Otevřít hlavní menu
Polská třída ze 1. poloviny 20. století (skansen vesnice v Maurzycích)

Polské školství má v současnosti následující typy škol:

 • szkoła podstawowa [škoua podstavova], v překladu základní škola – trvá šest let a děti do ní začínají chodit v sedmi letech, odpovídá přibližně prvnímu stupni české základní školy čili obecné škole
 • gimnazjum [gimnazjum] trvá tři roky a odpovídá přibližně druhému stupni české základní školy, nikoli českému gymnáziu
 • szkoła ponadgimnazjalna [škoua ponadgimazjalna], szkoła średnia [škoua šredňa] tj. "nadgymnaziální škola" čili střední škola, která trvá tři roky
  • liceum ogólnokształcące [liceum ogulnokštauconce], tj. "všeobecně vzdělávací lyceum" trvá tři roky a odpovídá českému gymnáziu
  • liceum profilowane odpovídá českým gymnáziím zaměřeným na konkrétní obor (výpočetní technika, jazyky) či středním odborným školám, např. ekonomickým, obchodním, výtvarným
  • technikum [techňikum] je zhruba střední průmyslová škola
  • zasadnicza szkoła zawodowa [zasadňiča škoua zavodova] – střední učňovská (integrovaná) škola, učiliště
 • uczelnia wyższa [učelňa vyšša], též wyższa szkoła, uniwesytet [uňiversytet], tedy vysoká škola, univerzita