Gymnázium Kadaň

gymnázium v Česku

Gymnázium Kadaň je čtyřleté a osmileté gymnázium s možností specializace na přírodovědný nebo humanitní směr po 2. ročníku studia. Sídlí v Kadani v ulici 5. května. Heslem školy je Consultum bene iuventae est (Mládí v dobrých rukou). Pod stejným názvem je veden i Školní vzdělávací program. Od roku 2018 se škola stala 7. fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity J. Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Gymnázium Kadaň
Logo školy
Gymnázium Kadaň pano.jpg
Právní formapříspěvková organizace
ZřizovatelÚstecký kraj
Datum založení1803
IČO61342751
REDIZO600010295
ŘeditelMgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
ZástupceMgr. Alena Marková
Adresa5. května 620, Kadaň, 432 01, Česko
Zeměpisné souřadnice
Počet žáků320
Oficiální webwww.gymka.cz
Obory vzdělávání
 • Gymnázium čtyřleté
 • Gymnázium osmileté
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ÚvodEditovat

Kadaňské gymnázium je 5. nejstarší střední školou Ústeckého kraje a celého českého severozápadu. Navazuje na bohatou tradici městské latinské školy v Kadani, která již ve středověku byla předním školským ústavem, vyhledávaným studenty z Čech i okolních zemí. Zároveň se hlásí k odkazu humanistické akademie, vedené na hradě Hasištejně u Kadaně vzdělaným aristokratem Bohuslavem Hasištejnským z Lobkowicz († 1510). Je také nástupcem gymnázia v Doupově, zřízeného již roku 1767, neboť u zrodu gymnaziálního ústavu v Kadani stáli právě doupovští piaristé. Od svého založení v roce 1803 představovalo kadaňské gymnázium (Gymnasium Caadanense) klíčovou vzdělávací a kulturní instituci rozsáhlé oblasti Kadaňska, kterou navštěvovali studenti nejen z Kadaně, ale též z Vejprt, Přísečnice, Kovářské, Perštejna, Klášterce nad Ohří, Radonic, Vilémova, Mašťova či Doupova. Gymnázium významně přispívalo k vytváření kadaňských městských a regionálních elit, zdejší absolventi mířili na důležité středoevropské univerzity v Praze, Vídni, Innsbrucku, Mnichově, Lipsku a Berlíně.

VybaveníEditovat

 
Budova gymnázia

Výuka probíhá v 16 kmenových učebnách. Na konci roku 2018 má škola komplexně modernizovaných 6 učeben (biologie, multimediální, kmenová třída, chemie, fyziky a výpočetní techniky) 2 laboratoře (chemie a fyziky), 2 kabinety, 1 sklad chemického materiálu a multifunkční moderní prostor sloužící pro studium, odpočinek, setkávání a společenské akce. Učebny jsou vybavené novým nábytkem a multimediální technikou s prostorovým ozvučením, interaktivní tabulí, dataprojektorem, zatemněním. Dalších 10 učeben, 5 kabinetů, tělocvična a kancelář prošlo částečnou rekonstrukcí. Pět učeben je akusticky upravených pro výuku jazyků. K výuce výpočetní techniky se využívají dvě učebny s 15 počítači s Windows, 30 tablety s Android a mobilní učebnou založenou na AirPad 2. Pro výuku tělesné výchovy a sportovní kroužky jsou určeny dvě tělocvičny. Ve větší z nich je horolezecká stěna, menší je doplněna posilovnou. Různé akce, soutěže, shromáždění a setkání se soustřeďují v aule, která zároveň slouží jako knihovna a studovna.

 
Aula po rekonstrukci

Součástí vybavení gymnázia je automatická meteorologická stanice, která průběžně zobrazuje data na webové stránce školy.

HistorieEditovat

Historie Gymnázia v Kadani začala už v roce 1803, kdy byla založena piaristická kolej. 24. října roku 1803 bylo zahájeno vyučování na šestitřídním gymnáziu. Školu navštěvovalo celkem 99 studentů. Ale teprve 26. února roku 1804 bylo z radnice městské veřejnosti oznámeno zřízení Gymnázia v Kadani.

Gymnázium sídlilo v budově dnešního Okresního archivu v Kadani, dříve budova minoritského kláštera, ta byla v květnu 1788 zničena požárem. Kadaňští měšťané měli zájem, aby se budova opravila, předala zpět příslušníkům řádu a aby v této budově bylo zřízeno gymnázium.

Kronika uvádí jména 21 členů městského zastupitelstva, kteří nejen svým souhlasem, ale i vydanými finančními a věcnými příspěvky umožnily zřízení gymnázia. Bylo zahájeno jednání s rektorem piaristického gymnázia v Doupově, páterem Hieronymem Ultschem, který získal pro návrh založit v Kadani gymnázium řízené piaristickými mnichy souhlas nejen provinciála řádu Franze Frize, ale i řádové kapituly v Litomyšli. Po otevření školy se stal páter Ultsch jejím prvním ředitelem.

V roce 1811 kronika zaznamenává velký požár města, který postihl i budovu gymnázia, které do této doby prosperovalo. Přidaly se ještě další nepříznivé okolnosti, snížení hodnoty dotačního fondu, narůstající drahota, a tak bylo v roce 1823 gymnázium zrušeno. Oficiálně bylo zrušeno již císařským výnosem z 22. října 1822. Ale ještě konce srpna 1823 složili studenti poslední závěrečné zkoušky, 9. listopadu byli odvoláni řádoví profesoři z Kadaně a první kadaňské gymnázium zaniklo.

Členové kadaňského zastupitelstva nikdy neopustili myšlenku obnovit školu vyššího typu, a tak v roce 1853 byla ve městě zřízena nižší reálná škola a připravovaly se podmínky pro zřízení úplného vyššího gymnázia, výuka probíhala v provizorních prostorách. 14. února 1872 byla zahájena výstavba gymnaziální budovy a již 4. října 1873 byla slavnostně vysvěcena a otevřena. Budova sloužila k účelům gymnaziální výuky do záři roku 1951.

Od roku 1891 neslo Gymnázium v Kadani název státní gymnázium a v této podobě fungovalo až do roku 1939, kdy v důsledku odtržení Sudet se změnilo na vyšší školu pro chlapce. Státní gymnázium bylo školou německou, čeští studenti v něm byli zapsáni velmi zřídka. Existence tohoto ústavu skončila v roce 1945. V roce 1947 započala historie českého gymnázia. Prvním ředitelem byl Václav Vilímek. Státním reálné gymnázium v Kadani fungovalo v letech 1947–1951. V roce 1951 bylo Gymnázium v Kadani zrušeno a místo něho byla zřízena průmyslová škola.

V roce 1953 podle nové školské reformy dochází ke zřizování jedenáctiletých středních škol. Prvním ředitelem jedenáctileté střední školy se stal Václav Lemberg. Škola sídlila v budově dnešního gymnázia. V roce 1959 se škola přestěhovala do budovy dnešní Základní školy Rudolfa Koblice. V roce 1960 se jedenáctiletá škola změnila na všeobecně vzdělávací školu – dvanáctiletku, která měla devět ročníků ZŠ a tři ročníky střední všeobecně vzdělávací školy. V roce 1964 došlo k oddělení ročníku střední všeobecně vzdělávací školy od základní školy a vytvořila se tak samostatná SVVŠ. Novým ředitelem byl Josef Pavlík. V roce 1968 vzniká čtyřleté gymnázium s větví přírodovědnou a humanitní. V roce 1972 vycházejí první maturanti čtyřletého gymnázia. Od roku 1978 sídlí gymnázium v dnešní budově – tj. ulice 5. května 620. Od roku 1990 bylo povoleno ministerstvem zřizování sedmiletých a osmiletých gymnázií, i Gymnázium Kadaň tento projekt realizovalo. Ve školním roce 1990/91 vznikly dvě třídy sedmiletého gymnázia a ve školním roce 1996/97 končili první maturanti víceletého gymnázia. První studenti osmiletého gymnázia maturovali ve školním roce 2002/2003.

V roce 2018 Gymnázium oslavilo 215 let od svého vzniku.

Sídla Gymnázia v Kadani
 
Sídlo Gymnázia v Kadani v letech 1803–1823 (dnes Státní archiv v Kadani)
 
Budova Gymnázia v Kadani do roku 1951 (dnes SPŠS a OA Kadaň)
 
Budova Gymnázia v Kadani z počátku 20. století
 
Budova Gymnázia v Kadani (1957–1978) (dnes ZŠ Rudolfa Koblice v Kadani)
 
Budova Gymnázia v Kadani
1803–1823 1871–1951 1953–1959 1959–1978 1978–současnost

AktivityEditovat

 
Nakladatelství Gymnázium Kadaň

Vydávání knihEditovat

Od roku 2013 má Gymnázium v Kadani své nakladatelství, které využívá pro vydávání publikací věnující se pedagogicko-výzkumným tématům učitelů, absolventů a studentů.

