Žitvatorocký mír

Památník Žitavského míru v Radvani nad Dunajom

Žitvatorocký mír nebo též Žitavský mír byla mírová smlouva uzavřená v roce 1606 mezi Osmanskou říší a Habsburskou monarchií. Mír se nazývá buď podle místa Žitvatorog nebo podle řeky Žitavy, u jejíhož ústí byla smlouva podepsána (v místě dnešní Radvaně nad Dunajom).