Jedenáctiletá střední škola

škola v Česku

Jedenáctiletá střední škola, hovorově též nazývaná jedenáctiletka, byl od roku 1953 druh školy, který poskytoval vyšší všeobecné vzdělání s maturitou a připravoval ke studiu na vysokých školách.

Vysvědčení z jedenáctiletky, 1959

Zřízení jedenáctiletých středních škol editovat

Jedenáctileté střední školy (JSŠ) byly zřizovány na základě zákona 31/1953 Sb. o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon).[1] Současně byla vládním nařízením 32/1953 Sb. zrušena gymnázia a přeměněna na všeobecně vzdělávací školy.

Základní vzdělání bylo zkráceno na osmileté. Podle §4, odst. 2 Školského zákona byly poslední tři roky jedenáctileté střední školy výběrové.

Jedenáctiletá střední škola kladla důraz na vzdělávání v exaktních vědách (matematika, fyzika a chemie). Naopak vzdělávání v cizích jazycích, s výjimkou ruštiny, zůstalo sice povinné, ale nebylo preferováno, oslabena byla i výuka biologie. JSŠ se svou koncepcí spíše blížila reálnému gymnáziu.[2]

Vyučované předměty editovat

Usnesení vlády z 17. 11. 1953 stanovilo učební plán a celkový počet vyučovacích hodin pro 9.-11. třídy jedenáctiletých středních škol takto (počet hodin týdně za tři roky celkem)[p 1]):[2]

 • Mateřský jazyk a literatura 14
 • Jazyk ruský a literatura 12
 • Další živý jazyk 6
 • Dějepis 9
 • Zeměpis 6
 • Psychologie 1
 • Logika 1
 • Matematika 18
 • Fyzika 10
 • Astronomie 1
 • Chemie 8
 • Biologie 4
 • Tělesná výchova 6
 • Rýsování (Technické kreslení) 3
 • Předvojenská výchova (Civilní obrana) 3

V průběhu času a podle jednotlivých škol docházelo k menším odchylkám od tohoto plánu (zavedení praktické výuky). Studium bylo ukončeno maturitní zkouškou.

Ukončení koncepce jedenáctiletého studia editovat

Od roku 1959 byly pokusně zaváděny tzv. dvanáctileté školy. V roce 1960 byl schválen zákon o soustavě výchovy a vzdělání. V rámci účinnosti tohoto zákona byly obnoveny devítileté základní školy. Tříleté výběrové studium se osamostatnilo pod názvem střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ).[3]

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. Vyučovací týden byl šestidenní, vyučovalo se i v sobotu.

Reference editovat

 1. E.právo.cz: Školský zákon ze dne 24. 4. 1953
 2. a b BAUEROVÁ, Kateřina. Vývoj středního všeobecně vzdělávacího školství v Československé republice po II. světové válce v letech 1945 -1989. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Růžena Váňová. s. 18–24. Dostupné online.
 3. Zákony pro lidi.cz: Zákon 186/1960 Sb.

Externí odkazy editovat