Střední všeobecně vzdělávací škola

druh tříleté školy, který po roce 1960 v Československu poskytoval všeobecné vzdělání s maturitou

Střední všeobecně vzdělávací škola, běžně též nazývaná zkratkou SVVŠ, byl od roku 1960 druh tříleté školy, který poskytoval všeobecné vzdělání s maturitou a připravoval především ke studiu na vysokých školách.

Vznik středních všeobecně vzdělávacích škol

editovat

Od roku 1953 do roku 1960 byla podle zákona 31/1953 Sb. zkrácena povinná školní docházka z devíti na osm let. Návazně na to byla zrušena gymnázia a střední všeobecné vzdělání poskytovaly poslední tři ročníky (výběrové) jedenáctileté střední školy (JSŠ).[1]

Tento vzdělávací systém byl zachován sedm let. Od roku 1959 byly pokusně zaváděny tzv. dvanáctileté školy. V roce 1960 byl schválen zákon o soustavě výchovy a vzdělání 186/1960 Sb. V rámci účinnosti tohoto zákona byly obnoveny devítileté základní školy. Tříleté výběrové studium, které navazovalo na devítileté základní vzdělání, se osamostatnilo pod názvem střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ).[2]

Zaměření výuky

editovat

V rámci různých typů středního vzdělání (střední všeobecně vzdělávací škola, odborná učiliště, učňovské školy, střední odborné školy, střední školy pro pracující) mělo docházet k jejich sbližování a k propojování výuky s praxí. Zákon sice uváděl, že jedním z hlavních cílů střední všeobecně vzdělávací školy měla být příprava pro studium na vysoké škole, SVVŠ však měla poskytnout i základy odborného vzdělání (§12 Školského zákona 186/1960 Sb.).[2]

Brzy se tako koncepce ukázala jako příliš náročná a od roku 1964 se snižoval počet hodin věnovaných výrobní praxi. Na jednotlivých školách docházelo k diferenciaci výuky. Postupně se též posilovala role komunistické propagandy (předmět Občanská výchova). Od roku 1965 se SVVŠ dělily na přírodovědné a humanitní, výrobní praxe byla zredukována.[3]

Ukončení koncepce tříletých středních všeobecně vzdělávacích škol

editovat

Zákonem 168/1968 Sb. byla obnovena čtyřletá gymnázia a SVVŠ postupně přeměňovány na tento typ školy.[4] V Praze tak bylo ve školním roce 1968/1969 přeměněno 70 procent SVVŠ na gymnázia.[3]

Reference

editovat
  1. E.právo.cz: Školský zákon ze dne 24. 4. 1953
  2. a b Zákony pro lidi.cz: Zákon 186/1960 Sb.
  3. a b BAUEROVÁ, Kateřina. Vývoj středního všeobecně vzdělávacího školství v Československé republice po II. světové válce v letech 1945 -1989. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Růžena Váňová. s. 18–24. Dostupné online.
  4. Zákony pro lidi: Zákon 168/1968 Sb. (o gymnasiích)

Externí odkazy

editovat