ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více než padesáti lety a dnes má zastoupení ve 130 zemích světa.[1] Její činnost tvoří jak pomoc při mimořádných událostech (živelní pohromy, válečné konflikty apod.), tak realizace dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. Svou pomoc poskytuje všem, kteří ji potřebují, bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.[2][3]

ADRA
Crianças na escola ADRA em Itanhaém.jpg
Zakladatel Adventisté sedmého dne
Vznik 1986
Sídlo Silver Spring, Spojené státy americké
Ocenění DZI Seal-of-Approval
Oficiální web www.adra.org
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

V České republice ADRA působí od roku 1992.[1] Do roku 2013 byla ADRA občanským sdružením. V souvislosti se změnou občanského zákoníku je nyní obecně prospěšnou společností. ADRA, o.p.s., patří v současné době k největším organizacím v ČR poskytujícím humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí.[1] Vedle ADRA, o.p.s., funguje také Nadace ADRA.

Nadace ADRAEditovat

Nadace ADRA – Adventistická nadace pro pomoc a rozvoj je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování životní úrovně a zdraví obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, zejména v těch rozvojových.[4] Nadace ADRA úzce spolupracuje s ADRA, o.p.s. Zaměřuje na pomoc potřebným jak v ČR, tak po celém světě. Spravuje a rozděluje nadační jmění (jak formou grantového řízení, tak individuálních žádostí), vyhlašuje veřejné sbírky a poskytuje pomoc jednotlivcům, rodinám či skupinám v ČR, kteří se ocitli v mimořádné krizové situaci. Od roku 2006 Nadace ADRA také spolu s televizí NOVA každoročně vyhlašuje rámci projektu Hrdinové mezi námi Cenu Michala Velíška za hrdinství v běžném životě, projevené poskytnutím účinné pomoci člověku v nouzi, jejímž hlavním cílem je vést lidi k odvaze a touze pomáhat.[2][5]

Nadace ADRA je členem Fóra dárců. Podporuje domácí hospicovou péči a zprostředkovává psychosociální pomoc při mimořádných událostech.[6]

Obecně prospěšná společnost ADRA a její činnostEditovat

ADRA, o.p.s., se zaměřuje na čtyři základní témata:[2]

 • dobrovolnictví: pravidelné dobrovolnictví a komunitní intervenční psychosociální týmy
 • rozvojové vzdělávání: program Opravdový svět
 • pomoc při mimořádných událostech v České republice
 • humanitární pomoc a rozvojové projekty v zahraničí

DobrovolnictvíEditovat

V České republice ADRA provozuje 14 dobrovolnických center,[2] která koordinují dobrovolníky ve 50 obcích ČR. V roce 2015 koordinovala činnost 1832 pravidelných dobrovolníků, což činí přibližně 10 % všech dobrovolníků v ČR. Dobrovolnické programy jsou organizovány v zařízeních pracujících s dětmi, mládeží, seniory či zdravotně postiženými. Dobrovolník působí jako společník jejich pacientů či uživatelů a pomáhá s náplní volného času.

KIP týmyEditovat

Komunitní intervenční a psychosociální týmy mají za úkol poskytovat okamžitou pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí. Jde většinou o psychology a sociální pracovníky. Jejich práce je koordinována s prací složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Rozvojové vzděláváníEditovat

Opravdový svět: globální vzdělávání školámEditovat

Cílem programu rozvojového vzdělávání Opravdový svět je informovat děti, žáky, studenty a učitele v České republice o globálních tématech, jako je chudoba, udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, migrace atp.

Pomoc při mimořádných událostech v České republiceEditovat

ADRA je největším koordinátorem pomoci v případě povodní a jiných živelních katastrof v ČR. V postižených oblastech dobrovolníci pomáhají při zvládání následků živelních pohrom a distribuují humanitární pomoc.

Po povodních v létě 2013, které zasáhly takřka celé území Čech, rozdělila ADRA přes 18 mil. Kč ve finanční i hmotné pomoci. Dále se soustředila na koordinaci dobrovolníků a logistiku potřebné materiální pomoci.

Humanitární pomoc a rozvojové projekty v zahraničíEditovat

Prostřednictvím humanitárních projektů organizace ADRA poskytuje okamžitou pomoc zemím postižených přírodními nebo jinými katastrofami. Rozvojové projekty realizuje s projekty zaměřené na podporu vzdělávání, zemědělství, zajištění obživy, kvalitní zdravotní péče či rozvoje infrastruktury. V letech 20122014 poskytuje síť organizací ADRA humanitární pomoc v zemích Afrického rohu, v Barmě a na Filipínách. ADRA ČR se potom soustředí hlavně na rozvojové projekty. V letech 2012–2014 působí v Bangladéši, Etiopii, na Haiti, v Keni, v Moldavsku a v Mongolsku. V Barmě a Gruzii probíhají lidsko-právní projekty, které jsou zaměřeny na podporu demokratizace a rozvoje občanské společnosti.

Zdravotní středisko Itibo (Keňa)Editovat

ADRA provozuje od roku 2006 zdravotní středisko v keňském městě Itibo, v jehož širokém okolí je velmi špatně dostupná zdravotní péče.[7]

BanglaKidsEditovat

Dalším příkladem projektu rozvojové pomoci je BanglaKids, zaměřený na podporu bangladéšských dětí.

Program umožňuje adresnou podporu vzdělávání dětí na vesnických a internátních školách. Zároveň se snaží řešit i problematiku vzdělávání dětí v chudinských slumech v Dháce. Od roku 1999 ADRA podpořila 3 070 dětí v rámci adresného dárcovství a více než 1000 dětí v rámci podpory 7 slumových škol.

ČalantikaEditovat

Slumové centrum Čalantika v Dháce poskytuje místním dětem předškolní a základní vzdělání. Funguje i jako centrum pro volnočasovéaktivity. Kromě toho se zaměřuje na práci s rodiči, konkrétně na jejich osvětu v oblasti výchovy, hygieny a vzdělávání.

Dárcovský program Mince denněEditovat

Mince denně je program pro dlouhodobé pravidelné dárce Adry. Je založen na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi. Finanční příspěvky v programu se dělí na tři části: třetina je vyčleněna pro potřeby humanitárních a rozvojových projektů v zahraničí, třetina na projekty v ČR a třetina na zajištění chodu a rozvoje humanitární organizace ADRA.

HistorieEditovat

 
Pobočka Adry v České Lípě

Česká pobočka organizace ADRA byla založena 29. května 1992 Rudolfem Reitzem nejprve jako nadace, později v roce 1994 vzniklo občanské sdružení, které roku 2013 změnilo svůj právní status na obecně prospěšnou společnost.[8] V současné době je výkonným ředitelem Radomír Špinka.[9] Do povědomí české veřejnosti vstoupila ADRA především svými aktivitami v době povodní v roce 1997, 2002, 2006, 2009 a 2013 a díky jednomu z prvních masových použití dárcovské SMS při tsunami v Indonésii v prosinci 2004.

ReferenceEditovat

 1. a b c O nás [online]. adra.cz [cit. 2018-04-21]. Dostupné online. (česky) 
 2. a b c d DOSTÁL, Jakub a Josef KOLÁČEK. ADRA a mimořádné události: co děláme, jak a proč? In Dostál, J., Soukopová, J.. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 45. ISBN 978-80-210-6713-4.
 3. About ADRA [online]. adra.org [cit. 2018-04-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. Nadace ADRA. Profil a historie nadace [online]. 2013 [cit. 2013-02-08].<http://www.adra.cz/nadace-adra>
 5. ADRA. Nadace ADRA [online]. Praha: 2013. [cit. 9.12.2013] Dostupné z <http://www.adra.cz/nadace-adra>
 6. Nadace ADRA. O hospicové péči [online]. 2013 [cit. 2013-02-08]. <https://web.archive.org/web/20131111202153/http://www.adra.cz/nadace-adra/projekty/domaci-hospicova-pece/o-domaci-hospicove-peci>.
 7. Keňa: Zdravotní středisko Itibo Archivováno 12. 5. 2013 na Wayback Machine, ADRA.cz
 8. o.s. ADRA. Historie [online]. 2007 [cit. 2008-10-16]. <http://www.adra.cz/adra/cz/kdo-jsme/historie/ Archivováno 2. 1. 2009 na Wayback Machine>.
 9. Kontakty ADRA [online]. adra.cz [cit. 2018-04-21]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyEditovat