Otevřít hlavní menu

České země (možno psát jak s velkým, tak malým počátečním písmenem[1]) je pomocný historicko-geografický termín, který je používán zejména v historickém kontextu jako označení pro území dnešní České republiky.

V období od středověku se českými zeměmi rozumí země Koruny české (země podřízené českému králi) v závislosti na územních a politických změnách: České království, Moravské markrabství, od 14. století slezská knížectví (od roku 1742 jen menší část), po většinu doby do Třicetileté války[2] též Lužice. Současně se však pro státečky ve Slezsku používá termín přidružené země, protože nebyly přímou součástí Koruny (pouze lenní závislost). Ve vztahu k době vlády Lucemburků, kdy byly ke Koruně přičleněny země českému prostředí vzdálené (např. Lucembursko, Braniborsko), se jako české země obvykle označuje pouze jádro korunních zemí. Moravská a zbytky slezských území byly v průběhu historie několikrát sloučeny do Moravskoslezské země.

Po zániku monarchie (jinými slovy po vzniku Československa) se českými zeměmi rozuměly tři země: Čechy, Morava a česká část Slezska (Morava a České Slezsko byly od roku 1928 do roku 1948 opět spojeny do Moravskoslezské země), jimž odpovídají přibližně hlavní povodí v ČR. Po zániku zemského zřízení se pomocí označení „české země“ vymezovaly kraje nespadající pod působnost Slovenské národní rady. S blížící se federalizací Československa a zejména pak v souvislosti s jeho zánikem nad tímto historizujícím označením převážilo po jistých kontroverzích synonymní označení Česko[3].

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. země, Internetová jazyková příručka, Ústav pro jazyk český AVČR, naposledy změněno 9. listopadu 2008
  2. Dle anglické a německé verze článku.
  3. Česko, Internetová jazyková příručka, Ústav pro jazyk český AVČR

Související článkyEditovat