Církevní heraldika

Církevní heraldika je část heraldiky, která se zabývá znaky církevních hodnostářů, institucí a úřadů převážně z římskokatolické církve a v Pravoslaví. Živé jsou také heraldiky anglikánské a luteránské církve.

Znak Mons. Papina, katolického biskupa a primase lotrinského
Znak pravoslavného metropolity Petra II.

HistorieEditovat

Církevní heraldika je přibližně stejně stará jako rodová heraldika, protože církevní hodnostáři provázeli rytíře v křížových výpravách do Svaté země. Někteří hodnostáři se i museli zúčastňovat bojů a tak obvykle měli svůj hodnostní znak nebo znak církevního společenství, do kterého patřili. Do udělování znaku král nezasahoval, znak si vybíral sám hodnostář, nebo dostal znak od papeže.

PravidlaEditovat

Katolická heraldikaEditovat

ŠtítEditovat

Každý církevní hodnostář si vybíral svůj znak, nebo si nechal svůj původní rodový erb (ve středověku pocházela většina vysokých církevních hodnostářů ze šlechtických rodů). U biskupů a arcibiskupů si svoje znaky kombinovali se znakem diecéze, popř. arcidiecéze. V baroku byl štít nahrazován kartuší, které dokazovala, že nositel nebyl válečník.

Klobouky a střapceEditovat

Každý církevní hodnostář dostal místo přilby nad štít klobouk (galero) a střapce v dané barvě, která určovala jeho hodnost.

Pravoslavná heraldikaEditovat

Anglikánská heraldikaEditovat

Heraldickou autoritu vykonává pro Church of England (ne však pro jiné části anglikánského společenství) londýnská College of Arms. Ta v roce 1976 navrhla jednotný systém příbuzný římskokatolickému, který je nyní oficiální. Netýká se biskupských znaků, ty si zachovávají svou tradiční podobu. Systém vypadá následovně:

  • děkani, arcijáhni a kanovníci používají černý duchovenský klobouk s černými nebo fialovými šňůrami a třemi fialovými nebo červenými střapci na každé straně.
  • Faráři a jáhni používají černý klobouk s černo-bílými šňůrami a jeden černý střapec (faráři) nebo bez střapců (jáhni).
  • Držitelé titulu Doctor of Divinity (DD), což je nejvyšší teologický akademický titul (a vlastně nejvyšší akademický titul vůbec), si mohou své šňůry proplést červenou (tj. jsou pak buď fialovo-červené, nebo černo-červené, v závislosti na církevní hodnosti nositele).
  • Příslušníci Církevní domácnosti (tj. duchovní čínní pro britskou královskou rodinu) si před klobouk přidávají tudorovskou růži.

Galerie znakůEditovat

Katolická církevEditovat

PapežovéEditovat

KardinálovéEditovat

Patriarchové a primasovéEditovat

ArcibiskupovéEditovat

Biskup a územní opatEditovat

MonsignořiEditovat

Řeholní a diecézní kněží, abatyše a jáhenEditovat

Velmistři a hodnostáři patřící do rytířských řádůEditovat

Svatá říše římskáEditovat

Další církevní znaky a znaky řeholních řádůEditovat

Pravoslavná církevEditovat

Protestantské církveEditovat

Starokatolická církevEditovat

Anglikánská církevEditovat

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat