Otevřít hlavní menu

Karantánie

historický slovanský stát

Karantánie (slovinsky Karantanija, či Korotan, německy Karantanien) je někdejší slovanské knížectví vzniklé v 7. století. Jeho předpokládané centrum se rozkládalo na území dnešních Korutan.

Dějiny Rakouska

Znak Rakouska
  • Prehistorie
  • Habsburská éra
  • Rakousko po 1. světové válce
  • Rakousko po 2. světové válce
Karantánie v době panování Karla Velikého

Na území Korutan se zřejmě jednalo o první nezávislý a stálý státní útvar po období stěhování národů se zásadním významem pro dějiny Korutan, Štýrska a Slovinska.