Chráněné krajinné oblasti v Česku

seznam na projektech Wikimedia

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je v systému ochrany přírody České republiky a dříve Československa od poloviny 50. let 20. století od vyhlášení prvních zákonů o státní ochraně přírody označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky.

Zákon České republiky č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, charakterizuje CHKO jako rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány, popřípadě znovu vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území. CHKO se vyhlašují vládním nařízením.

Přehled CHKO editovat

Na území České republiky bylo v letech 1955–2016 postupně vyhlášeno 26 chráněných krajinných oblastí o celkové rozloze 10 761,11 km², což je více než rozloha Jihočeského kraje a tvoří tak 13,6 % rozlohy státu. Největší z nich je CHKO Beskydy (1 160 km²), nejmenší CHKO Blaník (40 km²), nejstarší CHKO Český ráj (od roku 1955) a nejmladší CHKO Brdy (od roku 2016). Mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější CHKO v ČR patří např. CHKO Šumava, CHKO Český ráj, CHKO Moravský kras nebo CHKO Český kras.

 
Cedule používaná pro označení CHKO (zde pro Moravský kras)

V roce 1960 byly v českých krajích Československa 2 CHKO, o 10 let později jich bylo v České socialistické republice 7, v roce 1991 jich bylo v České republice evidováno 24. Nejstarší CHKO v Česku je CHKO Český ráj, zřízená v roce 1955.

Správa chráněné krajinné oblasti má na území CHKO pravomoci státní správy, tedy vede správní řízení a je dotčeným orgánem ve stavebním řízení. Správy CHKO sdružuje jedna zastřešující organizace – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Praze.

Historie právních úprav editovat

Chráněná území v Československu byla vyhlašována od roku 1838, tehdy vznikly první dvě rezervace. V roce 1933 bylo v Československu přes sto přírodních rezervací.

V roce 1956 byl přijat zákon č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody, s působností jen pro české kraje, a to ode dne vyhlášení (24. srpna 1956), na Slovensku č. 1/1955 Sb. SNR. Tyto zákony definovaly formy chráněných území. Pro chráněné krajinné oblasti byla použita zkratka CHKO. Byly řazeny spolu s národními parky pod velkoplošná chráněná území. Zákony byly doplňovány řadou vyhlášek a nařízení, které upravovaly mj. i plošný rozsah CHKO.[1]

V roce 1992 byl v reakci na změněné názory společnosti přijat Českou nár. radou zákon nový, již citovaný č. 114/1992 Sb., který názvosloví u CHKO nezměnil.[2] Zřizovací právní předpisy jednotlivých CHKO byly shrnuty v zákoně 381/2009 Sb., který měnil 114/1992 Sb., později byla tato příloha však vypuštěna. Zakládací listiny jsou však dohledatelné přes AOPK.[3]

Seznam CHKO editovat

 
CHKO a NP v České republice (bez Brd)

Tabulka níže zachycuje všech 26 CHKO v České republice spolu s datem zřízení a rozlohou.[3]

Kód AOPK Název CHKO Datum vyhlášení Rozloha (km²) OpenStreetMap
82 CHKO Beskydy 19730305a5. března 1973 &0000000000001160.0000001 160
71 CHKO Bílé Karpaty 19801103a3. listopadu 1980 &0000000000000715.000000715
21 CHKO Blaník 19811229a29. prosince 1981 &0000000000000040.00000040
31 CHKO Blanský les 19891208a8. prosince 1989 &0000000000000212.350000212,35
6018 CHKO Brdy 20160101a1. ledna 2016 &0000000000000345.000000345
62 CHKO Broumovsko 19910327a27. března 1991 &0000000000000410.000000410
51 CHKO České středohoří 19760319a19. března 1976 &0000000000001070.0000001 070
22 CHKO Český kras 19720412a12. dubna 1972 &0000000000000132.000000132
44 CHKO Český les 20050801a1. srpna 2005 &0000000000000470.000000470
63 CHKO Český ráj 19550301a1. března 1955 &0000000000000181.520000181,52
83 CHKO Jeseníky 19690619a19. června 1969 &0000000000000740.000000740
52 CHKO Jizerské hory 19671208a8. prosince 1967 &0000000000000350.000000350
23 CHKO Kokořínsko - Máchův kraj 19760319a19. března 1976 &0000000000000410.000000410
24 CHKO Křivoklátsko 19781124a24. listopadu 1978 &0000000000000630.000000630
53 CHKO Labské pískovce 19720627a27. června 1972 &0000000000000245.000000245
84 CHKO Litovelské Pomoraví 19901029a29. října 1990 &0000000000000096.00000096
54 CHKO Lužické hory 19760319a19. března 1976 &0000000000000264.000000264
72 CHKO Moravský kras 19560704a4. července 1956 &0000000000000092.00000092
64 CHKO Orlické hory 19691228a28. prosince 1969 &0000000000000204.000000204
73 CHKO Pálava 19760319a19. března 1976 &0000000000000083.00000083
85 CHKO Poodří 19910327a27. března 1991 &0000000000000081.50000081,5
41 CHKO Slavkovský les 19740503a3. května 1974 &0000000000000606.000000606
43 CHKO Šumava 19631227a27. prosince 1963 &0000000000000996.240000996,24
32 CHKO Třeboňsko 19791115a15. listopadu 1979 &0000000000000700.000000700
75 CHKO Žďárské vrchy 19700525a25. května 1970 &0000000000000705.000000705
65 CHKO Železné hory 19910327a27. března 1991 &0000000000000380.000000380

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola Význam a kategorie chráněných území, s. 7. 
  2. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. ISBN 80-86064-43-3. Kapitola Ochrana přírody, s. 64. 
  3. a b Zvláště chráněná území (§ 14): CHKO [online]. [cit. 2010-10-27]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat