Refugium (ekologie)

ekologický termín, útočiště

Refugium (množné číslo refugia) je v ekologii termín, který označuje místo sloužící jako útočiště pro různé reliktní rostlinné a živočišné druhykulturní krajině, které byly v historii mnohem více rozšířeny v okolí. Refugium tak může představovat různý druh stanoviště, které bylo izolováno od okolí řadou procesů (od klimatických a geografických změn až po zásahy člověka, například v podobě odlesňování či nadměrného lovu).

Jako ptačí refugium slouží například přírodní památka Kejtovské louky chránící zrašelinělé louky podél meandrujícího Kejtovského potoka se zbytkem olšovovrbového luhu

Oblasti refugií mohou být cíleně chráněny ve snaze udržet různé druhy v krajině.[1]

Tímto termínem se dá označit řada různých stanovišť nezávisle na druhové skladbě, tvaru či podmínkách.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. KEPPEL, Gunnar et al. Refugia: identifying and understanding safe havens for biodiversity under climate change. S. 393–404. Global Ecology and Biogeography [online]. 2012 [cit. 2014-10-19]. Roč. 21, čís. 4, s. 393–404. Dostupné online. ISSN 1466-8238.