Otevřít hlavní menu

Doubrava (také dubina) je široké označení pro řadu lesních typů, které se od sebe poměrně liší, spojuje je však vyšší teplota, nižší srážky během roku a dlouhá vegetační doba. Hlavní dřevinou v těchto lesních společenstvech jsou duby.

Příklady doubrav: