Seznam kulturních památek v Černých Polích (Brno-střed)

seznam na projektech Wikimedia
Tento článek je o památkách na části katastrálního území Černá Pole ležící v městské části Brno-střed. O dalších památkách v Černých Polích pojednává článek Černá Pole#Památky.


Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Černá Pole v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Černá PoleEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Lidická 14 a 16 (Q36856924)


 
   
48520/7-7836
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lidická 1862/14, 1863/16
49°12′5″ s. š., 16°36′28,05″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí
 • Lidická 1862/14: Klasicizující průčelí nájemního domu z 1. poloviny 19. století.
 • Lidická 1863/16: nájemní dům Jana, Karla a Marie Tichých, Bio Universum; kino Metro; kino Morava; Městské divadlo Brno. Hodnotné dekorativně pojaté průčelí nájemního domu z let 1912–1915 podle projektu architekta Bohumíra F. A. Čermáka. Parter z 90. let 20. století od Miroslava Meleny.

Poznámka: V Památkovém katalogu se do popisu památky propsalo v případě čp. 1862 pouze číslo popisné bez čísla orientačního, u čp. 1863 pouze název ulice bez domovních čísel.
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Lidická 12 (Q36857016)


 
   
48704/7-8056
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lidická 1861/12
49°12′3,99″ s. š., 16°36′28,35″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Novorenesanční průčelí architektonicky významného nájemního domu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Lidická 8 (Q36856947)


 
   
48519/7-7835
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lidická 1859/8
49°12′2,83″ s. š., 16°36′28,72″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Historizující průčelí nájemního domu.

Poznámka: V Památkovém katalogu se do popisu památky propsalo pouze číslo popisné bez čísla orientačního.
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Nájemní dům Alfreda Glasnera (Q36856872)


 
   
48190/7-7505
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Koliště 1856/1, Lidická 1856/2
49°12′1,29″ s. š., 16°36′29,41″ v. d.
Činžovní dům Alfreda Glasnera. Hodnotné novorenesanční průčelí palácového charakteru a střízlivých klasizujících forem, které spoluutváří prostor severního konce Moravského náměstí; jedna z raných prácí Františka Aloise Dvořáka. Nárožní třípatrový dům se dvěma pohledově se uplatňujícími fasádami, z nichž hlavní je orientována do Moravského náměstí a úzká boční do ul. Lidická. Vstupní fasáda je 11osá, boční fasáda je trojosá a k hlavní fasádě je připojena prostřednictvím zkoseného nároží, ze kterého vyrůstá dvoupodlažní polygonální arkýř s balkonkem ve vrcholu. Nad nárožím je vikýř s naznačenými volutovými křídly, segmentovým frontonem a hodinovým ciferníkem. Za vikýřem se vypíná kupole s lucernou.

Památkově chráněno od 10. března 1988.

Koliště 3 (Q36856850)


 
   
48191/7-7506
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Koliště 1907/3
49°12′1,23″ s. š., 16°36′29,98″ v. d.
Činžovní dům. Hodnotné novorenesanční průčelí; meziválečná nadstavba je dílem Bedřicha Rozehnala a představuje jeden z prvních dokladů fúze radikální funkcionalistické architektury a historismu. Řadový, původně třípatrový nájemní dům s moderní nadstavbou, založený zhruba na půdoryse písmene L. Křídlo obrácené do ulice má dekorativně pojatou uliční fasádu, zatímco jeho nádvorní fasáda stejně jako obě průčelí zadního křídla mají jednodušší architektonické členění. Moderní nadstavba je nad uličním křídlem terasovitá (nad uličním průčelím má podobu polopatra a nad nádvorním dvou polopater nad sebou); nad nádvorním křídlem má formu polopatra. Uliční průčelí s výrazným horizontálním členěním je 9osé a jeho krajní osy jsou akcentovány mělkými rizality.

Památkově chráněno od 10. března 1988.

Koliště 5 (Q36856832)


 
   
48193/7-7508
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Koliště 1908/5
49°12′0,9″ s. š., 16°36′32,18″ v. d.
Jiná obytná stavba. Nájemní dům s hodnotným, funkcionalismem ovlivněným průčelím. Řadový pětipatrový nájemní dům se čtyřosou uliční fasádou a rovnou střechou. Budova je založena na půdoryse nepravidelně utvářeného, příčně orientovaného obdélníka, který je na pravé polovině nádvorního průčelí rozšířen o dvojosý rizalit, dosahující hloubky jedné okenní osy. Plocha pater je členěna otevřenými lodžiemi protáhlého trojúhelného půdorysu, které jsou na pravé straně kolmo a na zadní straně diagonálně vykrajovány z šikmé uliční čáry.

Poznámka: MonumNet uváděl adresu Sady osvobození a čo. 5, čp. nebylo uvedeno, uvedená parcela č. 3634 v k. ú. Město Brno neexistuje. Sady osvobození byly 27. 2. 1990 přejmenovány na Koliště. [1]. Dům s adresou Koliště 1908/5 se nenachází v k. ú. Město Brno, ale na parcele 3634 v k. ú. Černá Pole.
Památkově chráněno od 10. března 1988.

Koliště 13 a 13a a Milady Horákové 1 (Q36856809)


 
   
48194/7-7509
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Koliště 1912/13, 1965/13a, Milady Horákové 2031/1
49°11′59,58″ s. š., 16°36′36,15″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s tvarově bohatým neorenesančním průčelím v nárožní poloze. Tří-, částečně čtyřpatrová nárožní budova, založená zhruba na půdoryse písmene L, se dvěma pohledově se uplatňujícími průčelími, obrácenými do ul. Koliště, resp. M. Horákové. Budova je vyzdvižena na ponoži, která vyrovnává mírnou svažitost terénu na ul. M. Horákové a přechází ve zvýšené přízemí. Nároží budovy je akcentováno polygonálním arkýřem, který probíhá ve výšce 1.-3. patra a završen je cibulovou helmicí s lucernou. Obě průčelí s vyváženým vertikálním a horizontálním členěním jsou 8osá a centralizovaná pomocí ústředního rizalitu, ve kterém je na úrovni 1.patra na konzolách vyzdvižen balkónek.
 • Koliště 1912/13
 • Koliště 1965/13a
 • Milady Horákové 2031/1

Poznámka: Dům čp. 2031 byl v MonumNetu uveden pouze v soupisu parcel, nikoliv v kolonce adresy. Adresa domu čp. 2031 se nepropsala do záznamu památky v Památkovém katalogu.
Památkově chráněno od 10. března 1988.

Milady Horákové 19 (Q97590429)


 
   
106164
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Milady Horákové 1895/19, náměstí 28. října 1895/1,
49°12′4,01″ s. š., 16°36′49,2″ v. d.
Velkoryse pojatý trojkřídlý pavlačový dům je jedinečným dokladem bytové architektury pro chudší vrstvy obyvatelstva. Architektonicky jednotné neorenesanční průčelí je výraznou dominantou křižovatky dvou ulic. Typický příklad předměstského nájemního domu brněnské aglomerace z poslední čtvrtiny 19. století. Byl vybudován za použití střízlivých novorenesančních forem jako pavlačový dům. Hodnotné průčelí trojkřídlého nájemního domu z poslední čtvrtiny 19. století střízlivého neorenesančního členění s pavlačemi ve dvorní části.

Poznámka: Průčelí bylo chráněno v rámci souboru 48537/7-7853 (PkMISSezObr)
Památkově chráněno od 22. února 2018.

Zástavba u třídy Kpt. Jaroše (Q36856902)


 
   
48536/7-7852
Pam. katalog
MIS
Černá Pole třída Kpt. Jaroše
49°12′12,52″ s. š., 16°36′39,56″ v. d.
Činžovní dům - uliční zástavba, z toho jen: průčelí, bez domů 1928/9, 1934/17. Průčelí nájemních domů vybudovaných v duchu historismu.

Východní strana

 • třída Kpt. Jaroše 1925/6
 • třída Kpt. Jaroše 1927/8
 • třída Kpt. Jaroše 1929/10
 • třída Kpt. Jaroše 1850/12, Kudelova 1850/2
 • třída Kpt. Jaroše 1829/14, Bartošova 1829/2, Kudelova 1829/1: průčelí monumentální novorenesanční architektury gymnázia z počátku 80. let 19. století.
 • třída Kpt. Jaroše 1828/16, Bartošova 1828/1
 • třída Kpt. Jaroše 1935/18
 • třída Kpt. Jaroše 1839/20, Hilleho 1839/2
 • třída Kpt. Jaroše (odpovídající čo. 22 nepřiděleno), Hilleho 1838/1
 • třída Kpt. Jaroše 1939/24
 • třída Kpt. Jaroše 1845/26, Jeřábkova 1845/2 – dům vyřazen ze souboru k 28. 6. 2017. Hodnotné historizující průčelí domu bylo zcela změněno přestavbou.
 • třída Kpt. Jaroše 1844/28, Jeřábkova 1844/1
 • třída Kpt. Jaroše 1943/30
 • třída Kpt. Jaroše 1891/32, Lužánecká 1891/16: ze souboru vyřazeno k 7. 4. 2017.

Západní strana

 • třída Kpt. Jaroše 1920/1, Milady Horákové 1920/1a
 • třída Kpt. Jaroše 1922/3
 • třída Kpt. Jaroše 1924/5
 • (budova třída Kpt. Jaroše 1969/7a není jako součást památky uvedena)
 • třída Kpt. Jaroše 1928/9 (v označení památky se uvádí „bez čp. 1928“, ale ve výčtu čp. je číslo 1928 uvedeno)
 • třída Kpt. Jaroše 1930/11
 • třída Kpt. Jaroše 1932/13
 • třída Kpt. Jaroše 1933/15
 • třída Kpt. Jaroše 1934/17 (v označení památky se uvádí „bez čp. 1934“, ale ve výčtu čp. je číslo 1934 uvedeno)
 • třída Kpt. Jaroše 1936/19, neorenesanční průčelí
 • (budova třída Kpt. Jaroše 1937/21 není jako součást památky uvedena)
 • třída Kpt. Jaroše 1938/23
 • (budova třída Kpt. Jaroše 1940/25 není jako součást památky uvedena)
 • třída Kpt. Jaroše 1941/27
 • třída Kpt. Jaroše 1942/29
 • třída Kpt. Jaroše 1946/35, ze souboru vyřazen 13. 7. 2018
 • třída Kpt. Jaroše 1950/41
 • třída Kpt. Jaroše 1951/43
 • třída Kpt. Jaroše 1890/45, Lužánecká 1890/14

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Kudelova 3, 4 a 4a (Q36857054)


 
   
48538/7-7854
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Kudelova 1851/3, 1852/4 a 4a
49°12′6,79″ s. š., 16°36′41,76″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí.
 • Kudelova 1851/3: průčelí řadového nájemního domu v duchu eklektického historismu
 • Kudelova 1852/4 a 4a: Průčelí nájemního domu z 50. let 20. století v duchu socialistického realismu. (Památková ochrana k 16. 4. 2009 zrušena.)

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Bartošova 3 a 4 (Q36856981)


 
   
48539/7-7855
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Bartošova 1830/3, 1831/4
49°12′9,43″ s. š., 16°36′41,32″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Bartošova 1830/3. Hodnotné neorenesanční průčelí nájemního domu.
 • Bartošova 1831/4. Hodnotné neorenesanční průčelí nájemního domu.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Hilleho 3 a 4 (Q36856973)


 
   
48540/7-7856
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Hilleho 1840/3, 1841/4
49°12′11,99″ s. š., 16°36′41,1″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí.
 • Hilleho 1840/3: Bohatě dekorované průčelí třípatrového nájemního domu, postaveného v historizujícím stylu.
 • Hilleho 1841/4: Fasáda řadového nájemního domu v novorenesančním stylu.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Jeřábkova 3 a 4 (Q36856968)


 
   
48541/7-7857
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Jeřábkova 1846/3, 1847/4
49°12′14,47″ s. š., 16°36′40,69″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí
 • Jeřábkova 1846/3. Hodnotné neorenesanční průčelí nájemního domu.
 • Jeřábkova 1847/4. Hodnotné neorenesanční průčelí nájemního domu. (Nově zapsáno jako součást památky 48537/7-7853 (PkMISSezObr).)

Poznámka: MonumNet uváděl dvě čísla popisná (1846 i 1847), Památkový katalog pouze čp. 1846. Evideční list uvádí oba domy.
Památkově chráněno od 8. února 1989.

Třída Kpt. Jaroše 37a, 37b a 39b se sloupovou kolonádou (Q36857035)


 
   
48535/7-7851
Pam. katalog
MIS
Černá Pole třída Kpt. Jaroše 1947/37a, 1947/37b, 1949/39b
49°12′12,58″ s. š., 16°36′36,72″ v. d.
Činžovní dům - 2 dvojice řadových domů, z toho jen: průčelí, sloupová kolonáda na parc. 3588/1
 • třída Kpt. Jaroše 1947/37a, 1947/37b. Jedinečné průčelí domu z konce devatenáctého století s výraznou, bohatě dekorovanou sloupovou kolonádou.
 • třída Kpt. Jaroše 1949/39b. Jedinečné průčelí domu z konce devatenáctého století s výraznou, bohatě dekorovanou sloupovou kolonádou.

Poznámka: Dům 1967/39a, tvořící celek s domem 1949/39b a umístěný na parcele uvedené v MonumNetu, nebyl v Monumnetu zmíněn. Do záznamu kulturní památky v Památkovém katalogu se propsala pouze čísla popisná bez čísel orientačních.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Soubor domů u náměstí 28. října (Q36856994)


 
   
48537/7-7853
Pam. katalog
MIS
Černá Pole náměstí 28. října, Drobného, Vrchlického sad atd.
49°12′14,07″ s. š., 16°36′45,04″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemních domů vybudovaných v duchu historismu.

Východní strana, Brno-sever (tento blok je jediný z celého souboru, který patří k městské části Brno-sever)

 • Drobného 291/10, Antonína Slavíka 291/2. Pozdně historizující uliční průčelí nájemního domu.
 • Drobného 290/8
 • Drobného 289/6
 • Drobného 288/4
 • Drobného 287/2
 • náměstí 28. října 1109/13
 • náměstí 28. října 1108/14
 • náměstí 28. října 1107/15
 • náměstí 28. října 1106/16
 • náměstí 28. října 1104/17
 • náměstí 28. října 1105/18. Hodnotné historizující průčelí domu bylo zcela změněno stavebními úpravami – vyřazeno ze souboru 1. 1. 1988.
 • náměstí 28. října 1103/19, Traubova 1103/28 – vyřazeno ze souboru 19. 9. 2018

Východní strana, Brno-střed

 • náměstí 28. října 1900/20, Traubova 1900/11
 • náměstí 28. října 1901/21
 • náměstí 28. října 1902/22. Chlapecká obecná škola. Průčelí školní budovy vystavěné v duchu historismu.
 • náměstí 28. října 1903/23. Průčelí Spolkového domu Červeného kříže vybudované v duchu historismu inspirovaného severskou pozdně renesanční architekturou. Vyřazeno ze souboru 31. 10. 2016
 • náměstí 28. října 1904/24

Blok severně od náměstí

 • náměstí 28. října 1834/12, Drobného 1834/1
 • Drobného 1835/3
 • Drobného 1836/5
 • Drobného 1837/7
 • Lužánecká 1894/22, Vrchlického sad 1894/4
 • Vrchlického sad 1964/5
 • Vrchlického sad 1963/6
 • náměstí 28. října 1899/11, Vrchlického sad 1899/11

Západní strana

 • Lužánecká 1892/18
 • Vrchlického sad 1893/3, Lužánecká 1893/20
 • Vrchlického sad 1962/2
 • Vrchlického sad 1848/1, Jeřábkova 1848/5
 • Jeřábkova 1847/4. Hodnotné neorenesanční průčelí nájemního domu. (Dříve zapsáno jako součást památky 48541/7-7857 (PkMISSezObr).)
 • náměstí 28. října 1849/10, Jeřábkova 1849/6
 • náměstí 28. října 1898/9,
 • náměstí 28. října 1842/8, Hilleho 1842/5
 • náměstí 28. října 1843/7, Hilleho 1843/6
 • náměstí 28. října 1897/6,
 • náměstí 28. října 1832/5, Bartošova 1832/5
 • náměstí 28. října 1833/4, Bartošova 1833/6
 • náměstí 28. října 1896/3,
 • náměstí 28. října 1853/2, Kudelova 1853/5

V bloku jižně od náměstí

 • Kudelova 1854/6 – vyjmuto ze souboru k 26. 1. 2011; hodnotné historizující průčelí domu bylo zcela změněno stavebními úpravami.
 • Kudelova 1855/8, Císařsko-královská německá vyšší státní průmyslová škola (K. K. deutsche höhere Staatsgewerbeschule) (V MonumNetu nebylo jako součást uvedeno.) Hodnotné průčelí školní budovy koncipované ve stylu italizující neorenesance.
 • náměstí 28. října 1895/1, Milady Horákové 1895/19 – průčelí vyjmuto ze souboru k 1. 7. 2016; celý dům nově chráněn pod číslem 106164 (PkMISSezObr)

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Park Lužánky (Q12034487)


 
   
37318/7-19
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lužánky, Lidická 1888/50
49°12′24,01″ s. š., 16°36′28,24″ v. d.
Park Lužánky. Jeden z nejstarších veřejných městských parků v ČR, otevřen v roce 1788. Park přírodního charakteru s mnoha vzácnými dřevinami, doplněný mimo jiné o architektonicky hodnotnou neorenesanční stavbu letohrádku - Kasina. Původně lužní les, později jezuitská zahrada, od roku 1788 městský park.
 • Park. Přírodně-krajinářský park s množstvím exotických dřevin protkaný asfaltovýmí a pískem vysypanými komunikacemi. V areálu se nachází množství sportovišť a drobných staveb. V jihovýchodní části parku je umístěno volejbalové a tenisové hřiště se zázemím, v severovýchodní části dětské hříště a dřevěná klubovna, správa parku sídlí v uzavřeném přízemním areálu v severozápadní části parku vedle dalších tenisových kurtů. Ve východní části parku meadruje umělý kanál s rybníčkem přehrazený několika obloukovými mostky. Rozloha parku je 20 ha.
 • alegorická socha Obchodu
 • alegorická socha Tolerance
 • restaurační pavilon
 • kašna. Uměleckořemeslná práce vídeňského sochaře Franze Melnitzkého. Nejstarší vodní prvek v parku se stylizovaným sousoším tří rybařících chlapců.
 • pomník Josefa Merhauta. Busta z roku 1929 původně umístěna na nám. 28. října, od roku 1939 v Lužánkách. Autorem busty je Emil Hlavica. Kvádrový podstavec s šedé leštěné žuly s plastickým kovovým nápisem na přední straně. Vlastní busta je z bílého mramoru.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat