojové linii. Se státní smlouvou získali Rakušané plnou suverenitu a neutralitu. ČT24 [online]. 2020-05-15 [cit. 2022-05-18]. Dostupné online. 
  3. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 39/1956 Sb., o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska. In: Sbírka zákonů. 1956. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Související články editovat

Externí odkazy editovat