Seznam chráněných území v okrese Brno-venkov

Seznam chráněných území v okrese Brno-venkov

Toto je seznam chráněných území v okrese Brno-venkov aktuální k roku 2018, ve kterém jsou uvedena chráněná území v okrese Brno-venkov.

SeznamEditovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
884   PP Andělka a Čertovka &0000000000000003.6400003,64 Ostrůvek teplomilné květeny. 49°10′26″ s. š., 16°43′16″ v. d.
  PřP Baba &0000000000000889.000000889 Rozsáhlá zalesněná vyvýšenina s mnoha loukami. Celý komplex se nachází především na území Řečkovic, Bystrce, Komína, Medlánek a obce Česká. Nejvyšší bod – Sychrov – dosahuje nadmořské výšky 463 metrů. 49°15′44″ s. š., 16°32′40″ v. d.
189   PR Babí lom &0000000000000023.13000023,13 Skalnatý hřeben budovaný červenými devonskými slepenci. 49°18′47″ s. š., 16°34′37″ v. d.
1452   PP Betlém &0000000000000010.87000010,87 Bažina s bohatým výskytem obojživelníků. 48°54′23″ s. š., 16°35′18″ v. d.
5824   PP Bezourek &0000000000000002.0900002,09 Poslední zachovalé zbytky kvalitních subpanonských stepních trávníků s řadou zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. 49°5′30″ s. š., 16°33′ v. d.
898   PP Biskoupská hadcová step &0000000000000002.2100002,21 Skalnatá stepní stráň se vzácným rostlinstvem. 49°5′40″ s. š., 16°16′59″ v. d.
888   PP Biskoupský kopec &0000000000000007.5900007,59 Lokalita koniklece velkokvětého. 49°6′26″ s. š., 16°15′27″ v. d.
  PřP Bobrava &0000000000003090.0000003 090 49°8′41″ s. š., 16°26′0″ v. d.
891   PP Bouchal &0000000000000002.6000002,60 Ostrůvek teplomilných společenstev. 49°6′11″ s. š., 16°20′41″ v. d.
1438   PP Březina &0000000000000032.17000032,17 Doubrava s množstvím teplomilných druhů rostlin. 49°17′37″ s. š., 16°34′11″ v. d.
585   PR Březinka &0000000000000006.3600006,36 Ochrana přírodě blízkého lesního porostu na škrapových polích vyšších poloh Moravského krasu. 49°17′2″ s. š., 16°44′10″ v. d.
5826   PP Budkovické slepence &0000000000000012.41000012,41 Komplex stepní a skalní vegetace na slepencových svazích údolí Rokytné s výskytem řady významných druhů rostlin a živočichů včetně evropsky významných druhů – koniklece velkokvětého, hvozdíku moravského a tesaříka obrovského. 49°4′6″ s. š., 16°20′45″ v. d.
151   NPR Býčí skála &0000000000000181.580000181,58 Druhově bohatá přírodní společenstva dubového, bukovo-dubového, dubovo-bukového a bukového vegetačního stupně. 49°18′27″ s. š., 16°41′41″ v. d.
632   PR Coufavá &0000000000000022.46000022,46 Zbytek smíšených lesních porostů. 49°17′42″ s. š., 16°38′27″ v. d.
5706   PP Červené stráně &0000000000000004.7200004,72 Populace kriticky ohroženého hvozdíku moravského a biotop této vzácné rostliny, reprezentovaný vegetací silikátových skal a drolin svazu Asplenion septentrionalis. 49°4′30″ s. š., 16°25′3″ v. d.
380   PR Čihadlo &0000000000000055.28000055,28 Smíšený listnatý porost. 49°17′42″ s. š., 16°43′26″ v. d.
1464   PP Dobrá studně &0000000000000013.24000013,24 Bohatá lokalita vemeníku dvoulistého. 49°26′2″ s. š., 16°23′44″ v. d.
1626   PP Dolní mušovský luh &0000000000000048.76000048,76 Lužní porost na soutoku Jihlavy a Svratky s bohatou avifaunou. 48°54′45″ s. š., 16°35′55″ v. d.
690   PP Drásovský kopeček &0000000000000000.6400000,64 Lokalita teplomilné květeny (koniklec velkokvětý aj.). Zrušena 1. července 2015 a nahrazena PP Malhostovické kopečky. 49°19′22″ s. š., 16°29′46″ v. d.
591   PR Dřínová &0000000000000024.30000024,30 Smíšený listnatý porost s hojným výskytem dřínu. 49°17′49″ s. š., 16°40′39″ v. d.
103   NPR Hádecká planinka &0000000000000083.16000083,16 Druhově bohatý komplex přirozených doubrav a bukových doubrav na území krasové plošiny Hády. 49°13′32″ s. š., 16°40′35″ v. d.
5614   PR Holé vrchy &0000000000000011.82000011,82 Přírodě blízká lesní společenstva na podloží hornin brněnského masivu, převážně granodioritů, v území prostoupeném skalkami a balvanitými sutěmi, s bohatým křovinným podrostem a výskytem vzácných teplomilných a kalcifilních druhů rostlin v bylinném patře. 49°17′11″ s. š., 16°34′18″ v. d.
893   PP Horka &0000000000000001.6100001,61 Ostrůvek teplomilné květeny. 49°10′52″ s. š., 16°43′43″ v. d.
1870   PP Horní Židovka &0000000000000024.02000024,02 Zbytek přirozené bučiny s javorem a dubem s bohatou květenou. 49°26′41″ s. š., 16°25′13″ v. d.
1471   PR Hrádky &0000000000000024.92000024,92 Rulová skaliska s porostem javorových bučin. 49°28′20″ s. š., 16°23′36″ v. d.
1871   PP Hrušín &0000000000000012.43000012,43 Přirozené společenstvo lipových javořin s hojným výskytem sněženky, ukázka periglaciálního reliéfu. 49°25′23″ s. š., 16°22′51″ v. d.
696   PP Hynčicovy skály &0000000000000000.1300000,13 Lokalita teplomilné květeny. 49°13′6″ s. š., 16°50′13″ v. d.
629   PR Jelení skok &0000000000000096.57000096,57 Přirozené bukové a dubobukové porosty. 49°18′46″ s. š., 16°38′21″ v. d.
143   NPP Jeskyně Pekárna &0000000000000014.00000014,00 Známá krasová jeskyně s doklady starých kultur. 49°14′28″ s. š., 16°44′51″ v. d.
1465   PP Klášterce &0000000000000022.82000022,82 Přirozený dubový porost s bohatým bylinným patrem. 49°25′22″ s. š., 16°24′23″ v. d.
593   PP Kněžnice &0000000000000007.3400007,34 Přirozený smíšený porost na skalnatých vápencových stráních. 49°15′39″ s. š., 16°40′12″ v. d.
5707   PP Knížecí les &0000000000000011.38000011,38 Kuňka ohnivá a její biotop, který představují jednak uměle vytvořené tůně a doprovodné mokřady, jednak přilehlý segment lužního lesa. 48°59′59″ s. š., 16°38′19″ v. d.
204   PP Květnice &0000000000000129.000000129,00 Vápencový vrch s jeskyněmi, lesostepní a stepní společenstva. 49°21′31″ s. š., 16°24′45″ v. d.
1463   PP Luzichová &0000000000000021.10000021,10 Skalní a suťový porost, hnízdiště výra velkého. 49°23′37″ s. š., 16°25′10″ v. d.
  PřP Lysicko &0000000000004009.0000004 009
695   PP Malhostovická pecka &0000000000000001.8500001,85 Vápencové skalky s teplomilnými společenstvy. Zrušena 1. července 2015 a nahrazena PP Malhostovické kopečky. 49°19′32″ s. š., 16°29′46″ v. d.
6005   PP Malhostovické kopečky &0000000000000002.6300002,63 Trávníky a křoviny na vápnitých podložích s bohatým výskytem vzácnějších druhů rostlin a živočichů, zejména koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). 49°19′33″ s. š., 16°29′42″ v. d.
630   PR Malužín &0000000000000055.87000055,87 Smíšený lesní porost, lokalita bramboříku evropského. 49°16′22″ s. š., 16°39′43″ v. d.
1876   PP Míchovec &0000000000000019.52000019,52 Pralesový porost bukových javořin s masovým výskytem měsíčnice vytrvalé, významné skalní hradby. 49°26′38″ s. š., 16°23′35″ v. d.
72   CHKO Moravský kras &0000000000009400.0000009 400 Největší a nejlépe vyvinutá krasová oblast s nejširším spektrem krasových jevů v České republice. 49°16′41″ s. š., 16°44′3″ v. d.
692   PP Na hájku &0000000000000000.2300000,23 Bohatá lokalita koniklece velkokvětého. Zrušena 1. prosince 2015. 49°9′49″ s. š., 16°27′19″ v. d.
5812   PP Na kutinách &0000000000000001.3100001,31 Fragment bohatě strukturovaného lesního porostu s přírodě blízkou druhovou skladbou, vitální populací jedle bělokoré a přítomností většího množství odumřelé dřevní hmoty, který se dochoval v hlubokém žlebu pod obcí Lubné. 49°21′31″ s. š., 16°17′6″ v. d.
6151 PP Na Líchách &0000000000000002.2500002,25 Fragment teplomilné doubravy. 49°13′15″ s. š., 16°45′46″ v. d.
692   PP Na hájku &0000000000000000.2300000,23 Bohatá lokalita koniklece velkokvětého. Zrušena 1. prosince 2015. 49°9′49″ s. š., 16°27′19″ v. d.
1864   PR Nad horou &0000000000000043.33000043,33 Skalnaté svahy s drobnými suťovisky porostlé habřinami a smíšenými porosty. 49°27′28″ s. š., 16°20′47″ v. d.
890   PP Nad řekami &0000000000000006.6200006,62 Hadcové skály s typickými společenstvy. 49°5′36″ s. š., 16°17′33″ v. d.
885   PP Návrší &0000000000000000.9300000,93 Přirozená teplomilná společenstva. 49°10′41″ s. š., 16°43′34″ v. d.
  PřP Niva Jihlavy &0000000000001143.0000001 143 Údolní niva větší nížinné přirozeně meandrující řeky Jihlavy s fragmenty lužního lesa, rozsáhlými břehovými porosty a starými rameny. 49°1′49″ s. š., 16°30′54″ v. d.
2026   PP Nosislavská zátočina &0000000000000004.5500004,55 Břehová společenstva s významným výskytištěm živočišných populací. 49°1′4″ s. š., 16°38′40″ v. d.
889   PP Nové hory &0000000000000000.4000000,40 Svahy se stepní květenou. 49°3′6″ s. š., 16°38′9″ v. d.
697   PR Obůrky-Třeštěnec &0000000000000002.6500002,65 Bohaté naleziště vstavačovitých. 49°18′35″ s. š., 16°30′11″ v. d.
  PřP Oslava &0000000000002191.0000002 191
1878   PP Padělky &0000000000000001.3100001,31 Azonální výskyt xerotermních a kalcifitních druhů (např. střevičník pantoflíček, okrotice mečolistá). 49°26′29″ s. š., 16°25′57″ v. d.
892   PP Patočkova hora &0000000000000001.2400001,24 Zbytek stepní vegetace, hlavně koniklece velkokvětého. 49°8′48″ s. š., 16°23′31″ v. d.
303   PP Pekárka &0000000000000009.5000009,50 Skalnatá stráňka s teplomilnou květenou. 49°5′21″ s. š., 16°20′34″ v. d.
1462   PP Pilský rybníček &0000000000000000.3000000,30 Zazemňující se vodní nádrž – refugium obojživelníků. 49°26′0″ s. š., 16°25′35″ v. d.
1439   PP Písky &0000000000000003.1600003,16 Opuštěné výsypky a odvaly, lokalita psamofytní flóry a fauny. 49°5′48″ s. š., 16°43′26″ v. d.
1451   PR Plačkův les a říčka Šatava &0000000000000112.900000112,90 Zaplavovaný zbytek lužního lesa s bohatou avifaunou. 48°56′36″ s. š., 16°35′39″ v. d.
1447   PP Pláně &0000000000000009.6000009,60 Příkrý skalnatý svah s řídkým smíšeným porostem a bohatou květenou. 49°20′58″ s. š., 16°18′8″ v. d.
1469   PR Pod Sýkořskou myslivnou &0000000000000023.25000023,25 Zbytek přirozených dubových bučin s javorem a bohatým podrostem. 49°26′27″ s. š., 16°23′48″ v. d.
  PřP Podkomorské lesy &0000000000003333.0000003 333 Převážnou část území parku tvoří listnaté dubohabrové lesy. Park je prameništěm mnoha potoků a potůčků v povodí Svratky. 49°14′1″ s. š., 16°27′55″ v. d.
5708   PP Přísnotický les &0000000000000010.76000010,76 Čolek velký a jeho biotop, který představují jednak revitalizované tůně a doprovodné mokřady, jednak přilehlý segment lužního lesa. 49°0′33″ s. š., 16°37′24″ v. d.
5825   PP Pustý mlýn &0000000000000034.92000034,92 Pestrá škála přírodních stanovišť s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů s důrazem na evropsky významný druh – přástevníka kostivalového. Jedná se zejména o hercynské dubohabřiny, suťové lesy, acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou, štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, skalní vegetace s kostřavou sivou, subpanonské stepní trávníky, úzkolisté stepní trávníky a suchá vřesoviště nížin a pahorkatin. 49°5′56″ s. š., 16°15′40″ v. d.
5777   PP Rojetínský hadec &0000000000000002.2300002,23 Sleziník nepravý a jeho biotop, reprezentovaný výchozy hadcových skalek s vegetací silikátových skal a drolin. 49°22′1″ s. š., 16°15′57″ v. d.
205   PP Rybičková skála &-1000000000000000.0500000,05 Významná paleontologická lokalita s nálezy svrchnopaleozoických (permských) zkamenělin, především ryb. 49°8′31″ s. š., 16°22′27″ v. d.
  PřP Říčky &0000000000003005.0000003 005 Zřízen v roce 1984 jako klidová oblast a v roce 1992 jako přírodní park. Vyskytuje se zde množství chráněných rostlin a živočichů. Nadmořská výška parku se pohybuje od 370 m n. m. podél toku Říčky po více než 500 m n. m. v nejvyšších partiích. 49°14′43″ s. š., 16°44′58″ v. d.
897   PP Santon &0000000000000000.3900000,39 Lokalita suchomilné květeny. 49°11′19″ s. š., 16°45′45″ v. d.
1015   PR Slunná &0000000000000004.9800004,98 Smíšený lesní porost pralesovitého charakteru. 49°17′52″ s. š., 16°23′19″ v. d.
403   PR Sokolí skála &0000000000000128.440000128,44 Příkré rulové skály se smíšeným lesem, kdysi hnízdiště sokola. 49°25′5″ s. š., 16°21′53″ v. d.
  PřP Střední Pojihlaví &0000000000002485.0000002 485 Hluboké údolí Jihlavy vytváří jedinečné přírodní prostředí, které vytváří životní prostor vzácným druhům rostlin a živočichů. 49°5′36″ s. š., 16°15′24″ v. d.
894   PP Střelická bažinka &0000000000000002.8900002,89 Slatinná louka s typickými společenstvy. 49°8′49″ s. š., 16°28′ v. d.
895   PP Střelický les &0000000000000002.0000002,00 Teplomilný háj s bohatým výskytem třemdavy bílé. 49°8′11″ s. š., 16°30′40″ v. d.
1879   PP Svídovec &0000000000000026.66000026,66 Významná lokalita kalcifilních druhů. 49°22′54″ s. š., 16°28′5″ v. d.
  PřP Svratecká hornatina &0000000000037089.00000037 089
1468   PP Sýkoř &0000000000000096.45000096,45 Rozlehlý komplex typických bučin a bučin s klenem. 49°26′47″ s. š., 16°24′32″ v. d.
1470   PP Synalovské kopaniny &0000000000000010.99000010,99 Typické „kamenice“ – pastvinná lada. 49°26′11″ s. š., 16°24′44″ v. d.
1440   PP Šiberná &0000000000000016.40000016,40 Lesní komplex bukové doubravy s bohatým podrostem. 49°17′18″ s. š., 16°33′20″ v. d.
437   PR Špice &0000000000000001.0000001,00 Lokalita stepní květeny, hlavně katránu tatarského. 49°6′47″ s. š., 16°46′13″ v. d.
1917   PR Šumický rybník &0000000000000024.19000024,19 Rybník s vlhkými loukami, významné refugium živočichů. 48°58′57″ s. š., 16°27′40″ v. d.
5725   PP Trenckova rokle &0000000000000019.01000019,01 Geomorfologický útvar a významný krajinný fenomén s výjimečným ekotopem, mechorost šikoušek zelený a jeho biotop. 49°24′30″ s. š., 16°15′59″ v. d.
1918 PP Troskotovický dolní rybník &0000000000000025.18000025,18 Rybník s rákosinami a břehovými porosty, bohatá ornitologická lokalita. 48°55′19″ s. š., 16°28′3″ v. d.
584   PR U Brněnky &0000000000000015.06000015,06 Dubohabrový les s babykou, břekem a lípou. 49°13′56″ s. š., 16°41′58″ v. d.
647   PR U Výpustku &0000000000000021.43000021,43 Přirozené listnaté porosty se vzácnou květenou. 49°17′28″ s. š., 16°43′14″ v. d.
1441   PP U Staré Vápenice &0000000000000011.00000011,00 Geomorfologicky cenné území s původními geobiocenózami lesních porostů. 49°13′37″ s. š., 16°43′2″ v. d.
  PřP Údolí Bílého potoka &0000000000004046.0000004 046 49°16′16″ s. š., 16°21′2″ v. d.
1941   PP Údolí Chlébského potoka &0000000000000013.26000013,26 Zachování ojedinělého biotopu zvláště chráněných druhů rostlin. 49°28′35″ s. š., 16°23′14″ v. d.
624   PR Údolí Oslavy a Chvojnice &0000000000002310.0000002 310 Kaňonovitá údolí dvou toků se skalnatými svahy a teplomilnými porosty. 49°8′12″ s. š., 16°14′ v. d.
1442   PR Údolí Říčky &0000000000000141.000000141,00 Přirozená lesní a lesostepní společenstva, geomorfologicky cenné krasové území v devonských vápencích s jeskynními systémy. 49°14′37″ s. š., 16°44′36″ v. d.
896   PP V olších &0000000000000004.8500004,85 Zachování unikátního společenstva pahorkatinného lužního lesa (tzv. měkkého luhu). 49°3′6″ s. š., 16°27′35″ v. d.
492   PP Velatická slepencová stráň &0000000000000000.6000000,60 Zbytek stepní květeny. 49°11′33″ s. š., 16°45′21″ v. d.
2134   PR Velká skála &0000000000000060.43000060,43 Zachování a ochrana reliktních borů, teplomilných doubrav a doprovodných xerotermních společenstev. 49°5′51″ s. š., 16°16′52″ v. d.
495   PP Velké Družďavy &0000000000000000.4600000,46 Bohatá lokalita čilimníku bílého. 49°6′47″ s. š., 16°39′15″ v. d.
886   PP Velký hájek &0000000000000002.5900002,59 Remízek s teplomilnou květenou. 49°10′36″ s. š., 16°43′24″ v. d.
2247   PR Velký Hornek &0000000000000027.86000027,86 Ochrana stepních a lesostepních lokalit a fragmentů šípákových doubrav. 49°13′47″ s. š., 16°42′58″ v. d.
1466   PP Veselská lada &0000000000000000.9500000,95 Pastvinná lada s bohatou květenou, hlavně vzácnou vratičkou měsíční. 49°24′10″ s. š., 16°22′53″ v. d.
1467   PP Veselský chlum &0000000000000013.74000013,74 Krajinářsky působivé území pastvin, sadů a rozptýlené zeleně. 49°24′26″ s. š., 16°24′7″ v. d.
1672   PR Věstonická nádrž &0000000000001017.0000001 017 Umělá přehradní nádrž se soustavami ostrůvků, bohaté hnízdiště a shromaždiště vodních ptáků. 48°53′53″ s. š., 16°36′52″ v. d.
694   PP Vinohrady &0000000000000000.7200000,72 Bohatá lokalita kosatce nízkého. 49°11′32″ s. š., 16°44′51″ v. d.
  PřP Výhon &0000000000001766.0000001 766 Výhon (355 m n. m.) je nápadnou geomorfologickou dominantou při okraji nivy řeky Svratky jižně od Brna vystupující nad hladinu řeky o více než 170 metrů a tím je také nejvyšším vrchem Dyjsko-svrateckého úvalu. 49°1′57″ s. š., 16°39′19″ v. d.
594   PR Zadní Hády &0000000000000047.54000047,54 Vápencové území se zbytky skalních stepí a smíšených porostů. 49°14′32″ s. š., 16°42′12″ v. d.
1924   PP Zámecký les v Lomnici &0000000000000005.5900005,59 Listnatý porost, významné ptačí hnízdiště. 49°24′15″ s. š., 16°25′7″ v. d.
887   PP Zhořská mokřina &0000000000000003.3700003,37 Bohatá lokalita prstnatce májového. 49°15′16″ s. š., 16°17′23″ v. d.
883   PP Zlobice &0000000000000052.61000052,61 Lokalita lýkovce vonného. 49°19′7″ s. š., 16°30′32″ v. d.
1443   PP Žabárník &0000000000000011.68000011,68 Niva Dunávky s vodní nádrží, hnízdiště ptactva a refugium obojživelníků a plazů. Zrušena 1. srpna 2016. 49°7′31″ s. š., 16°42′36″ v. d.
5743   PP Žebětín &0000000000000001.5000001,50 Teplomilná stepní a lesostepní společenstva s dominantním porostem úzkolistých suchých trávníků. 49°4′57″ s. š., 16°26′37″ v. d.

Externí odkazyEditovat