Církevní heraldika

Církevní heraldika je část heraldiky, která se zabývá znaky církevních hodnostářů, institucí a úřadů převážně z římskokatolické církve a v Pravoslaví. Živé jsou také heraldiky anglikánské a luteránské církve.

Znak Mons. Papina, katolického biskupa a primase lotrinského
Znak pravoslavného metropolity Petra II.

Historie editovat

Církevní heraldika je přibližně stejně stará jako rodová heraldika, protože církevní hodnostáři provázeli rytíře v křížových výpravách do Svaté země. Někteří hodnostáři se i museli zúčastňovat bojů a tak obvykle měli svůj hodnostní znak nebo znak církevního společenství, do kterého patřili. Do udělování znaku král nezasahoval, znak si vybíral sám hodnostář, nebo dostal znak od papeže.

Pravidla editovat

Katolická heraldika editovat

Štít editovat

Každý církevní hodnostář si vybíral svůj znak, nebo si nechal svůj původní rodový erb (ve středověku pocházela většina vysokých církevních hodnostářů ze šlechtických rodů). U biskupů a arcibiskupů si svoje znaky kombinovali se znakem diecéze, popř. arcidiecéze. V baroku byl štít nahrazován kartuší, které dokazovala, že nositel nebyl válečník.

Klobouky a střapce editovat

Každý církevní hodnostář dostal místo přilby nad štít klobouk (galero) a střapce v dané barvě, která určovala jeho hodnost.

Anglikánská heraldika editovat

Heraldickou autoritu vykonává pro Church of England (ne však pro jiné části anglikánského společenství) londýnská College of Arms. Ta v roce 1976 navrhla jednotný systém příbuzný římskokatolickému, který je nyní oficiální. Netýká se biskupských znaků, ty si zachovávají svou tradiční podobu. Systém vypadá následovně:

  • děkani, arcijáhni a kanovníci používají černý duchovenský klobouk s černými nebo fialovými šňůrami a třemi fialovými nebo červenými střapci na každé straně.
  • Faráři a jáhni používají černý klobouk s černo-bílými šňůrami a jeden černý střapec (faráři) nebo bez střapců (jáhni).
  • Držitelé titulu Doctor of Divinity (DD), což je nejvyšší teologický akademický titul (a vlastně nejvyšší akademický titul vůbec), si mohou své šňůry proplést červenou (tj. jsou pak buď fialovo-červené, nebo černo-červené, v závislosti na církevní hodnosti nositele).
  • Příslušníci Církevní domácnosti (tj. duchovní čínní pro britskou královskou rodinu) si před klobouk přidávají tudorovskou růži.

Galerie znaků editovat

Katolická církev editovat

Papežové editovat

Kardinálové editovat

Patriarchové a primasové editovat

Arcibiskupové editovat

Biskup a územní opat editovat

Monsignoři editovat

Řeholní a diecézní kněží, abatyše a jáhen editovat

Velmistři a hodnostáři patřící do rytířských řádů editovat

Svatá říše římská editovat

Další církevní znaky a znaky řeholních řádů editovat

Protestantské církve editovat

Starokatolická církev editovat

Anglikánská církev editovat

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat