Kapitulní dignita

rozcestník na projektech Wikimedia

Kapitulní dignita (někdy jen zkráceně lat. dignita) označuje pozici v personálním složení kapituly kolegiátní nebo katedrální. Je odlišná od pozice personátu a kanonikátu. Není přímo definovaná v současném Kodexu kanonického práva z roku 1983, zná ji však starší kanonická tradice. Zahrnuje:

  • úřad
  • jurisdikci in foro externo
  • vůdčí postavení (ital. Preminenza)

Literatura editovat

  • FAGIOLO card. Vincenzo: Prontuario del Codice di diritto canonico, Vatican 1996, str. 237