Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Černých Polích (Brno-střed)

seznam na projektech Wikimedia
Tento článek je o památkách na části katastrálního území Černá Pole ležící v městské části Brno-střed. O dalších památkách v Černých Polích pojednává článek Černá Pole#Památky.


Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Černá Pole v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Černá PoleEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Lidická 14 a 16 (Q36856924)


 
   
48520/7-7836
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lidická 1862/14, 1863/16
49°12′5,22″ s. š., 16°36′31,23″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lidická 12 (Q36857016)


 
   
48704/7-8056
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lidická 1861/12
49°12′3,87″ s. š., 16°36′30,66″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lidická 8 (Q36856947)


 
   
48519/7-7835
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lidická 1859/8
49°12′2,83″ s. š., 16°36′28,72″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Činžovní dům Alfreda Glasnera (Q36856872)


 
   
48190/7-7505
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lidická 1856/2, Koliště 1856/1
49°12′1,29″ s. š., 16°36′29,41″ v. d.
Činžovní dům Alfreda Glasnera

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Koliště 3 (Q36856850)


 
   
48191/7-7506
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Koliště 1907/3
49°12′1,23″ s. š., 16°36′29,98″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Koliště 5 (Q36856832)


 
   
48193/7-7508
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Koliště 1908/5
49°12′0,9″ s. š., 16°36′32,18″ v. d.
Jiná obytná stavba

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Sady osvobození a čo. 5, čp. není uvedeno, uvedená parcela č. 3634 v k. ú. Město Brno neexistuje. Sady osvobození byly 27. 2. 1990 přejmenovány na Koliště. [1]. Dům s adresou Koliště 1908/5 se nenachází v k. ú. Město Brno, ale na parcele 3634 v k. ú. Černá Pole.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Koliště 13 a 13a a Milady Horákové 1 (Q36856809)


 
   
48194/7-7509
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Koliště 1912/13, 1965/13a, Milady Horákové 2031/1
49°12′5,83″ s. š., 16°36′56,13″ v. d.
Činžovní dům

Poznámka: Dům čp. 2031 je v MonumNetu uveden pouze v soupisu parcel, nikoliv v kolonce adresy.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Třída Kpt. Jaroše 37a, 37b a 39b se sloupovou kolonádou (Q36857035)


 
   
48535/7-7851
Pam. katalog
MIS
Černá Pole třída Kpt. Jaroše 1947/37a, 1947/37b, 1949/39b
49°12′12,58″ s. š., 16°36′36,72″ v. d.
Činžovní dům - 2 dvojice řadových domů, z toho jen: průčelí, sloupová kolonáda na parc. 3588/1

Poznámka: Dům 1967/39a, tvořící celek s domem 1949/39b a umístěný na parcele uvedené v MonumNetu, není v Monumnetu zmíněn.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zástavba u třídy Kpt. Jaroše (Q36856902)


 
   
48536/7-7852
Pam. katalog
MIS
Černá Pole třída Kpt. Jaroše
49°12′12,52″ s. š., 16°36′39,56″ v. d.
Činžovní dům - uliční zástavba, z toho jen: průčelí, bez domů 1928/9, 1934/17. Průčelí nájemných domů vybudovaných v duchu historismu.

Východní strana

 • třída Kpt. Jaroše 1925/6
 • třída Kpt. Jaroše 1927/8
 • třída Kpt. Jaroše 1929/10
 • třída Kpt. Jaroše 1850/12, Kudelova 1850/2
 • třída Kpt. Jaroše 1829/14, Bartošova 1829/2, Kudelova 1829/1: průčelí monumentální novorenesanční architektury gymnázia z počátku 80. let 19. století.
 • třída Kpt. Jaroše 1828/16, Bartošova 1828/1
 • třída Kpt. Jaroše 1935/18
 • třída Kpt. Jaroše 1839/20, Hilleho 1839/2
 • třída Kpt. Jaroše (odpovídající čo. 22 nepřiděleno), Hilleho 1838/1
 • třída Kpt. Jaroše 1939/24
 • třída Kpt. Jaroše 1845/26, Jeřábkova 1845/2 – dům vyřazen ze souboru k 28.6. 2017. Hodnotné historizující průčelí domu bylo zcela změněno přestavbou.
 • třída Kpt. Jaroše 1844/28, Jeřábkova 1844/1
 • třída Kpt. Jaroše 1943/30
 • třída Kpt. Jaroše 1891/32, Lužánecká 1891/16: ze souboru vyřazeno k 7. 4. 2017.

Západní strana

 • třída Kpt. Jaroše 1920/1, Milady Horákové 1920/1a
 • třída Kpt. Jaroše 1922/3
 • třída Kpt. Jaroše 1924/5
 • (budova třída Kpt. Jaroše 1969/7a není jako součást památky uvedena)
 • třída Kpt. Jaroše 1928/9 (v označení památky se uvádí „bez čp. 1928“, ale ve výčtu čp. je číslo 1928 uvedeno)
 • třída Kpt. Jaroše 1930/11
 • třída Kpt. Jaroše 1932/13
 • třída Kpt. Jaroše 1933/15
 • třída Kpt. Jaroše 1934/17 (v označení památky se uvádí „bez čp. 1934“, ale ve výčtu čp. je číslo 1934 uvedeno)
 • třída Kpt. Jaroše 1936/19, neorenesanční průčelí
 • (budova třída Kpt. Jaroše 1937/21 není jako součást památky uvedena)
 • třída Kpt. Jaroše 1938/23
 • (budova třída Kpt. Jaroše 1940/25 není jako součást památky uvedena)
 • třída Kpt. Jaroše 1941/27
 • třída Kpt. Jaroše 1942/29
 • třída Kpt. Jaroše 1946/35, ze souboru vyřazen 13. 7. 2018
 • třída Kpt. Jaroše 1950/41
 • třída Kpt. Jaroše 1951/43
 • třída Kpt. Jaroše 1890/45, Lužánecká 1890/14

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Kudelova 3 (Q36857054)


 
   
48538/7-7854
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Kudelova 1851/3
49°12′6,79″ s. š., 16°36′41,76″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bartošova 3 a 4 (Q36856981)


 
   
48539/7-7855
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Bartošova 1830/3, 1831/4
49°12′9,43″ s. š., 16°36′41,32″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hilleho 3 a 4 (Q36856973)


 
   
48540/7-7856
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Hilleho 1840/3, 1841/4
49°12′11,99″ s. š., 16°36′41,1″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jeřábkova 3 a 4 (Q36856968)


 
   
48541/7-7857
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Jeřábkova 1846/3, 1847/4
49°12′14,47″ s. š., 16°36′40,69″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Soubor domů u náměstí 28. října (Q36856994)


 
   
48537/7-7853
Pam. katalog
MIS
Černá Pole náměstí 28. října, Drobného, Vrchlického sad atd.
49°12′14,07″ s. š., 16°36′45,04″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí.

Východní strana

 • Drobného 291/10, Antonína Slavíka 291/2
 • Drobného 290/8
 • Drobného 289/6
 • Drobného 288/4
 • Drobného 287/2
 • náměstí 28. října 1109/13
 • náměstí 28. října 1108/14
 • náměstí 28. října 1107/15
 • náměstí 28. října 1106/16
 • náměstí 28. října 1104/17
 • náměstí 28. října 1105/18
 • náměstí 28. října 1103/19, Traubova 1103/28 – vyřazeno ze souboru 19. 9. 2018
 • náměstí 28. října 1900/20, Traubova 1900/11
 • náměstí 28. října 1901/21
 • náměstí 28. října 1902/22
 • náměstí 28. října 1903/23 – vyřazeno ze souboru 31. 10. 2016
 • náměstí 28. října 1904/24

Blok severně od náměstí

 • náměstí 28. října 1834/12, Drobného 1834/1
 • Drobného 1835/3
 • Drobného 1836/5
 • Drobného 1837/7
 • Lužánecká 1894/22, Vrchlického sad 1894/4
 • Vrchlického sad 1964/5
 • Vrchlického sad 1963/6
 • náměstí 28. října 1899/11, Vrchlického sad 1899/11

Západní strana

 • Lužánecká 1892/18
 • Vrchlického sad 1893/3, Lužánecká 1893/20
 • Vrchlického sad 1962/2
 • Vrchlického sad 1848/1, Jeřábkova 1848/5
 • náměstí 28. října 1849/10, Jeřábkova 1849/6
 • náměstí 28. října 1898/9,
 • náměstí 28. října 1842/8, Hilleho 1842/5
 • náměstí 28. října 1843/7, Hilleho 1843/6
 • náměstí 28. října 1897/6,
 • náměstí 28. října 1832/5, Bartošova 1832/5
 • náměstí 28. října 1833/4, Bartošova 1833/6
 • náměstí 28. října 1896/3,
 • náměstí 28. října 1853/2, Kudelova 1853/5

V bloku jižně od náměstí

 • Kudelova 1854/6 – vyjmuto ze souboru k 26. 1. 2011; hodnotné historizující průčelí domu bylo zcela změněno stavebními úpravami.
 • náměstí 28. října 1895/1, Milady Horákové 1895/19 – průčelí vyjmuto ze souboru k 1. 7. 2016; celý dům nově chráněn pod číslem 106164 (PkMISSezObr)

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Milady Horákové 19


   
106164
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Milady Horákové 1895/19, náměstí 28. října 1895/1,
Velkoryse pojatý trojkřídlý pavlačový dům je jedinečným dokladem bytové architektury pro chudší vrstvy obyvatelstva. Architektonicky jednotné neorenesanční průčelí je výraznou dominantou křižovatky dvou ulic. Typický příklad předměstského nájemního domu brněnské aglomerace z poslední čtvrtiny 19. století. Byl vybudován za použití střízlivých novorenesančních forem jako pavlačový dům.

Poznámka: Průčelí bylo chráněno v rámci souboru 48537/7-7853 (PkMISSezObr)
Památkově chráněno od 22. února 2018.

Park Lužánky (Q12034487)


 
   
37318/7-19
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lužánky
49°12′24,01″ s. š., 16°36′28,24″ v. d.
Park Lužánky

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat