Gymnázium

typ střední školy

Gymnázium je jeden ze tří hlavních druhů středních škol existujících v České republice, poskytující všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Posláním gymnázií je v hlavní řadě příprava studentů ke studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách, na které odchází v průměru více než 90 % absolventů. V České republice je tento typ střední školy poměrně populární a každý rok na něj odchází přibližně 21 % absolventů základních škol v porovnání se 41 % odcházejících na střední odborné školy a 38 % odcházejících na střední odborná učiliště.[kdy?] Největším gymnáziem v České republice je Gymnázium Olomouc-Hejčín.

Původ slova gymnázium a jeho význam ve vybraných státechEditovat

Gymnázium (též gymnasium) je označení pro školy středního vzdělání v některých částech Evropy. Tento název pochází z řeckého „γυμνασιον“ (gymnasion) a ve starém Řecku označoval prostory, ve kterých se vzdělávali mladí muži – zejména tělesně, ale i duševně.

Řecké gymnasion je odvozeno ze slova gymnos, česky nahý, jelikož při části výuky za starého Řecka žáci nepoužívali oděv.

Francouzština (gymnase) s angličtinou (gymnasium) převzaly z latiny (gymnasium) označení výlučně pro tělocvičnu (s výjimkou francouzsky mluvící části Švýcarska). V tomto smyslu přešlo slovo gymnasium i do pojmu gymnastika.

V německy mluvících zemích, ve Skandinávii, Finsku, zemích Beneluxu a dokonce i ve francouzsky mluvící části Švýcarska jsou gymnázia střední školy připravující studenty na vyšší vzdělání na univerzitách a polytechnikách (vysokých školách). Označení v tomto smyslu je možné sledovat od doby reformace v 16. století.

V Itálii gymnázium označuje první dva roky klasického lycea, střední školy specializované na studium klasických jazyků latiny a řečtiny jako i literatury, případně i dalších moderních jazyků.

V Polsku tříleté gimnazjum víceméně odpovídá českému druhému stupni základní školy, kdežto tříleté liceum českému gymnáziu zakončenému maturitou, viz polské školství. Od začátku školního roku 2017/2018 byla gymnázia v Polsku zrušena. Systém nově funguje jako osmiletá základní škola a na ní navazující čtyřletá lycea.

HistorieEditovat

Gymnázia v českých zemích podle roku vznikuEditovat

Školy jsou uvedeny pod současným názvem gymnázium. V letech 1953 až 1960 byly školy poskytující všeobecné vyšší vzdělání tříleté a nazývaly se jedenáctiletá střední škola (JSŠ), poté střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). Podle zákona č. 168/1968 Sb. (Zákon o gymnasiích[1] byla od školního roku 1969/1970 znovu zavedena čtyřletá gymnázia místo dosavadních tříletých SVVŠ.[2] Níže uvedené dnešní názvy některých gymnázií tedy neodpovídají jejich názvům užívaným v letech 1953–1968.

SoučasnostEditovat

Členění českých gymnáziíEditovat

Gymnázia můžeme členit podle počtu let studia na čtyřletá, šestiletá a osmiletá.

Čtyřleté gymnázium 
je nejkratší formou gymnázií. Jak už název napovídá, studium trvá čtyři roky a žáci na tuto školu nastupují po ukončení 9. ročníku základní školy. Na tento typ studia je ročně přijato okolo 12 % absolventů základních škol.
Šestileté gymnázium 
je formou studia v délce šesti let. Žáci na tuto školu mohou odejít již ze 7. třídy základní školy. Tento typ studia není příliš rozšířený a umožňuje studium pouze přibližně 2 % žáků.
Osmileté gymnázium 
je nejdelší formou s délkou trvání osmi let. Žáci základních škol mohou na tuto školu odejít po absolvování 5. ročníku, přičemž první čtyři ročníky studia se nazývají nižší gymnázium a představují dokončení povinné školní docházky, zbývající čtyři ročníky se pak nazývají vyšší gymnázium. Na tento typ střední školy odchází přibližně 10 % žáků základních škol.

Přijímací řízeníEditovat

Přijímací řízení na gymnázium mívá většinou formu přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, na některých gymnáziích pouze z českého jazyka a matematiky. Řada gymnázií používala ke zkouškám testy vypracované společností Scio. Jako další kritérium hodnocení uchazečů mohou být zohledněny výsledky předchozího vzdělávání, popřípadě je žákům s výbornými známkami ze základní školy přijímací zkouška částečně nebo zcela odpuštěna (detailní podmínky přijetí poskytuje většina škol na svých webových stránkách). Ve školním roce 2014/2015 byla většina škol přihlášena do hromadného testování společnosti CERMAT. Tyto zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Konají se po celé ČR ve stejný den.

Šance na přijetí ke studiu jsou různé, ale obecně platí, že u víceletých gymnázií je poměr přijatých uchazečů nižší než u čtyřleté formy. Podíly přijatých z celkového počtu zájemců jsou přibližně následující: čtyřleté gymnázium 70–95 %, šestileté gymnázium 50–70 %, osmileté gymnázium 50–65 %.[zdroj?]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Zákony pro lidi.cz: 168/1968 Sb.
  2. Archiv hl. m. Prahy: Soustava škol
  3. Historie školy
  4. Turistický portál Velké Meziříčí [online]. Turistické informační centrum [cit. 2015-06-24]. Kapitola Školy. Dostupné online. 
  5. SADOVSKA. Historie gymnázia ve Strážnici [online]. [cit. 2016-09-18]. Dostupné online. (česky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat