Petr ze Šternberka

Petr ze Šternberka byl významný šlechtic z rodu pánů ze Šternberka. Jeho otcem byl Zdeněk ze Šternberka, o němž jsou velmi strohé zprávy a který zemřel předčasně v roce 1360. Z tohoto roku pochází první písemná zmínka o Petrovi, který patrně velmi mlád převzal otcův majetek a se svým strýcem Albrechtem Alešem ze Šternberka se stal spoluvlastníkem držav moravské šternberské rodové větve pánů ze Šternberka.

Petr ze Šternberka
Narození 14. století
Úmrtí 1397
Manžel(ka) Anna Moravská
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Postupem času se snažil část tohoto majetku dostat pouze pod svoji správu, a tak roku 1375 byla mezi ním a strýcem Albrechtem sepsána smlouva, podle níž Petr získal panství Bechyně, platy ze statku benešovského a panství Račice. Ostatní statky na Moravě držel nadále biskup Albrecht s tím, že bez Petrova souhlasu z nich nic nezcizí. Roku 1379 se oženil se sestrou Jana Opavského Annou. Roku 1380 jeho strýc Albrecht zemřel a Petr jako jediný zákonný dědic získal panství Šternberk, Količín, Veselí nad Moravou a Odry. Roku 1381 zapsal své ženě Anně věno na panství Dědice. V tomtéž roce vešel na moravských statcích ve spolek se Zdeňkem ze Šternberka a s Petrem z Kravař pro případ, kdyby neměl potomků. V roce 1383 svoje rozhodnutí změnil a vešel ve spolek s Petrem z Kravař a Markvartem ze Šternberka. V Čechách vešel roku 1382 ve spolek s Jindřichem z Hradce a Zdeslavem ze Šternberka. Petr se účastnil zasedání moravských soudů v Brně a Olomouci, uplatnil se jako vyjednavač při urovnávání sporů v moravských markraběcích válkách.

Protože neměl děti, potvrdil v roce 1397 svá předchozí ujednání o společnících, kteří budou po něm dědit majetek. Zemřel ještě v tomtéž roce.

LiteraturaEditovat

  • Zdeněk Pokluda, Moravští Štenberkové, nakladatelství Lidové noviny, 2012