Kanonikát je právnická figura spojená s osobou kanovníka. Je s ním spojen systém výsad a požitků daných vlastním právem. Mívá zpravidla svého zakladatele, bývá určitým způsobem specifikovaný. V Kodexu kanonického práva z roku 1983 je definován kánonem 509 §§1-2.

Typy kanonikátů editovat

Jsou prakticky spojeny s tím, o jaký typ kanovníka se jedná. Podle toho se určuje druh kanonikátu. Rozlišujeme dva typy:

 • řádní kanovníci (ital. canonici numerari) – řádně do počtu, „spočitatelní“ (ital. simplici), mají svá místa v chórových lavicích (neboli ve štalách, lat. stallum)
 • čestní kanovníci („nadpočetní“) (ital. sopranumerali)

Typy kanonikátů editovat

 • sídelní kanovníci (někdy se používá termín kapitulní kanovníci); koresponduje s termínem řádní kanovníci
 • emeritní kanovníci
 • čestní kanovníci (nesídelní kanovníci)

U řádných kanovníků rozeznáváme úřady editovat

 • primicerus (ital. primicerio) – má na starosti vzdělávání mladých kleriků (lat. inferiores et iuniores) a diecézní školy; někdy se říká těmto úřadům italsky domicelli nebo latinsky domicellares
 • pokladník (italsky tesoriere), ale také italsky sacrista či kustód
 • knihovník (italsky precentore nebo succentore)
 • teolog – úřad pochází z 12. století; v současnosti pro hodnocení písemností s osvědčením nihil obstat
 • penitenciář – úřad pochází z 13. století; pro "vnitřní forum" (lat. pro "foro interno") mimo papežských reservátů vyhrazených Apoštolskému stolci
 • punktátor
 • ceremonář
 • almužník – mající na starosti chudé

Kanovníky "nadpočetné" rozeznáváme podle prebendy (též česky obročí) editovat

Podle očekávání prebendy editovat

 • lat. Cum expectativa proebendae - Kanovníci čekatelé prebend
 • lat. Sine expectativa proebendae - Kanovníci bez očekávání prebend

Podle typu prebendy editovat

 • italsky ' Canonici lat. "in herbis" ital. senza prebenda - Kanovníci bez prebend
 • ital. Canonici lat. "in floribus et fructibus" ital. con prebenda - Kanovníci s prebendou
 • ital. Canonici semiprebendati chiamati anche Canonici "Portionarii" o Canonici "Tertionarii" - Kanovníci půlprebendáři zvaní také Kanovníci "částečníci, podílníci" nebo Kanovníci "třetiníci". Tato právní figura vychází z dokumentu Tridentského koncilu[1], který umožnil i 1/3 prebendy pro kněze, kteří to potřebovali.
 • ital. Canonici onorari avevano soltanto l'onore, senza prebenda e senza l'aspettativa - Čestní kanovníci mají toliko čest, jsou bez prebend a bez očekávání prebend

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. ital. Il Conc. Trid., Sess. XXI, can. 3, autorizzò a decurtare di 1/3 le singole prebende e i benefici per favorire la distribuzione quotidiana, specialmente a vantaggio dei chierici che erano privi di ogni reddito.

Literatura editovat

 • FAGIOLO card. Vincenzo: Prontuario del Codice di diritto canonico, Vatican 1996, str. 237

Související články editovat