Archiv Leoše Janáčka

pozůstalost Leoše Janáčka

Archiv Leoše Janáčka je dokumentační fond Moravského zemského muzea tvořený z větší části pozůstalostí Leoše Janáčka a zčásti doplněný dalšími cílenými akvizicemi muzea. Jakožto v úplnosti dobře dochovaná pozůstalost hudebního skladatele byl archiv v roce 2017 zařazen na seznam Paměť světa (UNESCO).

Leoš a Zdenka Janáčkovi v roce 1881, fotografie z archivu Leoše Janáčka

Pozůstalost odkázala muzeu po smrti manžela Zdenka Janáčková roku 1933. Poté muzeum do roku 2015 pozůstalost doplňovalo jako sbírku dokumentující osobu Leoše Janáčka.

Obsah editovat

  • Janáčkovo hudební dílo
  • Janáčkova korespondence
  • Janáčkovy deníky
  • rukopisy libret a dalších literárních děl
  • písemnosti o Janáčkovi a jeho rodině
  • Janáčkova knihovna
  • ikonografická sbírka týkající se Leoše Janáčka
  • výstřižkový archiv
  • sbírka programů Janáčkových představení
  • fond Varhanické školy Leoše Janáčka

Externí odkazy editovat