Gymnázium Dr. Karla Polesného

gymnázium v centru města Znojma

Gymnázium Dr. Karla Polesného je gymnázium, které se nachází v moravském městě Znojmě na jižní Moravě.[1]

Gymnázium Dr. Karla Polesného
Informace
Zkratkagymzn
Právní formapříspěvková organizace
ZřizovatelJihomoravský kraj
Datum založení15. listopadu 2001
Počet žákůvíce než 680 (školní rok 2013/2014)
Zaměstnanci
ŘeditelRNDr. Jiří Peroutka
ZástupceMgr. Dana Olejová
RNDr. Milan Dvořák
Poloha
MěstoZnojmo
AdresaKomenského náměstí 945/4, Znojmo, 669 02, Česko
Zeměpisné souřadnice
Map
Identifikátory
IČO49438867 (VR)
REDIZO600015700
Oficiální webwww.gymzn.cz
Obory vzdělání
 • čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium
 • osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium
 • šestileté studium 79-41-K/610 Gymnázium
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Je to veřejná střední škola. Byla založena roku 1919 a prvním ředitelem byl PhDr. Karel Polesný. Tato škola patří k největším ve znojemském okrese. Dopravní dostupnost z okolních obcí odpovídá úrovni dopravní obslužnosti okresního města.[2] Na škole působí 68 stálých pedagogů z toho jsou dva rakouští rodilí mluvčí.[3]

Historie editovat

 
Podobizna prvního ředitele školy
Ohlížíme-li se zpět, tož abychom si zjistili co dovede usilovná a radostná práce a tím abychom probudili zase činorodé síly k novému rozpětí vůle, k nové práci pro nové zítřky našeho národa.
— PhDr. Karel Polesný

Gymnázium bylo založeno roku 1919. Avšak svůj název po prvním řediteli PhDr. Karlu Polesném nese až od roku 1991. Ve stejném roce se gymnázium dohodlo s Rakouskem na zařazení bilingvního vzdělávacího programu. Tato škola se nachází v centru jihomoravského města Znojma a patřila vždy k významným místům společenského i kulturního dění.[4] Tradičně je jedním z míst, kde se koná studentský Majáles. V roce 2020 byla škola rekonstruovaná zpět na svou původní vanilkou barvu.[5]

Typy studia editovat

Jsou zde k dispozici 3 typy studia: čtyřleté, šestileté (dvojjazyčné) a osmileté. Všechny jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Čtyřleté studium editovat

Je určeno pro žáky z 9. ročníků základní školy. Má maximálně dvanáct tříd – x. C, x. D, x. E. Je to všeobecně zaměřené studium s dotací na 31 vyučovacích hodin týdně v každém ročníku. Průměrná naplněnost tříd činí 30 žáků. Od druhého ročníku je možnost vybrat si z celé škály volitelných předmětů jako je latinský jazyk, španělský jazyk, konverzace z jazyka anglického, konverzace z jazyka německého, konverzace z jazyka španělského, deskriptivní geometrie, programování, semináře z dějepisu, zeměpisu, jazyka českého.[2]

Český jazyk a literatura je povinný předmět maturitní zkoušky – písemná i ústní část. Žáci povinně studují anglický jazyk, jehož výuka je realizována ve skupinách dle pokročilosti studentů. Druhý cizí jazyk je volitelný a je to buď jazyk německý, či francouzský a je taktéž vyučován ve skupinách dle pokročilosti. Žáci si na začátku studia zvolí, zda chtějí studovat estetickou výchovu hudební či výtvarnou a v tomto studiu pokračují až do ukončení studia. Tělesná výchova je uskutečňovaná ve skupinách podle pohlaví studentů.[6]

Šestileté studium editovat

 
Tři balvany před školou

Toto dvojjazyčné studium se zaměřením na německý jazyk je určeno pro žáky ze 7. ročníků základních škol. Má šest tříd – x. B. Průměrná naplněnost tříd je 26 studentů. V prvním a v druhém ročníku studia je celkový počet vyučovacích hodin týdně 32, po zbylé ročníky 33 hodin.[7]

V prvních dvou letech si žáci dokončují základní vzdělání a během této doby probíhá intenzivní výuka němčiny v rozsahu 8 a 9 hodin týdně. Maturita z německého jazyka má stejný význam jako státní zkouška z tohoto jazyka.[8] Další čtyři roky probíhá výuka některých předmětů v německém jazyce (matematika, fyzika, zeměpis, dějepis, základy společenských věd). Také jako na čtyřletém studiu je zde nabízena řada volitelných předmětů. Toto studium je zaměřené nejen na němčinu, ale také na ostatní jazyky – v každém ročníku jsou 4 hodiny angličtiny týdně. Maturitní zkouška se koná povinně z českého jazyka (ústní a písemná), německého jazyka (ústní a písemná), matematiky (písemná v němčině), a ze dvou volitelných předmětů (ústní a písemná), z nichž minimálně jeden musí být vyučován v němčině (je možno si vybrat i ústní zkoušení z matematiky).[2]

Osmileté studium editovat

Od školního roku 1996/1997 byla opakovaně otevřena tato forma studia pro nadané žáky z pátých ročníku základních škol. Má osm tříd – x. A. Průměrná naplněnost tříd činí 28 studentů. Počet hodin týdně u nižšího stupně studia činí 30 až 31 vyučovacích hodin týdně.[9] Žáci si mohou vybrat ze dvou cizích jazyků. Ten, který si zvolí jako hlavní, bude mít hodinovou dotaci 3 hodiny týdně, vedlejší jazyk 2 hodiny týdně. Součástí vzdělávacího obsahu je i oblast Člověk a zdraví.[2]

Vybavení školy editovat

 
Schodiště uvnitř budovy
 
Detail studovny ve školní knihovně (školní rok 2018/2019)

Všechny podmínky školy jsou na průměrné úrovni. Pracovní prostředí je v souladu se všemi normami.[10]

Pro výuku odborných předmětů slouží učebny chemie, fyziky, biologie, výpočetní techniky, cizích jazyků, hudební výchovy a laboratoře chemie, fyziky a biologie. Tyto učebny jsou samozřejmě vybaveny didaktickou technikou. Kmenové třídy jsou vybaveny běžným školním nábytkem a základními didaktickými pomůckami.

Výuka tělesné výchovy se realizuje ve dvou tělocvičnách a jedné posilovně, které se nachází v suterénu školy. Žáci mají k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Ty jsou napojeny na internet a fungují i v odpoledních hodinách a umožňují žákům jejich samostatnou přípravu na vyučování.[11]

Také je vybudována studovna pro studenty, kde mají možnost relaxace nebo sebevzdělání a taktéž v těchto prostorách sídlí redakce školního časopisu, který se nazývá Gympl Times a vychází měsíčně.[12] Studovna zároveň slouží jako zasedací místnost školního parlamentu.

Přijímací řízení editovat

 
Cedule omezující pohyb žáků po chodbách v době přijímacích zkoušek
 
Schodiště vedoucí do podkroví školy

Čtyřleté studium editovat

Pokud se přijímací zkouška koná, tak je uskutečněna formou testu, zjišťované vědomosti a dovednosti nepřesahují vzdělávací plán RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní školy). Při přijímacích zkouškách se klade velký důraz na obecné studijní předpoklady uchazeče. Veškerá kritéria pro přijetí ke studiu jsou upřesňována a zveřejňována na oficiálních stránkách školy, vždy do konce ledna daného roku.[13]

Hledí se zejména na tyto kritéria:

 • písemný test studijních předpokladů
 • výsledky předchozího základního vzdělání
 • další skutečnosti jako jsou soutěže, olympiády atd.

Šestileté studium editovat

Přijímací zkouška (pokud se koná) je stejná jako u čtyřletého studia a přihlíží se podle stejných kritérií. Přijímací řízení při přestupu na vyšší stupeň gymnázia se nekoná, protože žáci na konci nižšího stupně podstupují jednotnou zkoušku z německého jazyka, která vychází z jejich dosavadního studia.[14]

Osmileté studium editovat

Také zde se koná přijímací zkouška písemná a je obdobná jako na čtyřletém studiu a na žáky jsou kladena obdobná kritéria. Přijímací řízení do vyššího stupně gymnázia vychází z výsledků předchozího vzdělání.[15]

Pedagogičtí pracovníci editovat

Ředitelé editovat

 
Posluchárna chemie

Od založení školy roku 1919 se na postu ředitele školy vystřídalo hned 11 mužů. Prvním ředitelem byl PhDr. Karel Polesný a stávající ředitel je RNDr. Jiří Peroutka, kterému začal ředitelský úřad roku 1998.[16]

Jméno Od Do
PhDr. Karel Polesný 1919 1939
Karel Radocha 1945 1948
Ladislav Novák 1948 1953
Oldřich Lohniský 1953 1969
Miloš Cibulka 1969 1970
Jaroslav Duchoň 1970 1973
Svatopluk Kokrhel 1973 1986
Mgr. Jaroslav Mucha 1986 1990
Mgr. Josef Molín 1990 1997
Ing. František Jeleček 1997 1998
RNDr. Jiří Peroutka 1998 ?

Předmětová komise editovat

 
Terasa školy

Předmětovou komisi pro školní rok 2017/2018 tvoří[17]:

 • Český jazyk – předseda: Mgr. Dana Olejová
 • Anglický jazyk – předseda: Mgr. Petr Novotný
 • Německý jazyk – předseda: Mgr. Mgr. Jiří Padalík
 • Dějepis – předseda: Mgr. Ladislava Rivolová
 • Základy společenských věd – předseda: Mgr. Zdeňka Šobová
 • Zeměpis – předseda: Mgr. Marcela Mittnerová
 • Matematika – předseda: Mgr. Daniel Nechvátal
 • Fyzika – předseda: Mgr. Miroslav Seménka
 • Chemie – předseda: Ing. Eva Štruncová
 • Biologie – předseda: Mgr. Monika Jurášková
 • Informatika a výpočetní technika – předseda: Ing. Luboš Langer
 • Estetická výchova – předseda: Mgr. Dana Štimplová
 • Tělesná výchova – předseda: Mgr. Miroslava Kubíčková

Jídelna editovat

Stravování studentů editovat

Pro studenty je zajištěno stravování v budově školy. Jídelna, která sestává ze dvou místností, se nachází v suterénu školy a je plně vybavena a má také dostatečnou kapacitu. Student svůj oběd uskutečňuje po vyučování, v případě odpoledního vyučování je studentům poskytnuta volná hodina, během niž mohou oběd uskutečnit. Studenti též obědvají během přestávek mezi dvěma vyučovacími hodinami, za což jsou neprávem kritizováni.[zdroj?] V místnosti jídelny je zajištěn dozor vyučujícího z důvodu plynulého výdeje jídel. Studenti mají možnost výběru ze dvou jídel. Jídlo určené číslem 1 je většinou masité jídlo. Jídlo číslo 2 je většinou bezmasé jídlo. Polévku si každý student může nabrat sám z předem určených nádob a nápoje jsou zajištěny v podobě sirupů, čajů či mléka. Je zde možnost návštěv cizích strávníků. Cena oběda pro studenty činí 23 .[18][19]

Stravování veřejnosti editovat

Od roku 2018 škola nabízí možnost stravování široké veřejnosti ve školní jídelně. Podle vyjádření školy se jedná o možnost levného a kvalitního stravování. Výdej obědů pro veřejnost probíhá v době od 11:30 do 14:15. Opět je možný výběr ze dvou jídel. Dále oběd obsahuje polévku, nápoj a podle situace i ovoce. Stravování veřejnosti probíhá v místnosti školní jídelny, eventuální je i odběr obědů do jídlonosičů. Cena obědů pro veřejnost činí 55 . Platba je možná bezhotovostně inkasem. K výběru oběda slouží školní webové stránky.[20]

Školní akce editovat

 
Nástěnka divadel na květen 2018

Tato škola pořádá během roku různé akce:

V červnu obvykle jezdí třídy na různé jednodenní exkurze.

Divadla editovat

Během celého školního roku je možno, díky profesorce českého jazyka Ladislavě Rivolové, každý měsíc jet na divadelní představení či muzikál do Městského divadla Brno. Na škole se také pořádají besedy s herci tohoto divadla.[23]

Zhlédnuté inscenace (výběr) editovat

 • Evangelium o MariiMěstské divadlo Brno[24]
 • Horečka sobotní noci – Městské divadlo Brno[25]
 • Jarní muzikálový koncert Aleše Slaniny a jeho hostů 2018Městské divadlo Znojmo[26]
 • Monty Python's Spamalot – Městské divadlo Brno[27]
 • Ostrov pokladů – Městské divadlo Brno[28]
 • Představ si – Městské divadlo Brno[29]
 • Sněhurka a sedm trpaslíků – Městské divadlo Brno[30]

Studentský parlament editovat

Každá třída má právo mít v tomto parlamentu jednoho poslance. Tento poslanec má právo získat všechny potřebné podklady pro výkon jeho mandátu. Cíl tohoto parlamentu je všestranná podpora vzdělávací, výchovné a zájmové činnosti.[31] Orgány parlamentu jsou předseda, 1. místopředseda a místopředseda. Funkcionáři parlamentů se volí na jeden rok a to většinovým systémem.[32]

Školská rada editovat

Školská rada se skládá z devíti osob: předsedy (k červnu 2017 Daniel Nechvátal), místopředsedy a dalších sedmi členů. Schází se podle potřeby nejméně však dvakrát za rok. Usnáší nadpoloviční většinou při schvalování výroční zprávy, školního řádu a pravidel hodnocení výsledků žáků. Má povinnost informovat alespoň jednou ročně zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky o své činnosti za uplynulé období.[33][34]

Partnerské školy a instituce editovat

 • Ministerstvo školství Rakouské republiky – spolupráce na projektu bilingvního vzdělávání
 • Gymnázium Horn (Rakousko) – studentské jazykové výměny, workshopy
 • Gymnázium Hollabrunn (Rakousko) – studentské jazykové výměny, workshopy
 • Gymnázium Graz (Rakousko) – studentské jazykové výměny, workshopy
 • Gymnázium Wien (Rakousko) – studentské jazykové výměny, workshopy
 • Základní škola v Drosendorfu (Rakousko) – výměnný týdenní jazykový pobyt
 • Gymnázium Trento (Itálie) – výměnný týdenní jazykově-poznávací zájezd
 • Gymnázium Solothurn (Švýcarsko) – výměnný týdenní jazykově-poznávací zájezd
 • Gymnázium Harderwijk (Nizozemsko) – výměnný týdenní jazykově-poznávací zájezd
 • Gymnázium Geislingen (Německo) – výměnný jazykově-poznávací pobyt[35]

Klasifikace editovat

Na této škole je běžná klasifikace známkami. Přičemž prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:

 • 1 – výborný
 • 2 – chvalitebný
 • 3 – dobrý
 • 4 – dostatečný
 • 5 – nedostatečný

Žádné jiné stupně, kromě těchto uvedených není možno používat. Je také možno, po konzultaci používat při klasifikaci bodový systém, avšak vyučující je povinen tuto skutečnost oznámí studentům na začátku klasifikačního období. Na začátku klasifikačního období učitel sdělí žákům kritéria pro stanovení klasifikace v daném předmětu. Kontrolní písemné práce musí učitel rozvrhnout rovnoměrně do celého školního roku tak, aby nedocházelo k nadměrnému hromadění písemných prací v určitých obdobích. Písemné práce je nutno archivovat do konce daného školního roku.[36]

O své klasifikaci jsou žáci informováni na webových stránkách školy[37]. Je nutno znát svůj login a heslo. Samostatně se mohou přihlašovat studenti, zákonní zástupci i učitelé.[38]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. http://www.stredniskoly.cz/skola/600015700.html
 2. a b c d Školní vzdělávací program str. 4. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 3. O škole
 4. Školní vzdělávací program čtyřletého studia str. 6[nedostupný zdroj]
 5. Gympl Times, číslo 5/09-10, duben, ročník 10.
 6. Školní vzdělávací program čtyřletého studia str. 16 a 17[nedostupný zdroj]
 7. Školní vzdělávací program šestiletého studia str. 13. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-12-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 8. http://www.gymzn.cz/index.php?tc=zaklinfo/typyst.php&submenu=20
 9. Školní vzdělávací program osmiletého studia str. 4 a 15. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 10. Školní vzdělávací program str. 5 první odstavec. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 11. Školní vzdělávací program str. 5. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 12. Školní vzdělávací program čtyřletého studia str. 8[nedostupný zdroj]
 13. Školní vzdělávací program čtyřletého studia str. 9[nedostupný zdroj]
 14. Školní vzdělávací program šestiletého studia str. 7. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-12-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 15. Školní vzdělávací program osmiletého studia str. 8. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 16. Seznam ředitelů školy od roku 1919 na oficiálních stránkách školy
 17. Předmětová komise na oficiálních stránkách školy
 18. Jídelníček školy na oficiálních stránkách školy
 19. Archivovaná kopie. www.portalznojmo.cz [online]. [cit. 2010-12-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-10. 
 20. Stravování veřejnosti ve školní jídelně (školní web)
 21. http://www.gymzn.cz/index.php?tc=rs/clanek.php&rs_kod=788
 22. a b http://www.gymzn.cz/index.php?tc=rs/clanek.php&rs_kod=789
 23. Brněnští herci přijeli za studenty gymnázia. Znojemsko [online]. 2011-6-14 [cit. 2012-05-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-06. 
 24. VIDA + Evangelium o Marii (školní web)
 25. Nejprve Technika, poté Horečka (školní web)
 26. Brněnská divadelní reprezentace ve znojemské kapličce (školní web)
 27. Nekonečný příběh buňky aneb 1.D v Biskopu (školní web)
 28. Piráti, -ismy, gotika... jde to vůbec dohromady? (školní web)
 29. Představ si... (školní web)
 30. Prima poprvé spolu v divadle (školní web)
 31. Stanovy a jednací řád studentského parlamentů str. 3. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-05-20. 
 32. Stanovy a jednací řád studentského parlamentů str. 4. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-05-20. 
 33. Složení školské rady na oficiálních stránkách školy
 34. Jednací řád školské rady na oficiálních stránkách školy
 35. Školní vzdělávací program čtyřletého studia str. 6 a 7[nedostupný zdroj]
 36. Klasifikační řád str. 1 a 2. www.gymzn.cz [online]. [cit. 2010-12-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 37. Oficiální stránky Gymnázia Dr. Karla Polesného
 38. Jak se přihlásit (na oficiálních stránkách)

Externí odkazy editovat