V roce 2016 se podařilo studentům kadaňského gymnázia, Jakubu Fialovi a Ondřeji Kočanovi, uspět v soutěži Středoškolská odborná činnost se svým návrhem inovativní učebnice angličtiny. Tu později vydali v gymnaziálním nakladatelství pod názvem Improve Yourself a sklízí s ní další úspěchy.[1][2][3][4] Třeba i na Rádiu Wave[5], DVTV[6] či v České televizi[7], a ve svém úsilí ani po třech letech nepolevují.[8]

Moderní technologie ve výuceEditovat

Dne 7. listopadu 2013 započal na Gymnáziu Kadaň pilotní projekt FlexiBook 1:1. Jeho cílem bylo vyzkoušet výuku v plně digitalizovaném formátu na druhém stupni české vzdělávací soustavy, kdy výuka s interaktivní učebnicí v iPadu plně nahradila tištěnou učebnici. Cílem projektu bylo také zjistit i osobní názory profesorů i studentů na rozdíly výuky s papírovou a elektronickou učebnicí.

Zahraniční projektyEditovat

Gymnázium Kadaň se v září 2011 na 2 roky zapojilo do programu COMENIUS Partnerství škol s projektem Student Climate Research Campaign (SCRC). Jde o projekt založený na spolupráci 12 škol z 9 evropských států v oblasti měření kvality klimatu.

Dalším projektem byl Be SUstainable to SUstain the WORLD', který se zaměřoval na oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, tak zároveň do poznávání jiných kultur a zvyšování jazykových dovedností.

Nejstarším výměnným pobytem (od roku 1995) jsou každoroční akce s gymnáziem ve Weissenburgu.

Tradiční setkávání našich a německých studentů z Evangelického gymnázia v Annaberg-Buchholz se v posledních letech rozrostlo o kulturně-vzdělávací aktivity a intenzivní regionální spolupráci.

V roce 2016, 2017 i 2018 se studenti gymnázia účastní výměnného pobytu s nizozemskou školou Isendoorn College v Zutphenu. Projekt obvykle zahrnuje týdenní pobyt v Nizozemsku a týdenní návštěvu holandských studentů v Kadani.

Ekologicky zaměřené aktivityEditovat

Gymnázium v Kadani se dlouhodobě věnuje problematice udržitelného rozvoje, ekologii a environmentální výchově. V rámci tohoto zaměření se škola zapojuje do množství projektu a aktivit, které pomáhají vychovávat nové generace k odpovědnému přístupu k životu. Za své působení škola získala mnoho ocenění (v roce 2012 např. 2. místo v prestižní soutěži E.ON Energy GLOBE Award ČR) a v roce 2012 obdržela PaedDr. Hana Kožíšková prestižní cenu Veroniky Svobodové za přínos v rozvoji ekologické výchovy v Ústeckém kraji.

V rámci programu Globe se od roku 1998 na škole provádí meteorologická, hydrologická, pedologická, biometrická a fenologická pozorování okolí školy. Výsledky zasílají studenti do NASA, kde jsou využívány pro vyhodnocování satelitních snímků povrchu Země. Na škole je zapojeno cca 70 studentů a 3 profesoři.

Mini GLOBE Games je terénní soutěž s ekologickou tematikou pro tříčlenná družstva žáků základních škol a víceletých gymnázií v okrese Chomutov. Studenti Gymnázia Kadaň každoročně celý projekt vymýšlejí, připravují a realizují, tím získají cenné odborné a organizační dovednosti využitelné v dalším studiu a životě.

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní vzdělávací program, kde studenti a profesoři aktivně spolupracují od roku 2009. Program vede tzv. Ekotým, který připravuje a vyhodnocuje návrhy na činnosti ostatních studentů a pracovníků školy, které vedou k lepšímu porozumění a informovanosti ohledně ekologických témat. V České republice zajišťuje program Sdružení TEREZA Praha.

Projekt Světová škola organizují neziskové organizace Člověk v tísni a ADRA. Gymnázium Kadaň je škola, která se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a vede své studenty k tomu, aby se zajímali o život v rozvojových zemích. Uskutečňuje zajímavé projekty, jejichž pomocí upozorňuje na různé globální problémy. Za svou práci byli učitelé, ale zejména studenti, oceněni, a získali titul Světová škola.

Škola se zapojuje i do úklidových akcí ve městě – například Ukliďme Česko[9]. Žáci pravidelně uklízí okolí kostela Svatého Vavřince v Želině či Krušné hory.

Významné osobnosti Gymnázia v KadaniEditovat

Současné osobnostiEditovat

 • Miroslava Kopicová – (1951) česká politička,  ředitelka Národního vzdělávacího fondu, v letech 2009–2010 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
 • Zdeněk Kožíšek, CSc. – fyzik, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Vojtěch Kraus – (1944) gymnaziální profesor a malíř
 • Pavel Lev – (1954) grafický designer, spoluzakladatel Studia Najbrt
 • Petr Hlaváček – (1974) historik kulturních a náboženských dějin středověku a raného novověku
 • Lucie Chvojková – (1975) novinářka, cestovatelka, podnikatelka, tlumočnice
 • Petra Martišková – (1977) redaktorka, spisovatelka
 • Lucie Husárová – novinářka
 • Vratislav Hůrka - (1947) fotograf a kameraman

Ředitelé Gymnázia v KadaniEditovat

Ředitelé Gymnázia v Kadani 1803 – 1823

Pořadí Představitel Období působení
1 Hieronymus Ultsch 1803–1809
2 Adauct Winarsch 1809–1813
3 Octavian Hanl 1813–1814
4 Philibert Fritsch 1814–1823

Ředitelé Gymnázia v Kadani 1853 – 1947

Pořadí Představitel Období působení
1 Dr. Johann Reich 1853 – 1859
2 Joseph Wollmann 1859 –
3 Franz Maln ? 1873
4 Josef Loos
5 Moritz Plahl 1877–1892
6 Ludwig Appel 1892–
7 Alexander Tragl –1920
8 Oskar Wolfgramm 1920–1930
9 Adolf Kutschera 1930–1931
10 Karl Gröschl 1931–1937
11 Michael Kleinbruckner 1937–1945

Ředitelé Gymnázia v Kadani od roku 1947

PhDr. Václav Vilímek Václav Lemberg Josef Pavlík Josef Kožíšek Václav Vavřík Jaroslav Podolák PaedDr. Hana Kožíšková Mgr. Petr Koritina

(pověřený řízením)

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
1947–1951 1955–1965 1965–1970 1970–1986 1986–1990 1990–1996 1996–2011 2011–2012 2012–
 
Ředitel Gymnázia v Kadani 1955 – 1965
 
Ředitel Gymnázia v Kadani 1965 – 1970
 
Ředitel Gymnázia v Kadani 1970 - 1986
 
Ředitel Gymnázia v Kadani 1986 – 1990
 
Ředitel Gymnázia v Kadani 1990 – 1996
 
Ředitelka Gymnázia v Kadani 1996 – 2011
 
Ředitel Gymnázia v Kadani 2012 –

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Dobré ráno: Východ. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-16]. Dostupné online. 
 2. Studentům se nelíbila učebnice anglického jazyka, tak napsali vlastní - regiony.impuls.cz. iRegiony – Rádio Impuls [online]. 2016-09-19 [cit. 2019-02-16]. Dostupné online. 
 3. UHLÍK, Miroslav. SkvěléZprávy [online]. 2017-06-01 [cit. 2019-02-16]. Dostupné online. 
 4. Revoluční učebnice angličtiny pracuje s chytrými telefony a QR kódy. Napsali ji sami studenti. Aktuálně.cz [online]. 2016-09-26 [cit. 2019-02-16]. Dostupné online. 
 5. „I sami učitelé jsou proti změnám,“ říkají studenti a autoři nových učebnic. Radio Wave [online]. 2017-06-28 [cit. 2019-02-16]. Dostupné online. 
 6. Naše učebnice angličtiny je nejlepší, jinou nepotřebujete. Napsali jsme ji z nudy, říkají studenti. Aktuálně.cz | Video - Jen to, co musíte vidět [online]. 2016-10-14 [cit. 2019-02-16]. Dostupné online. 
 7. Dobré ráno: Východ. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-16]. Dostupné online. 
 8. ŠEBESTOVÁ, Miroslava. Píše nám to, říkají mladí autoři. Vydali další učebnici angličtiny. chomutovsky.denik.cz. 2018-06-13. Dostupné online [cit. 2019-02-16]. 
 9. Gymnázium Kadaň » Ukliďme Česko: GymKa. www.gymnazium-kadan.cz [online]. [cit. 2018-10-04]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat

 •   Obrázky, zvuky či videa k tématu Gymnázium Kadaň na Wikimedia Commons
 • Oficiální stránky
 • HLAVÁČEK, Petr. PhDr., Ph.D. [online]. Gymnázium Kadaň: Gymnázium Kadaň, 2012-10-22, rev. 2013-03-06 [cit. 2013-03-13]. Dostupné online. 
 • HLAVÁČEK, Petr. PhDr., Ph.D. [online]. Gymnázium Kadaň: Gymnázium Kadaň, 2012-10-15, rev. 2012-10-15 [cit. 2013-03-13]. Dostupné online. 
 • Český rozhlas: Český rozhlas [cit. 2020-10-30]. Dostupné online. 
 • Gymnázium Kadaň: Gymnázium Kadaň [cit. 2020-10-29]. Dostupné online. 
 • Člověk v tísni, o.p.s.: Člověk v tísni, o.p.s., 2013-01-15 [cit. 2020-10-29]. Dostupné online. 
 • VRÁNA, Pavel. Ing. [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010-01-16 [cit. 2013-08-30]. Dostupné online. 
 • Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018-10-31 [cit. 2020-10-29]. Dostupné online.