Střední odborná škola

typ střední školy

Střední odborná škola (SOŠ) je druhem střední školy v Česku. Poskytuje především úplné střední odborné vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (maturitní zkouškou). Délka studia činí zpravidla čtyři roky. Absolventi získávají maturitu, resp. maturitní vysvědčení, (3 v ISCED) a jsou kvalifikování předeším pro výkon odborných činností v technicko-hospodářských, ekonomických, zdravotnických, pedagogických a dalších povolání. Pokud maturitní zkoušku nesloží, dokladem o absolvování středního odborného vzdělání je nikoliv maturitní vysvědčení, ale vysvědčení z posledního (čtvrtého) ročníku studia (střední odborné vzdělání bez maturity). Krom toho může SOŠ nabízet též i dvouleté či tříleté studium v oborech vzdělání poskytujících střední odborné vzdělání (bez maturity). V rámci českého vzdělávacího systému tedy složení maturitní zkoušky studentům též umožňuje, krom přechodu do praxe, i pokračování v dalším studiu ve kterékoli oblasti vzdělávání na , či event. i studium na VOŠ.

Související odkazyEditovat

Externí odkazyEditovat