17. století

období let 1601–1700

17. století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1601 a 31. prosincem 1700. Jedná se o sedmé století druhého tisíciletí.

 
17. století
 

Počítá se za součást raného novověku. V evropském prostoru je charakterizováno renesanční kulturou, utvářením základů moderní filozofie a vědy a gradujícími střety politických a náboženských uskupení.

Shrnutí editovat

Politické dějiny editovat

 
Evropa v roce 1648 po přijetí vestfálského míru

Po celé století trvaly války mezi evropskými křesťany (reprezentovanými zejména Habsburky a Benátkami) a Osmanskou říši, která v tomto období nejprve dosáhla svého největšího rozmachu, aby se v poslední čtvrtině století začala propadat do stagnace a její expanze v evropském prostoru byla zastavena.

Dalšími rozsáhlými válečnými konflikty byla střetnutí mezi velmocemi a náboženské války, obojí se navíc neoddělitelně prolínalo. Nejvýznamnějšími z těchto konfliktů byly třicetiletá válka (původně nábožensko-politický konflikt uvnitř Svaté říše římské a Habsburského impéria, který se rozrostl v celoevropskou válku velmocí), anglo-nizozemské války (střet dvou námořních velmocí o jejich místo na slunci a pravidla námořního obchodu) a války Velké aliance (střet Francie usilující o vůdčí postavení v Evropě s konkurenčními velmocemi, zejména Habsburky a námořními velmocemi), značný význam měla mít v budoucnu Anglická občanská válka.

Evropské velmoci navzdory vyčerpávajícím konfliktům ve vlastním evropském prostoru nalezly dost sil pro rozsáhlou kolonizaci zejména amerického území. V rámci rozličných válek navíc docházelo k přerozdělování koloniálních území, obecně lze mluvit o vzestupu Nizozemska a Anglie na úkor zejména Španělska a Portugalska.

V jiných oblastech byl významný vzestup mogulské říše, nástup období Edo v Japonsku (1603) a invaze mandžuských vojsk do Číny, který vyústil v nahrazení v Číně do té doby vládnoucí dynastie Ming dynastií Čching.

Významné události editovat

1601 až 1610 editovat

 
Car Michail Fjodorovič na shromáždění bojarské dumy

1610 až 1620 editovat

 
Pražská defenestrace

1620 až 1630 editovat

1630 až 1640 editovat

 
Švédský král Gustav II. Adolf v bitvě u Breitenfeldu

1640 až 1650 editovat

1650 až 1660 editovat

1660 až 1670 editovat

 
Nijmegenský mír

1670 až 1680 editovat

1680 až 1690 editovat

 
Turecké obléhání Vídně

1690 až 1700 editovat

Osobnosti editovat

V 17. století žily osobnosti jako španělský spisovatel Miguel de Cervantes y Saavedra (1547–1616), anglický básník William Shakespeare (1564–1616), český šlechtic, diplomat a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621), italský filozof a astronom Galileo Galilei (1564–1642), slovenský lékař a filozof Ján Jesenský (1566–1621), německý astronom Johannes Kepler (1571–1630), český vojevůdce a politik Albrecht z Valdštejna (1583–1634), český filozof Jan Amos Komenský (1592–1670), francouzský filozof René Descartes (1596–1650), anglický politik Oliver Cromwell (1599–1658), nizozemský malíř Rembrandt (1606–1669), francouzský dramatik Molière (1622–1673), francouzský fyzik Blaise Pascal (1623–1662), anglický fyzik Isaac Newton (1643–1727), anglický spisovatel Daniel Defoe (1660–1731) a architekt Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723).

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • MUNCK, Thomas. Evropa sedmnáctého století 1598-1700. Praha: Vyšehrad, 2002. 468 s. ISBN 80-7021-508-9. 

Externí odkazy editovat