Koptština

Koptština (koptsky Ⲙⲉⲧⲣⲉⲙ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ Met.Remenkími) je posledním vývojovým stádiem egyptštiny. Jedná se o severní afroasijský jazyk, jímž se hovořilo v Egyptě přinejmenším do 17. století.

Koptská abeceda

Egyptština začala v 1. století užívat řecké alfabety, z níž se vyvinulo koptské písmo, řecká alfabeta doplněná o šest či sedm znaků démotického písma, které vyjadřovaly egyptské fonémy v řečtině nepřítomné. Koptština má několik dialektů, nejvýznamnější místo mezi nimi patří dialektu sahidskému a bohairskému.

Koptština byla od 2. do 13. století literárním jazykem a bohairský dialekt je dodnes liturgickým jazykem koptské pravoslavné a koptské katolické církve. Koptština je však již mrtvým jazykem a jako takový nemá v Egyptě žádný oficiální status. Přesto lze část koptské slovní zásoby, syntaxe či morfologie vystopovat v egyptském dialektu arabštiny.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat