Refugium (ekologie)

ekologický termín, útočiště
Jako ptačí refugium slouží například přírodní památka Kejtovské louky chránící zrašelinělé louky podél meandrujícího Kejtovského potoka se zbytkem olšovovrbového luhu

Refugium (množné číslo refugia) je v ekologii termín, který označuje místo sloužící jako útočiště pro různé reliktní rostlinné a živočišné druhykulturní krajině, které byly v historii mnohem více rozšířeny v okolí. Refugium tak může představovat různý druh stanoviště, které bylo izolováno od okolí řadou procesů (od klimatických a geografických změn až po zásahy člověka, například v podobě odlesňování či nadměrného lovu).

Oblasti refugií mohou být cíleně chráněny ve snaze udržet různé druhy v krajině.[1]

Tímto termínem se dá označit řada různých stanovišť nezávisle na druhové skladbě, tvaru či podmínkách.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. KEPPEL ET AL. Refugia: identifying and understanding safe havens for biodiversity under climate change [online]. 2011 [cit. 2014-10-19]. Dostupné online.