Sobotovice

obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji

Sobotovice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji, v Dyjsko-svrateckém úvalu. Žije zde 641[1] obyvatel.

Sobotovice
Bývalá obecní hospoda, zvonička, a bývalá hasičská zbrojnice
Bývalá obecní hospoda, zvonička, a bývalá hasičská zbrojnice
Znak obce SobotoviceVlajka obce Sobotovice
znakvlajka
Lokalita
Statusobec
Pověřená obecŽidlochovice
Obec s rozšířenou působnostíŽidlochovice
(správní obvod)
OkresBrno-venkov
KrajJihomoravský
Historická zeměMorava
StátČeskoČesko Česko
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Počet obyvatel641 (2024)[1]
Rozloha5,33 km²[2]
Katastrální územíSobotovice
Nadmořská výška207 m n. m.
PSČ664 67
Počet domů221 (2021)[3]
Počet částí obce1
Počet k. ú.1
Počet ZSJ1
Kontakt
Adresa obecního úřaduSobotovice 176
664 67 Syrovice
podatelna@sobotovice.cz
StarostaZdeněk Nečas
Oficiální web: www.sobotovice.cz
Sobotovice
Sobotovice
Další údaje
Kód obce583880
Kód části obce152145
Geodata (OSM)OSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a českým sídlům.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Obec leží v blízkosti dálnice D52, vybudované zde na zbytcích nedokončené exteritoriální dálnice Vídeň–Vratislav (tzv. Hitlerova dálnice). Katastrem obce protékají potoky Syrůvka a Šatava, na jejichž březích se rozkládá významný krajinný prvek Sobotovická niva, která je mokřadem s několika vzácnými druhy rostlin i živočichů. Každoročně v měsíci srpnu pořádá obec tradiční krojované Vavřinecké hody.

Jedná se o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti (viniční tratě Stará hora, Na hřebíku, Zahrádka u Bratčic, Za humny, Za vinohrady).

Historie

editovat

Oblast Sobotovic byla osídlena již v pravěku, přičemž nejstarší doklady pocházejí z mladší doby kamenné.

První písemná zmínka o obci je v listině z 23. března 1258, kterou král Přemysl Otakar II. potvrdil výměnu Sobotovic za Sebranice mezi prvním známým vlastníkem Sobotovic Bohušem a břevnovským opatem Martinem, čímž se Sobotovice staly součástí panství rajhradského kláštera, k němuž patřily až do 19. století. V čele obecní správy Sobotovic stáli do roku 1849 vrchností jmenovaný rychtář a dva až tři konšelé.

V minulosti v obci fungovaly i dva vodní mlýny. Podle staršího z nich, zmiňovaného již ve 14. století a zrušeného roku 1887, nacházejícího se u silnice vedoucí do sousední obce Ledce, je pojmenována i bývalá sobotovická místní část „Na Podhrázském“ (dříve zvaná „V Podhrázském“[4]), která kolem mlýna vznikala po jeho zrušení. Poblíž bývalého druhého mlýna, zvaného „Srncův“ a pracujícího do roku 1951, jehož areál koupil před první světovou válkou Ondřej Srnec a dodnes je ve vlastnictví rodiny Srncových, jsou ve vegetaci stále patrné zachované zbytky původního mlýnského náhonu včetně vyschlého koryta, přivádějícího původně vodu z potoka Syrůvky.

Sobotovice byly těžce postiženy třicetiletou válkou, v jejímž důsledku zůstalo roku 1656 obydleno jen devět domů, přestože začátkem 17. století měla vesnice 31 domů. Pohromou pro Sobotovice byly i přesuny rusko-rakouských a francouzských vojsk v období napoleonských válek. Obec byla těžce postižena při požáru, který v ní vypukl 28. července 1811. Další ničivé požáry vypukly v Sobotovicích také v letech 1848, 1872 a 1881. V 19. století opakovaně postihla Sobotovice epidemie cholery.

I přes tyto pohromy se vesnice v tomto období rozvíjela. Roku 1875 byla v Sobotovicích zřízena zpočátku jednotřídní škola, kterou navštěvovaly i děti ze sousedních Ledec. Ta byla roku 1897 rozšířena na dvojtřídní školu. Roku 1884 byla postavena budova obecního úřadu. Roku 1897 byl založen pravděpodobně první sobotovický spolek, jímž byl čtenářsko-pěvecký spolek „Havlíček“. Po jeho zániku jej roku 1905 nahradil odbor Národní jednoty. 17. února 1906 byl v obci založen spolek dobrovolných hasičů. Roku 1913 byla v obci postavena hasičská zbrojnice. 3. srpna 1913 se v obci konala ustavující schůze místního Sokola, jehož činnost byla po roku 1915 v souvislosti s vypuknutím první světové války zcela zastavena a obnovena po vzniku Československé republiky roku 1918.

Roku 1926 byla v obci postavena budova sokolovny. Roku 1927 byla obec elektrifikována připojením na síť západomoravských elektráren. Elektrifikace byla pak dokončena roku 1939 zavedením elektřiny do domů v osadě Podhrázský mlýn. Roku 1928 navštívil obec první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Teprve roku 1937 byla postavena silnice do Ledec, o jejíž vybudování si však obec zažádala již roku 1919.

Po Mnichovu se Sobotovice rázem staly pohraniční obcí a v jejím katastru se nacházela celnice. Východní nezastavěná část tehdejšího katastru obce počínaje tzv. „císařskou silnicí“, zahrnující pozemky o rozloze 4503 arů, však byla přes protesty obce připojena k nacistickému Německu, v jejímž rámci se stejně jako sousední obec Ledce později stala součástí Dolnodunajské župy. Roku 1939 se v katastru obce začala budovat německá exteritoriální dálnice Vídeň–Vratislav. Během druhé světové války byly v obci usídleny čtyři rodiny původně rumunských Němců. 8. října 1941 došlo k rozpuštění Sokola. Někteří z jeho členů byli odvlečeni do koncentračních táborů. Počátkem dubna 1945 se k Sobotovicím přiblížila fronta. 18. dubna 1945 byla obec dobyta Rudou armádou, jejíž vojáci se zde pak až do svého odchodu chovali dost divoce a nezdvořile.

Začátkem 60. let 20. století byla část Sobotovické nivy odvodněna, tok Šatavy prohlouben a zregulován, což zde vedlo k poklesu hladiny spodních vod, v jehož důsledku došlo k výraznému úbytku zdejších hodnotných mokřadních společenstev, která byla nahrazena loukami. Katastr obce měl původně výměru 4,7 km². K 1. říjnu 1971[5] vstoupila v platnost nová katastrální hranice Sobotovic stanovená při technickohospodářském mapování a hranice Sobotovic má od té doby současný průběh. K 1. červenci 1980[6] byl sobotovický místní národní výbor, spolu s ledeckým a bratčickým, integrován do společného místního národního výboru v Syrovicích, v němž měly Sobotovice 13 zástupců, Ledce 14, Bratčice 21, a Syrovice 24.[7] Od roku 1981 navštěvují děti ze Sobotovic základní školu v Syrovicích.

Za sametové revoluce se v listopadu 1989 dostavili na MNV v Syrovicích zástupci Občanského fóra a přednesli zde požadavky na dezintegraci přidružených obcí. K 1. březnu 1990[8] opětovně vznikl v Sobotovicích samostatný místní národní výbor, přeměněný v den komunálních voleb 24. listopadu 1990 v obecní úřad. Od roku 1990 také vydává obec vždy koncem roku obecní zpravodaj. V 90. letech 20. století probíhaly v obci opravy a úpravy, byla provedena plynofikace, dokončena povrchová kanalizace, zaveden vodovod, zřízena dětská poradna, opraven památník padlých na návsi, provedena rekonstrukce mostu přes potok Syrůvku.

V polovině 90. let 20. století byly zbytky rozestavěné exteritoriální dálnice využity pro novou dálnici D52. Před stavbou D52 se na vyvýšené části tělesa původní dálnice vyskytovala hustá vegetace, kterou těleso původní dálnice začalo zarůstat již v dobách komunismu. Stěny jednoho z nedokončených mostů nacházejícího se nad silnicí spojující Sobotovice se sousedními obcemi Bratčice a Syrovice byly při stavbě nové komunikace využity pro nový most.

Dění v obci

editovat

V obci působí sbor dobrovolných hasičů, tělocvičná jednota Sokol, hospoda, prodejna se smíšeným zbožím a zemědělské družstvo. Nejvýznamnější firmou v obci byla firma ELKERN K.S., zabývající se výrobou transformátorů. Firma sídlila v budově bývalé základní školy.

Bývalá dvojtřídka byla zrušená v roce roku 1981, žáci zde navštěvovali 1.–4. třídu, od 5. třídy navštěvovali základní školu v Židlochovicích. V současné době navštěvují žáci prvního stupně základní školu v Syrovicích, žáci druhého stupně základní školu v Židlochovicích. Nyní v budově bývalé základní školy vznikla mateřská školka a nová prodejna se smíšeným zbožím.

Po dobu přibližně deseti let měla v Sobotovicích pobočku stavební firma IPOS CZ, která zde na přelomu tisíciletí budovala obecní vodovod, dále byl vybrán a zrealizován její projekt na cyklostezku vedoucí do Ledec, firma se také podílela se na budování kanalizace.

V prvních letech 21. století zastupitelstvo obce ve spolupráci s městským úřadem Židlochovice,do jehož rozšířené působnosti obec spadá, vypracovalo projekt, který má za cíl revitalizaci Sobotovické nivy. Mezi další projekty obce patří například obnova zdejšího hřiště.

Obyvatelstvo

editovat
Vývoj počtu obyvatel a počtu domů (sčítání lidu)[9][10]
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2021
Počet obyvatel 353 400 439 512 543 570 611 579 583 596 523 468 483 491 607
Počet domů 60 73 79 90 102 107 140 150 151 161 155 168 174 180 221

Vývoj počtu obyvatel

Obecní správa

editovat

Obecní symboly

editovat

Znak a vlajka byly obci uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 18. března 2003.[11]

Pamětihodnosti

editovat
Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Sobotovicích.

Galerie

editovat

Reference

editovat
 1. a b Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2024. Praha: Český statistický úřad. 17. května 2024. Dostupné online. [cit. 2024-05-19].
 2. Český statistický úřad: Malý lexikon obcí České republiky – 2017. Český statistický úřad. 15. prosince 2017. Dostupné online. [cit. 2018-08-28].
 3. Dostupné online.
 4. Statistický lexikon obcí v republice Československé - II. Země Moravskoslezská. Praha: [s.n.], 1935. Kapitola Místní obce, osady a jejich místní části v zemi Moravskoslezské., s. 51. 
 5. Katastrální území Sobotovice
 6. Ústřední věstník ČSR, ročník 1980, částka 4, č. 8/1980, str. 125
 7. Historie obce Sobotovice. Sobotovice: obec Sobotovice, 2008. Kapitola Sobotovice ve 20. století, s. 28. 
 8. Zpravodaj obecního úřadu Sobotovice. Sobotovice: Obecní úřad Sobotovice, 1990. S. 1. 
 9. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011: III. Počet obyvatel a domů podle krajů, okresů, obcí, částí obcí a historických osad / lokalit v letech 1869 - 2011 : Okres Brno-venkov [online]. Český statistický úřad, 2015-12-21 [cit. 2023-04-06]. Dostupné online. 
 10. Základní údaje podle částí obce vybraného SO ORP, území SO ORP Židlochovice, SLDB 2021 : Veřejná databáze ČSÚ [online]. Český statistický úřad, 2021-03-26 [cit. 2023-04-06]. Dostupné online. 
 11. Udělené symboly – Sobotovice [online]. 2003-03-18 [cit. 2022-06-09]. Dostupné online. 

Literatura

editovat
 • Historie obce Sobotovice, 2008

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat