Wittenové

Wittenové (rovněž ve variantě Withen) byli původně bavorským šlechtickým rodem, jehož část žila od 15. století i v českých zemích.

Významným rodinným příslušníkem byl Heinrich Rudolf Witten, který působil jako důstojník v císařské armádě. Jeho syn Rudolf Christof Přimislav a dcera Marie Kateřina Barbora získaly v roce 1688 povýšení do českého panského stavu. Při tom jim byl k erbu Wittenů připojen i erb Kochtických z Kochtic po jejich matce Anně Kateřině Leopoldině, která tento erb obdržela rovněž. O něco dříve v roce 1684 získal rod statek Jeseník nad Odrou poblíž Nového Jičína. Rudolf Christof Přimislav zastával v letech 1691-1733 funkci hejtmana olomouckého kraje. Do svého držení také získal statky Chudobín u Litovle a nedaleký Vilémov. V roce 1708 byl povýšen do hraběcího stavu. Jelikož zemřel bezdětný, jméno rodu společně i s rodovými statky převzal následně rod Andlern, tímto pojmenovaný na Andlern-Witten.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II. N-Ž. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0294-9. Kapitola Witten, s. 459. 
  • SCHIMON, A. Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien. Herausgegeben von Adalbert Ritter Král von Dobrá Voda. Praha: [s.n.] S. 298. 
  • VON DOERR, A. Der Adel der böhmischen Kronländer. Praha: [s.n.], 1900. Dostupné online. S. 170.