Pontifikát

Pontifikát vyjadřuje úřad papeže a zároveň označuje i délku období, kdy vykonává svůj úřad, je nejvyšším pontifikem katolické církve. Toto období má proměnlivou délku, která se u každého jednotlivého Svatého otce liší.

Příbuzná slovaEditovat

PontifexEditovat

Příbuzné slovo je pontifex (pontifik), což znamená příslušníka nejvyššího kněžského sboru v dané církvi, v katolické církvi mezi pontifiky patří všichni biskupové. Obecně se jedná o synonymum pro sousloví nejvyšší kněz neboli velekněz.

PontifikálieEditovat

Pontifikálie je v církevní praxi insignie velekněze, tedy biskupů včetně papeže (prsten, mitra, berla, pektorál, dříve ještě rukavice),[1] dříve také některých dalších význačných hodnostářů (proboštů, arciděkanů apod.). Jedná se také o činnosti, které provádí biskup během bohoslužby.

ReferenceEditovat