Základní škola

škola tvořící základní článek vzdělávání nezletilých
Základní škola - Brno

Základní škola je celosvětově základní článek vzdělávání nezletilých. Účelem je jak žáky naučit základním vědomostem, ale také je konfrontovat s vrstevníky a naučit je řešit problémy. Docházka do základní školy je ve všech vyspělých a ve většině rozvojových zemí povinná, což znamená, že absence žáka je povolena pouze v odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině atd.) V některých zemích existuje možnost povolení individuálního domácího vzdělávání na žádost rodičů.

Základní, primární vzdělání je odstupňované podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání UNESCO (ISCED 97):

 • ISCED 1 - trvá zpravidla 4 roky, maximálně 6 let a probíhá často na samostatných primárních školách:
  • 1. stupeň základní školy; do poloviny 20. století Obecná škola - Česko; 5 let
  • Grundschule - Německo;
  • Volksschule - Rakousko;
  • Scuola primaria - Itálie;
  • Basisschool - Nizozemsko;
  • École primaire - Francie;
  • Primary School - Velká Británie;
  • Elementary School - USA apod.
 • ISCED 2 - nižší sekundární vzdělávání, probíhá většinou na institucionálně i budovou oddělených školách, obvykle 4 roky:
  • 2. stupeň základní školy - Česko;
  • Realschule, Gesamtschule - Německo;
  • AHS (Gymnasium) Unterstufe, Neue Mittelschule, Hauptschule - Rakousko;
  • Scuola secondaria di l grado - Itálie;
  • VMBO - Nizozemsko;
  • Collége - Francie;
  • Secondary School - Velké Británie;
  • Junior High School, Middle School - USA.
 • ISCED 3 - dále vzdělání pokračuje na vyšších sekundárních školách, nejběžněji také 4 roky
  • Střední škola (podle oboru i odlišné názvy: gymnázium, lyceum, akademie, konzervatoř) - Česko
  • Gymnasium - Německo;
  • AHS (Gymnasium) Oberstufe, HAK, HTL, HBLA, BHS - Rakousko;
  • Scuola secondaria di lI grado (podle oboru: Liceo, Istituto tecnico, Scuola professionale... trvá většinou 5 let) - Itálie;
  • VWO a HAVO - Nizozemsko;
  • Lycée - Francie;
  • Secondary School, A level examination, College - Velká Británie;
  • High School (Senior high school) - USA.

Často jsou stupně ISCED 2 a 3 sloučeny v jedné škole včetně např. počítání ročníků, např. Gymnasium v Německu, naše víceleté gymnázium, většina středních škol v USA apod. Obdobný systém fungoval také v Československu do roku 1948.

Naopak v Česku a dalších zemích (např. východoevropských, ale nejen tam) bývají stupně ISCED 1 a ISCED 2 spojené organizačně i budovou (a počítáním ročníků).

Vzdělávání mimo základníEditovat

Základnímu vzdělávání často předchází pobyt v předškolních zařízeních – jeslích (které jsou určeny pro děti od 6 měsíců do 3 let) a mateřských školách (MŠ), někdy navzájem splývajících. Ten se zpravidla nepovažuje za vzdělávání, byť je v některých zemích často provozován školami, zpravidla jako předstupeň školní docházky. V České republice od roku 2017 musí všechny děti příslušného věku nastoupit k povinnému roku předškolního vzdělávání, které předchází nástupu do 1. třídy základní školy (ZŠ) a je uhrazeno státem. Tento rok však může být plněn individuálním vzděláváním, tedy domácím.[1]

Na základní vzdělání, primární, navazuje vzdělání sekundární a poté terciární, resp. univerzitní nebo kvartérní (blíže ISCED).

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Informace o povinném předškolním vzdělávání. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [online]. ©2013–2017 [cit. 22. 8. 2017]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat