Probošt

cirkevní titul

Probošt (z latinského praepositus = představený) je označení církevního hodnostáře. Původně byl takto nazýván mnich, který se v klášteře nebo kapitule staral o hospodářské záležitosti. Dnes se toto slovo používá v několika významech:[1][2]

  1. Představený metropolitní, katedrální či kolegiátní kapituly (na Moravě či u některých kolegiátních kapitul to bývá druhý dignitář po děkanovi)
  2. Představený menšího, organizačně a právně nesamostatného kláštera (funguje jako zástupce opata mateřského kláštera): tato hierarchická struktura byla obvyklá u benediktinů, cisterciáků nebo premonstrátů
  3. Představený samostatného kláštera některého z jiných mužských řádů, např. křižovníků s červenou hvězdou nebo augustiniánů
  4. Kněz ustanovený jako duchovní správce v ženském klášteře (např. u premonstrátek v Doksanech)
  5. Čestný titul duchovního správce některých významných farností (zejména ve městech, kde bývala kapitula)
Heraldický znak probošta (Stejný
používá i generální a biskupský vikář).
Heraldický znak infulovaného probošta (s právem používat za stanovených podmínek pontifikálie).

Sídlo probošta se nazývá proboštství. Pro přehled proboštství na území ČR viz článek proboštství.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Buben, Milan. Encyklopedie heraldiky. 4. vyd. Praha: Libri, 2003. S.379.
  2. Slovníček pojmů. www.brevnov.cz [online]. [cit. 2018-10-24]. Dostupné online. 

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat