Prelát (latinsky praelatus představený) je označení pro klerika, který je ordinářem (např. biskupem), nebo mu přísluší hodnost ordináři ekvivalentní či nadřazená (např. vyšší úředník kurie). Titulu se užívá v římskokatolické církvi a v některých protestantských episkopálních církvích, například v anglikánské církvi.

Znak katolického preláta (Jan Adam z Mitrovic, biskup litoměřický)

Krom řádných, resp. skutečných prelátů, existuje též status osobního či čestného preláta – čestný titul, který není spojen s žádnými pravomocemi (a často ani povinnostmi), kterým Svatý stolec vyznamenává zasloužilé duchovní.

V katolickém prostředí rozlišujeme podle přijatého kněžského svěcení: prelát maior (latinsky praelatus maior - prelát větší) a prelát minor (latinsky praelatus minor - prelát menší). Prelát maior přijal biskupské svěcení. Do této kategorie patří biskupové a arcibiskupové. V případě kardinálů, jenž jsou hierarchicky biskupům a arcibiskupům nadřazenější, je situace s rozlišením na prelát maior či prelát minor obtížnější. Ze zvláštního důvodu může být papežem udělena výjimka, a může být kardinál i bez biskupského svěcení, pouze s kněžským svěcením. Typickým příkladem je kardinál Tomáš Špidlík, který byl kreován kardinálem, ale biskupské svěcení nepřijal. V tom případě ho můžeme označit jako: prelát minor. Prelát minor má pouze kněžské svěcení.

Heraldickým odznakem preláta je široký renesanční klobouk (italsky galero), též se užívá výraz pastýřský klobouk (italsky zvaný: saturno či cappello romano) nad štítem se šesti nebo desíti třapci v různých barvách.

V liturgii pak prelát může používat insignie, které mu vlastním právem přísluší.

Prelatura označuje v tomto smyslu

nebo (v římskokatolické církvi) v užším smyslu

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat